Preskočiť na obsah

Jozue (prorok)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ikona Jozueho
"Deti Izraela prechádzajú Jordán" od Gustava Doré (1883)

Jozue alebo Jozua alebo Iosua alebo Jošua (alebo zriedkavo Ježiš; Hebr: יְהוֹשֻׁעַ, Tiberiadská výsl.: jə.ho.ˈʃu.aʕ, Izraelská výsl.: Yəhoshúa (z hebr. Pán/Hospodin je pomoc)) je jednak historicky známy bojovník a jednak jedna z biblických postáv Starého zákona a hlavný hrdina starozákonnej Knihy Jozue. Pravdepodobne žil v neskorej dobe bronzovej okolo r. 1200 pred Kr.

Pôvodom hebrejské meno יהושע (Jošua) s častou variáciou hebrejského písmena Vav (ו) nasledujúce po Shin (ש), umožňuje chybné čítanie a výslovnosť tohto mena, ako je יְהוֹשֵׁעַ (Jošea), pôvodne jeho meno bolo Hošea (pred zmenou po Mojžišovom odporúčaní na Jošua).[1] Napriektomu, použitie vlastného spôsobu čítania bolo pravopisnou inováciou. A aj keď požívanie dvoch Vav je dobre osvedčené pri יְהוֹשׁוּעַ (napríklad Deuteronómium 3,21), tradičný pravopis odporúča vyhýbať sa druhému Vav, ako príliš rušivému pri výslovnosti Jošua. Meno Jošua v hebrejčine znamená "Hospodin (Jahve) je spása", "Hospodin vysloboditeľ" alebo, "Hospodin záchranca" z hebrejského základu ישע, "záchrániť", "byť oslobodený" alebo, "byť zvíťaziaci".[2]

Jozue bol efraimitský vojnový hrdina, ktorého sláva začala v 12. stor. pred Kr. pri obsadzovaní územia Kanaánu. Jozue sa spomína sa už pri putovaní Izraelitov po púšti v Knihe Exodus. Pôvodné meno Oziáš mu Mojžiš zmenil na Jozue. Vodcom vyvoleného národa sa stal ako 85-ročný. Zomrel ako 110-ročný a bol pochovaný v Timnatsare.[3]

Kniha Jozue

[upraviť | upraviť zdroj]
Bližšie informácie v hlavnom článku: Kniha Jozue

V knihe sa opisuje dobytie a rozdelenie zasľúbenej zeme. Boh v nej plní prísľuby, ktoré dal vyvolenému národu.

Jozue v umení

[upraviť | upraviť zdroj]

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev si Jozueho pripomínajú 1. septembra.

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. Numeri 13,16
  2. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament Francis Brown, with S.R. Driver and C.A. Briggs, based on the lexicon of William Gesenius. Oxford: Clarendon Press. p. 221 & 446
  3. pozri Joz 24,29-30

Literatúra

[upraviť | upraviť zdroj]
  • "Dňa 1. septembra : Spravodlivý Ježiš – syn Navina." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 466-470. ISBN 80-7165-381-0
  • "Jozue : 1. september." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 14. ISBN 80-967341-1-3

Iné projekty

[upraviť | upraviť zdroj]