Konfirmácia (Evanjelická cirkev)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Žiaci konfirmačnej prípravy s kňazom, Kalbar, Austrália, 1924.

Konfirmácia je v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania prijatie pokrstených ako dospelých členov cirkvi. Je potvrdením krstnej zmluvy na základe osobného a verejného vyznania viery.[1]Praktizuje sa aj v niektorých ďalších protestantských cirkvách (napr. Reformovaná kresťanská cirkev).

S konfirmáciou na území dnešného Slovenska začal v bratislavskom nemeckom kostole v roku 1747 farár Matej Marth. Konfirmácia sa v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vykonáva spravidla v siedmom ročníku na základnej škole, ale konfirmovaný môže byť aj dospelý, po konfirmačnej príprave. Ide o udalosť kedy pokrstený po prvý krát pristúpi k spovedi a Večeri Pánovej, a tak sa stáva dospelým členom cirkvi.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Konfirmácia in PETRÍK, Borislav; RYBÁR, Peter, a kol. Evanjelická encyklopédia Slovenska. Modra : BoPo, 2001. 448 s. ISBN 80-968671-4-8.