Jovsiansky potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jovsiansky potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Prešovský kraj, Košický kraj
Okres Humenné, Michalovce
Obce Valaškovce (vojenský obvod), Jovsa
prameň Valaškovce (vojenský obvod)
 - poloha Vihorlat (vrch)
 - výška 853 m
 - súradnice 48°53′06″S 22°07′08″V / 48,8849°S 22,1190°V / 48.8849; 22.1190
Ústie Jovsa
 - poloha Porubský potok (prítok Zemplínskej šíravy)
 - výška 113 m
 - súradnice 48°48′36″S 22°05′07″V / 48,8099°S 22,0853°V / 48.8099; 22.0853
Dĺžka 10,5 km
Rád toku VIII.
Číslo hydronyma 4-30-04-974
Poloha ústia
Red pog.svg
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Jovsiansky potok[1] je potok v Prešovskom kraji a v Košickom kraji, v južnej časti regiónu Horný Zemplín a v severnej časti regiónu Dolný Zemplín. Nachádza sa v geomorfologickom celku Vihorlatské vrchy a v geomorfologickom celku Východoslovenská pahorkatina[2]. Ústi do vodného toku Porubský potok. Má dĺžku 10,5 km[3] a je tokom VIII. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v 853 m n. m. v lesnom extraviláne vojenského obvodu Valaškovce, v juhovýchodnom priestore katastrálneho územia Valaškovce – Juh, na južnom úpätí vrchu Vihorlat s 1 076 m n. m. v okrese Humenné v Prešovskom kraji.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie juhozápadným smerom cez lesný extravilán vojenského obvodu Valaškovce a obce Jovsa, ktorý je v dolnej časti toku premiešaný poľnohospodárskym extravilánom, v 658 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok, v 542 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok, mení smer na juh, v 511 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok, v 465 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok, v 453 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok, ľavým brehom obmýva úpätie lesa Rakytovec, v 428 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok, v 415 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok, v 345 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok, v 338 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok, ľavým brehom obmýva úpätie lesa Skalka, v 260 m n. m. opúšťa územie vojenského obvodu Valaškovce a vteká na územie obce Jovsa v okrese Michalovce v Košickom kraji, v 185 m n. m. na ráztoke sa rozvetvuje juhozápadným smerom sa odpája Stará rieka a južným smerom pokračuje Jovsiansky potok, ľavým brehom obmýva úpätie lesa Stredný vrch, v 161 m n. m. vteká do intravilánu obce Jovsa, v 148 m n. m. v severovýchodnej časti intravilánu priberá pravostranný prítok vodný tok Stará rieka, v 113 m n. m. ústi do Porubského potoka v povodí Laborca na južnom okraji intravilánu obce Jovsa ako jeho pravostranný prítok.[4][5] Preteká v okrese Humenné v Prešovskom kraji a v okrese Michalovce v Košickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Vihorlatské vrchy a v jeho geomorfologickom podcelku Vihorlat a v geomorfologickom celku Východoslovenská pahorkatina a v jej podcelku Podvihorlatská pahorkatina.[6][7] Má síce viacero bezmenných prítokov, ale medzi nimi iba jeden dôležitejší prítok Stará rieka.[8]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov potoka má pôvod v názve obce Jovsa, územím ktorej v dolnej polovici toku preteká a ústi. Zo slovného základu podstatného mena Jovs-a po rozšírení o adjektívnu príponu -iansky s významom patriaci k Jovse alebo inou väzbou s ňou spojený a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Jovsiansky potok s významom potok na území obce Jovsa ako súčasť početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[9]. Názov obce Jovsa má pôvod v osobnom mene pravdepodobne v niektorej domácej podobe mena Jozef.[10]. Najstarší zachovaný písomný doklad názvu obce je z roka 1418 v podobe Joza[11]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1975[12]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Jovsiansky potok je jedinečným hydronymom.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2023-01-21.
 2. {{Citácia elektronického dokumentu KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2023-01-09]}}
 3. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy A18. Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. S 22, 65. ISBN 80-85164-17-5.
 4. Geografické názvy okresu Humenné A 32 Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1423/1993 z 28.7.1993. 121 s. S. 78-80, 95, 105, 106, 109. ISBN 80-85672-05-7.
 5. Geografické názvy okresu Michalovce A 34 Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-2406/1993 zo 17.11.1993. 89 s. S. 27, 71, 78. ISBN 80-85672-07-3.
 6. {{Citácia elektronického dokumentu KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [3] [cit. 2023-01-09]}}
 7. {{Citácia elektronického dokumentu Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 13, 14, 125, 126, 147. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)}}
 8. Priebeh Jovsianskeho potoka v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [4] [cit. 2023-01-21].
 9. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
 10. KISS, Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára A-K. 4. rozšírené vydanie. Budapest, Akadémiai kiadó, 1998. 1. zväzok, 821 s. S. 662. ISBN 963 05 4567 5.
 11. Miroslav Kropilák. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1977. 526, 1. diel s. S. 522.
 12. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 51. Bratislava 1976. 79-002-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).