Gustav Július Geyer

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Gustav Július Geyer (známy aj ako Gustav Gyula Geyer) (* 15. september 1828, Bielsko – † 28. september 1900, Spišská Nová Ves) – menej známy prírodovedec, učiteľ a amatérsky entomológlepidopterológ, koleopterológ a dipterológ.

Gustáv Július Geyer sa narodil roku 1828 v meste Bielsko v Tešínskom Sliezsku (dnes Bielsko-Bielá v Poľsku) v súkeníckej rodine. S rodičmi sa neskôr presťahoval na Spiš, do Ľubice. Spočiatku, po skončení základnej školy navštevoval gymnázium v Kežmarku a neskôr univerzitu vo Viedni, kde študoval prírodné vedy. Po skončení školy pracoval potom ako vychovávateľ v niektorých šľachtických rodinách na Orave (Vyšný Kubín a v roku 1850Oravskom Podzámku), GemeriSpiši (1851 v Košiciach). V roku 1854 pôsobil ako učiteľ na dievčenskej škole v Gelnici. V roku 1855 pôsobil ako vychovávateľ v Máriahute. Od roku 1856 (1859?) pôsobil ako učiteľ prírodopisu na evanjelickom gymnáziu v Rožňave. Tu pôsobil až do roku 1871, kedy prešiel na gymnázium do Spišskej Novej Vsi, kde pracoval až do svojho odchodu do dôchodku (18711898).

Z podnetu meteorologického ústavu vo Viedni sa zaoberal tiež zoofenologickým a  fytofenologickým pozorovaním v okolí Rožňavy, Vysokých TatierSpišskej Novej Vsi. Svoje práce so zoofenologickými poznatkami (hlavne pozorovania za roky 18681874) publikoval v niektorých Maďarských prírodovedných časopisoch (Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai, Kertész Gazda, Természettudományi Közlöny), ale tiež v miestnej tlači (Zipser Bote, Karpaten Post, Szepesi lapok, Magyarországi Kárpát Egyesület Évkkönyve).

Medzi jeho učiteľov entomológie patrili napríklad známy rakúsky coleopterológ Ludwig Redtenbacher (18141876), ako i veľmi významný lepidopterológ tej doby Josef Johann Mann (18041889).

V entomológii sa venoval hlavne zberu a štúdiu motýľov, chrobákovdvojkrídlovcov. Tieto zbery prevádzal hlavne v oblasti GemerskejSpišskej župy. Jeho zbery dvojkrídlovcov z okolia Rožňavy determinoval známy český dipterológ Ferdinand Kowarz (18381914). Údaje o Geyerovej zbierke hmyzu podal jeho súčasník Lajos Abafi – Aigner v roku 1898 v svojej práci: „A lepkészet tórténete Magyarországon“ na strane 103.

Bol členom výboru Uhorského karpatského spolku a veľmi aktívne sa poďieľal i na založení bývalého Karpatského múzea v Poprade. Počas svojho pôsobenia v múzeu pomáhal pri budovaní jeho zoologických zbierok, lebo pôsobil ako vedúci zoologickej sekcie múzea a autorsky sa podieľal aj na jeho prvej zoologickej expozícii.

Gustáv Július Geyer zomrel 28. septembra 1900 v Spišskej Novej Vsi vo veku 72 rokov.

Zdroje informácií o autorovi[upraviť | upraviť zdroj]

  • Weber, S.: 1901. Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des 19. Jahrhunderts 1800 – 1900. Spišská Nová Ves.
  • Abafi-Aigner, L.: 1907. Geyer Gyula. Rovartani Lapok, 14, 47 – 49.
  • Hrubý, K.: 1964. Prodromus Lepidopter Slovenska. SAV Bratislava, 61 – 62: (časť bibliografie).
  • Kolektív: 1978. Geyer, Július. Encyklopédia Slovenska, II. (E – J), Veda SAV, Bratislava, 165.
  • Koleška, Z.: 1981. Zprávy Čs. spol. ent. při ČSAV Praha, 17: 70 – 71 + portrét.
  • Kolektiv: 1987. GEYER, Gustáv Július. In: Slovenský biografický slovník, II.: (E – J), p. 189, Matica Slovenská, Martin.
  • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds.: 2001. Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Geyer Julius“.