Paleontológ

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Americký paleontológ Charles Gilmore so stavcami dinosaura rodu Diplodocus.

Paleontológ (z gréčtiny) je odborník v paleontológii. Venuje sa štúdiu fosílií, teda skamenelých zvyškov živočíchov a rastlín, pre pochopenie a poznanie ekosystémov a prostredia, ktoré panovalo na Zemi v minulých geologických obdobiach. Väčšinou sú paleontológovia úzko prepojení s inými geológmi a musia okrem základov zoológie a botaniky poznať i (bio)stratigrafiu, petrografiu, sedimentológiu a iné geovedy. Všetky tieto poznatky aplikujú pri určovaní veku skamenelín a ich taxonomickom zaradení. Paleontológovia majú najväčšie uplatnenie v geológii, mikropaleontológia je žiadaná aj pri vyhľadávaní ropy.

Väčšina paleontológov aspoň pri zbere vzoriek pracuje v teréne. Často pri práci v teréne používajú paleontologické kladivo alebo iné náradie, ktorým vydobýjajú skameneliny z hornín. Pri laboratórnom štúdiu používajú i mikroskopy a lupy. Na preparovanie skamenelín používajú vibračné ihly.

Odborníkom v paleontológii sa možno stať intenzívnym samoštúdiom odbornej literatúry, no dnes sú širšie akceptovaní iba vedecky vzdelaní odborníci, ktorí absolvovali najmenej 4 až 5 ročné štúdium paleontológie na univerzite. Na Slovensku sú vo vede akceptovaní najmä absolventi magisterského štúdia. V danom odbore možno absolvovať aj postgraduálne štúdium.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Paleontológ