Prievozské vianočné hry

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Prievozské vianočné hry sú súčasťou cyklu hier založených na biblických udalostiach, takzvaného Mystéria, ktoré sa hrávalo v stredoveku. Hra o narodení Krista (nem. Christgeburt-Spiel), Pastierska, či Trojkráľová hra (Dreikönig-Spiel) a Rajská hra (Paradeis-Spiel ) boli znovuobjavené a publikované v polovici 19. storočia Karolom Juliusom Schröerom.[1] Hry sú pomenované podľa lokality, kde boli objavené. Ide o Prievoz, ktorý je dnes štvrťou Bratislavy v mestskej časti Ružinov v okrese Bratislava II. Až do roku 1946 bol Prievoz samostatnou obcou, v ktorej ešte v období rokov 1918/20 žilo až 77% Nemcov a 18% Maďarov. Prievoz sa nemecky nazýva Oberufer a preto sú vianočné hry vo svete známe ako Oberuferer Weihnachtsspiele, či anglicky ako Oberufer Christmas Plays.

Zakladateľ antropozofie Rudolf Steiner publikoval mierne upravenú verziu týchto hier a vyzýval k ich inscenovaniu. Učitelia prvej waldorfskej školy predstavili hry svojim žiakom. Odvtedy sa hry hrajú každoročne vo waldorfských školách vždy okolo Vianoc za prispenia študentov, učiteľov, zamestnancov a niekedy aj rodičov alebo ľudí spojených s inštitúciou. Mimo antropozofických či waldorfských vzdelávacích kruhov však hry v tejto podobe majú len malý význam.

Dnešné nemecké predstavenia sa väčšinou držia pôvodného textu, ktorý je napísaný ľudovým štýlom a rýmovaný v niektorom z karpatonemeckých nárečí. V hre sa veľa sa spieva (sólovo, ale aj zborovo). Pre hry tohto druhu je typické, že aj vážnejšia zápletka je miestami popretkávaná dosť hrubým humorom. Obľúbené je tiež premiestniť udalosti biblických Vianoc do domáceho prostredia. V Hra o narodení Krista sa teda pastieri na poli sťažujú na štipľavú zimu, opakovane sa šmýkajú na zamrznutej zemi a ignoruje sa fakt, že v pôvodnom prostredí príbehu, teda Palestíne v zime zem len zriedka zamrzne.

Vianočné hry v Bratislave a Prievoze[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa štúdie etnológa Daniela Luthera sa vianočné hry hrávali v Bratislave a Prievoze od 15. storočia, pričom poslednú zmienku o nich v Bratislave nachádzame na začiatku 19. storočia a v Prievoze na prelome rokov 1933 – 1934.  Bratislavský aj prievozský variant hier majú príbuzné prvky a starším bude pravdepodobne variant bratislavský. V Bratislave vieme v 17. storočí hry aj lokalizovať na Rybné námestie, kde sa hrávali za účasti mestskej honorácie.

Hercami hier boli výhradne muži, ktorí hrávali aj ženské postavy. Predstavenia začínali o tretej poobede a trvali 2 hodiny. Hry sa hrávali v období medzi 1. adventnou nedeľou až do Sviatku Troch kráľov vždy v nedeľu a vo sviatok, pričom nemecké vianočné hry majú spoločné znaky so slovenskými vianočnými obchôdzkami, ide teda pravdepodobne o spoločný kultúrno – historický základ hier.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Karl Julius Schröer – Deutsche Weihnachtsspiele aus Ungern (Google Books)

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Luther, Daniel: Z histórie Vianočných hier v Bratislave a Prievoze, In: Slovenský národopis č. 2-3/1987, Online
  • Flögel, Karl Friedrich; Ebeling, Friedrich W: Geschichte des Grotesk-Komischen, 1861, s. 246–251, Online
  • Weihnachtsspiele aus altem Brauchtum: Die Oberuferer Spiele, ISBN 3-7274-5075-4
  • Karutz, Matthias: Ir liabn meini singa..., Anregungen zum heutigen Verständnis der Oberuferer Weihnachtsspiele, ISBN 3-8251-7152-3
  • Martin, Michael: Hirten und Könige in den Oberuferer Weihnachtsspielen, ISBN 3-7235-0776-X
  • Schmidt Laura: Weihnachtliches Theater: Zur Entstehung und Geschichte einer bürgerlichen Fest- und Theaterkultur, ISBN 978-3837638714

Webové odkazy[upraviť | upraviť zdroj]