Obecná polícia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obecná polícia je jedna zo zložiek polície.

Obecná a mestská polícia na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Hliadkovacie vozidlo Škoda Fabia, Mestskej polície Zvolen
Zákrok Mestskej polície Bratislava proti bezdomovkyni v Starom Meste
Služobné vozidlo Škoda Yeti, Mestskej polície Štúrovo

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Náčelníka (veliteľa) obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Úlohy obecnej polície plní v obciach, ktoré sú mestami mestská polícia. Činnosť obecnej polície upravuje Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.[1][2]

Úlohy[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi hlavné úlohy obecnej polície patrí:[2]

 1. zabezpečovať verejný poriadok v obci
 2. chrániť majetok obce a občanov pred poškodením, zničením alebo zneužitím
 3. dbať na ochranu životného prostredia v obci
 4. dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na iných verejných priestranstvách alebo verejne dostupných miestach
 5. vykonávať všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
 6. ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky
 7. oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce

Výzbroj[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. môžu tvoriť výzbroj obecnej polície len pištole a revolvery. Ako služobné pištole sa používa najmä zbrane Glock 17[3] a Grandpower K100, ktoré postupne nahrádzajú staršie pištole Čz 75.[4][5]

Hodnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Hodnosti a hodnostné označenie obecných a mestských polícií sa líši. Prevládajú najmä tieto hodnosti:[6][7][8]

 • kadet (uchádzač o prácu mestského policajta počas prípravného obdobia)
 • strážnik, strážny alebo konstábel (základná hodnosť)
 • strážmajster alebo seržant
 • inšpektor
 • poručík, komisár alebo intendant
 • kapitán, prefekt alebo superintendant

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Naša história. Mestská polícia Námestovo: (2009).
 2. a b Zákon SNR č. 564/1991 o obecnej polícii. Mestská polícia Bratislava: (29.1.2009).
 3. Výstroj a výzbroj. Mesto Žarnovica.
 4. Základné informácie. Mesto Handlová: (2009).
 5. HEGYI, Radovan (2010). Rozhovor s náčelníkom mestskej polície Prievidza plk. JUDr. Mariánom Mikulom. Strážnik.sk.
 6. MOČOH, Pavel (9.9.2010). Mestská Polícia Piešťany. uniforminsignia.org.
 7. MOČOH, Pavel (2.8.2010). Mestská Polícia Stará Turá. uniforminsignia.org.
 8. MOČOH, Pavel (9.9.2010). Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy. uniforminsignia.org.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]