Fuldské letopisy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kópia Fuldských letopisov z 11. storočia, Bibliothèque humaniste, Sélestat

Fuldské letopisy alebo Fuldské anály[1] (po lat. Annales Fuldenses) sú letopisy, ktoré opisujú dejiny Východofranskej ríše v rokoch 714882 (s pokračovaniami až do roku 901).[2]

Je to najobsiahlejšie dielo k dejinám Veľkej Moravy a informujú aj o dejinách iných Slovanov, napr. Čechov a Srbov. Napriek svojej tendenčnosti ide o základný prameň k dejinám Veľkej Moravy.[3][4] Pri použití ich treba porovnávať s inými prameňami, najmä s Bertinskými análmi.[5]

Staršie názory považovali za autorov[6]:

 • časť rokov 714-838 životopisca Karola Veľkého Einharda
 • časť rokov 838-863 mních Ruodolf z Fuldy
 • čast 864-882 mních Meginhard z Fuldy

Tieto názory sú prekonané a novšie výskumy sa považujú za autora neznámeho z Mainzu.[6][2]

Pomenované sú podľa kláštora vo Fulde v Nemecku.[7]

K základnej časti, ktorá opisuje roky 714-882 existuje pripojených niekoľko pokračovaní, ktoré sa líšia podľa rukopisnej skupiny. Sú to[6]:

 • rukopisy skupiny 0 - mohučské pokračovanie, obsahuje navyše roku 882-887 a pochádza od autora základnej časti
 • rukopisy skupiny B
  • rezenské pokračovanie - obsahuje roky 882-897
  • altaišské pokračovanie - nadväzuje na rezenské pokračovanie a obsahuje roku 897-901

Niektorí bádatelia predpokladajú, že existovala verzia, ktorá obsahovala aj udalosti roku 902.[8]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Fuldské anály. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok II E – J. Bratislava : Veda, 1978. 536 s. S. 122.
 2. a b Fuldské letopisy. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, et al. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1986. 1032 s. S. 254.
 3. Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Ed. Peter Ratkoš. 2. opr. a rozš. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1968. 532 s. (Odkazy našej minulosti; zv. 4.) S. 86 – 87.
 4. RATKOŠ, Peter. Slovensko v dobe veľkomoravskej. 1. vyd. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1988. S. 135.
 5. 57. FULDSKÉ ANÁLY. In: KUZMÍK, Jozef. Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Vyd. 1. Martin : Matica slovenská, 1983. 608 s. (Dokumentácia.) S. 103 – 106.
 6. a b c Magnae Moraviae fontes historici. Ed. Lubomír Emil Havlík et al. Vyd. 1. Zväzok I. Praha; Brno : Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 387 s. (Spisy filosofické fakulty; zv. 104.) S. 85 – 86.
 7. HAVLÍK, Lubomír E. Kronika o Velké Moravě. 2. dopl. a upr. vyd. V Brně : Jota, 2013. 400 s. ISBN 978-80-8561-706-1. S. 18 – 19.
 8. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. 1. vyd. Zväzok II. Praha : Libri, 2006. 967 s. ISBN 80-7277-105-1. S. 50 – 52.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]