KOMUNÁLNA poisťovňa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
KOMUNÁLNA posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Právna formaAkciová spoločnosť
OdvetviePoisťovníctvo
Založená1994
SídloBratislava, Slovensko
VedenieDr. Günter Geyer, predseda dozornej rady

Ing. Slávka Miklošová, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka

JUDr. Zuzana Brožek Mihóková, členka predstavenstva

RNDr. Milan Fleischhacker, člen predstavenstva

Mgr. Blanka Hatalová, členka predstavenstva
Územný rozsahSR
Člen skupinyVienna Insurance Group
Zamestnancov450 zamestnancov, 500 externých spolupracovníkov
VlastníkKOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group – 81,14 %


Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe – 18,86 %
Webová stránkawww.kpas.sk

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group[1] je univerzálnou [2] poisťovňou. Patrí do rakúskej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group. Svoje služby poskytuje mestám a obciam na Slovensku a ich obyvateľom. Zabezpečuje komplexnú poistnú ochranu občanov a podnikateľských subjektov na základe ich individuálnych požiadaviek.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

KOMUNÁLNA poisťovňa bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19. októbra 1993 a svoju činnosť oficiálne začala 1. januára 1994. Jej poslaním je poskytovať klientom produkty a služby v oblasti životného poistenia, poistenia motorových vozidiel a majetku občanov, zodpovednostného poistenia, poistenia priemyselných rizík a bankopoisťovníctva. Jedným zo základných kameňov jej podnikania je orientácia na komunálnu sféru. KOMUNÁLNA poisťovňa je hrdým partnerom Združenia miest a obcí Slovenska.

Významným partnerom KOMUNÁLNEJ poisťovne je Slovenská sporiteľňa, s ktorou spolupracuje pri predaji bankových produktov – úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti (úver na bývanie, hypotekárny úver pre mladých), spotrebný úver na čokoľvek a služby bezhotovostného platobného styku, súhlas s inkasom – ako aj v oblasti investmentu a správy aktív.

K výraznej zmene v spoločnosti došlo po akvizícii v roku 2001, kedy sa poisťovňa stala súčasťou silnej medzinárodnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group (VIG). Členstvo v skupine VIG vytvorilo priestor pre skombinovanie lokálnych znalostí a globálnych skúseností. To umožňuje KOMUNÁLNEJ poisťovni poskytovať kvalitné služby a starostlivosť o klientov.

O skupine VIG[upraviť | upraviť zdroj]

Korene VIG v Rakúsku siahajú do roku 1824, kedy bola založená k.u.k. priv. wechselseitige Brandschaden Versicherung. Vienna Insurance Group je vedúcim špecialistom na poistenie v Rakúsku ako aj v strednej a východnej Európe. Približne 50 spoločností v 25 krajinách tvorí koncern s dlhou tradíciou, silnými značkami a výraznou blízkosťou ku klientom. VIG stavia na základoch 190 rokov skúseností v oblasti poisťovníctva. S približne 25 000 zamestnancami je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrom na svojich kľúčových trhoch a toto skvelé postavenie mu umožňuje naplno čerpať z dlhodobého rastového potenciálu regiónu so 180 miliónmi obyvateľov. Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikom s najvyšším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX; akcie sú kótované aj na Pražskej burze.

Produkty KOMUNÁLNEJ poisťovne[upraviť | upraviť zdroj]

KOMUNÁLNA poisťovňa sa snaží zabezpečiť ochranu svojich klientov v každej životnej situácii. Ponúka Životné poistenie, investičné životné poistenie, poistenie pre deti a mládež, poistenie pohrebných nákladov, poistenie úveru a úrazové poistenie.

Neživotné poistenie − v rámci neživotného poistenia poskytuje svojim klientom povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie či poistenie majetku; to zahŕňa poistenie miest a obcí, občanov, podnikateľov, výstav, stavebno-montážnych prác, strojov, ako aj zodpovednosť za škodu. Výsledkom dlhoročnej spolupráce KOMUNÁLNEJ poisťovne s komunálnou sférou je aj poisťovanie projektov revitalizácie miest a obcí z eurofondov vrátane revitalizácie infraštruktúry (ciest, chodníkov, kanalizácií, vodovodov a pod.), obecných parkov, “mŕtvych” skládok odpadu a pod.

Poradenstvo – KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka v rámci svojho portfólia všetkým klientom aj poradenstvo, vďaka ktorému si môžu nastaviť poistenie podľa individuálnych požiadaviek.

Pre všetko, na čom záleží[upraviť | upraviť zdroj]

Tak znie slogan spoločnosti. KOMUNÁLNA poisťovňa má pevne stanovené priority, v ktorých je na prvom mieste jej klient. Z toho dôvodu sa snaží o ochranu jeho zdravia, majetku, detí, práce, firmy, finančného zázemia, a to nie nielen v produktívnom veku, ale aj v starobe. K týmto pilierom prispôsobuje aj svoje produktové portfólio. Jej cieľom nie je poistenie nehmotných vecí, ale zabezpečenie a ochrana človeka. Aby sa svojim klientom priblížila čo najviac, komunikuje s nimi aj prostredníctvom akcií organizovaných obcami a mestami, ktoré podporuje.

Spoločenská zodpovednosť KOMUNÁLNEJ poisťovne[upraviť | upraviť zdroj]

KOMUNÁLNA poisťovňa je strategickým partnerom miest a obcí na Slovensku. Komunálnu sféru podporuje nie len v prípade poistných udalostí. Dlhé roky sa angažuje pri podpore kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v mestách a obciach. V roku 2017 finančne podporila 155 takýchto podujatí.

V centre CSR aktivít KOMUNÁLNEJ poisťovne je podpora detí a mladých ľudí. Od roku 2015 je partnerom programu Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom, ktorý realizuje v spolupráci so ZMOS a Nadáciou pre deti Slovenska. Cieľom programu je budovanie takých komunít, ktoré zohľadňujú potreby detí a mladých ľudí a umožňujú im spolupodieľať sa na plánovaní a realizácii aktivít v komunite.

V spolupráci so ZMOS podporuje aj projekt Oskar bez bariér. Ten oceňuje iniciatívy miest a obcí, ktoré uľahčujú a skvalitňujú život našim hendikepovaným spoluobčanom.

Do aktivít spoločenskej zodpovednosti sa pravidelne zapájajú aj zamestnanci KOMUNÁLNEJ poisťovne. V roku 2017 v rámci tzv. Dní sociálnych aktivít navštívili a obdarovali tisícku detí v detských domovoch a seniorov v domovoch sociálnych služieb v celkovo ôsmich mestách a obciach v rámci celého Slovenska.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Výpis z obchodného registra SR [online]. orsr.sk, [cit. 2018-04-22]. Dostupné online.
  2. info@finstat.sk. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (Historický názov: Komunálna poisťovňa a.s.) - Obchodný register [online]. finstat.sk, [cit. 2018-04-24]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Vienna Insurence Group Oficiálna webstránka KOMUNÁLNEJ poisťovne