Kamenný potok (prítok Zemplínskej šíravy)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kamenný potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Prešovský kraj, Košický kraj
Okres Humenné, Michalovce
Obce Valaškovce, Vinné
sútok zdrojníc Valaškovce
 - poloha Pirnagov vrch
 - výška 460 m
 - súradnice 48°50′44″S 22°00′11″V / 48,8456°S 22,0031°V / 48.8456; 22.0031
Ústie Zemplínska šírava
 - poloha Vinné
 - výška 114 m
 - súradnice 48°47′32″S 21°56′52″V / 48,7921°S 21,9477°V / 48.7921; 21.9477
Dĺžka 6,4 km
Rád toku VII.
Číslo hydronyma 4-30-04-1079
Poloha ústia
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Kamenný potok[1] je potok v regióne Zemplín, na území obce Valaškovce v okrese Humenné v Prešovskom kraji a obce Vinné v okrese Michalovce v Košickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Vihorlatské vrchy a v geomorfologickom celku Východoslovenská pahorkatina. Ústi do vodnej nádrže Zemplínska šírava. Má dĺžku 6,4 km a je tokom VII. rádu.

Začiatok[upraviť | upraviť zdroj]

Vzniká sútokom troch zdrojníc v 460 m n. m. na západnom okraji katastrálneho územia Valaškovce-Juh vo vojenskom obvode Valaškovce v okrese Humenné v Prešovskom kraji v lesnom extraviláne na juhovýchodných svahoch vrchu Pirnagov vrch s 644 m n. m. na severozápadnej časti lesného komplexu Kovaľov grúnik. Západná zdrojnica, najkratšia zdrojnica, pramení v 470 m n. m., zdrojnica pritekajúca zo severu pramení v 540 m n. m. a zdrojnica pritekajúca zo severovýchodoseveru pramení v 606 m n. m., je to najdlhšia zdrojnica, má navyše aj prítok s prameňom v 604 m n. m..

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Kamenný potok tečie od sútoku svojich zdrojníc juhozápadným smerom lesným extravilánom, ktorý postupne prechádza do poľnohospodárskeho extravilánu, preteká cez les Kyjovisko, v 372 m n. m. opúšťa územie Valaškoviec a vteká na územie obce Vinné, cez ktoré preteká až do svojho ústia, ľavým brehom obteká les Zaňovec, v 299 m n. m. priberá bezmenný pravostranný prítok, ľavým brehom obmýva vrch a les Marečková s 397 m n. m., ľavým brehom obmýva vrch Šutová s 315 m n. m., tesne nad severným okrajom intravilánu Vinného v 182 m n. m. tvorí ráztoku, z ktorej odbočuje vľavo spojka cez intravilán obce Vinné do Vinianskeho potoka, tečie západným okrajom intravilánu obce Vinné cez pole Pod hradom a cez pole Potôčky, v 120 m n. m. priberá pravostranný prítok Štôlňanský potok a v lokalite Za brôdkami na území Vinného ústi zo severozápadu do Zemplínskej šíravy v povodí Laborca.[2][3][4]

Kamenný potok patrí do okresu Humenné v Prešovskom kraji a do okresu Michalovce v Košickom kraji. Nachádza sa zhruba hornou polovicou toku v geomorfologickom celku Vihorlatské vrchy v geomorfologickom podcelku Vihorlat a zhruba dolnou polovicou toku v geomorfologickom celku Východoslovenská pahorkatina v geomorfologickom podcelku Podvihorlatská pahorkatina[5][6]. Má jeden významnejší prítok: Štôlňanský potok.[7]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov potoka Kamenný potok má pôvod v charakteristickom dne toku, ktoré bolo a je budované v skalnatom, kamenistom podloží. Z podstatného mena kameň po rozšírení o adjektívnu príponu -ný s významom niečo z kameňa alebo kamenný prírodný úkaz a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Kamenný potok s významom potok v skalnatom teréne, v teréne pokrytom kamením ako súčasť početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[8][9] Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1975[10]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Kamenný potok (Zemplínska šírava) nie je jedinečným hydronymom. V priestore Slovenska je 27 potokov so štandardizovaným názvom Kamenný potok (december 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-12-10.
  2. Geografické názvy okresu Humenné A32 Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK 1423/1993 z 28.7.1993. 121 s. S. 78, 79, 97, 102. ISBN 80-85672-05-7.
  3. Geografické názvy okresu Michalovce A34 Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-2406/1993 zo 17.11.1993. 89 s. S. 59, 73, 79. ISBN 80-85672-07-3.
  4. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy A18. Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. ISBN 80-85164-17-5.
  5. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-12-13
  6. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 13, 14, 125, 126, 147. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  7. Priebeh Kamenného potoka (Zemplínska šírava) v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-12-16]
  8. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  9. Rudolf Krajčovič: Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladom názvov obcí a miest (20). In: Kultúra slova, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Jazykový odbor Matice slovenskej, Bratislava, 2010, ročník 44, č. 2, ISSN 0023-5202. S. 84. Dostupné online [4] [cit. 2022-12-14.]
  10. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 54. Bratislava 1976. 79-002-76.