Hlboký potok (prítok Laborca)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hlboký potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Humenné
Obec Sopkovce, Brestov,
Gruzovce, Humenné
Prameň Sopkovce
 - poloha Uhlisko
 - výška 294 m
 - súradnice 49°00′06″S 21°53′11″V / 49,0016°S 21,8865°V / 49.0016; 21.8865
Ústie Laborec
 - poloha Humenné
 - výška 140 m
 - súradnice 48°55′03″S 21°53′36″V / 48,9174°S 21,8932°V / 48.9174; 21.8932
Dĺžka 10,0 km
Rád toku VI.
Číslo hydronyma 4-30-04-1164
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Hlboký potok[1] je potok v Ondavskej vrchovine[2][3] v regióne Horný Zemplín v Prešovskom kraji v okrese Humenné. Pramení a preteká územím obce Sopkovce, preteká územím Brestova a Gruzoviec a preteká a ústi na území mesta Humenné v okrese Humenné. Je ľavostranným prítokom Laborca. Má dĺžku 10,0 km.[4]

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v južnej časti územia obce Sopkovce v lesnom extraviláne premiešanom s pasienkami v nadmorskej výške 294 m n. m. severozápadozápadne od vrchu Uhlisko s 365 m n. m. v okrese Humenné v Prešovskom kraji.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie južným smerom cez zmiešaný lesný a poľnohospodársky extravilán obce Sopkovce, ľavým brehom obmýva úpätie vrchu Uhlisko s 365 m n. m., v 239 m n. m. vteká na trojchotárnik obcí Sopkovce, Brestov a Gruzovce, preteká po obecnej hranici medzi Brestovom a Gruzovcami. V 227 m n. m. vteká na územie Brestova, pravým brehom obmýva úpätie lesa a vrchu Plánce s 332 m n. m., pri komplexe priemyselného parku Chemes v 218 m n. m. priberá ľavostranný prítok Hradský jarok a zároveň sa skrúca na juhozápad, preteká cez dve vodné nádrže, mení smer na juh. Pravým brehom obteká pasienok Noviská, vteká do intravilánu Brestova, podteká cestu z Brestova do Gruzoviec, v 189 m n. m. priberá bezmenný ľavostranný prítok, pravým brehom obteká úpätie vrchu a pasienka Sihotok s 330 m n. m. a pasienka Dubník, ľavým brehom obteká les Tulčová, v 169 m n. m. vteká na územie mesta Humenné. Preteká južným smerom cez intravilán, v 155 m n. m. priberá pravostranný prítok Lieskovec, v 149 m n. m. podteká železničnú trať Michaľany – Łupków, v priestore Kapitánkino v 140 m n. m. na obecnej hranici medzi Humenným a Jasenovom ústi do Laborca ako jeho ľavostranný prítok. Laborec je prítokom Latorice.[5][6] Má dva významnejšie prítoky Hradský jarok a Lieskovec.

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku má pôvod v charakteristickej vlastnosti vodného toku, ktorá je vyjadrená slovom hlboký vo význame nie plytký, majúci značnú hĺbku. Z prídavného mena hlboký po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Hlboký potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[7] Hydronymum Hlboký potok (prítok Laborca) bolo štandardizované v roku 1975.[8] V súčasnej slovenskej štandardizovanej hydronymii hydronymum Hlboký potok nie je jedinečným názvom (december 2023).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR dátum vydania =, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-19]. Dostupné online.
  3. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 13, 128-133. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  4. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy A18. Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSFR. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. S. 45, 62. Bratislava 1990. ISBN 80-85164-17-5.
  5. Priebeh vodného toku Hlboký potok (prítok Laborca) v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [1] [cit. 2023-12-26].
  6. Geografické názvy okresu Humenné A32. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1423/1993 z 28.7.1993. Bratislava 1993. 121 s. S. 12, 13, 15, 16, 22, 63. ISBN 80-85672-00-6.
  7. Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 25, 26, 140-144.
  8. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 37. Bratislava 1976. 79-002-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).