Miestna superkopa galaxií

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Galaxie patriace do Miestnej superkopy

Miestna superkopa galaxií je superkopa galaxií, do ktorej patrí aj naša Galaxia spolu s ostatnými galaxiami Miestnej skupiny galaxií. Niektorí autori ju nazývajú Miestna supergalaxia alebo len Supergalaxia. Jej stredom je pravdepodobne kopa galaxií Virgo, patria však do nej i ďalšie kopy galaxií, napríklad Ursa Maior a mnohé menšie kopy. Priemer Miestnej superkopy galaxií je 130 miliónov ly, jej celková hmotnosť 1015 Mסּ. Patrí do nej spolu asi 10 000 galaxií. Podľa G. ne Vaucouleursa má sploštený tvar, t. j. jestvuje pomerne výrazná koncentrácia galaxií k supergalaktickému rovníku, ktorý prebieha približne kolmo na základnú rovinu Mliečnej cesty. Odvodenie rotácie Miestnej superkopy galaxií (G. de Vaucouleurs) z radiálnych rýchlostí galaxií, podľa ktorého Galaxia obieha okolo stredu Miestnej superkopy galaxií rýchlosťou približne 400 km . s-1, vyvoláva značné pochybnosti. Novšie túto rotáciu opäť potvrdilo vyšetrenie anizotropie pohybov ďalekých galaxií typu Sc, ktoré dokazuje, že Galaxia sa pohybuje rýchlosťou 454 km . s-1 v smere galaktických súradníc l = 163°, b = -11°.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.