Pseudo-Dionýzios Areopagita

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Pseudo-Dionýzios Areopagita (iné mená: Pseudodionýzios Areopagita alebo Pseudo-Dionysios Areopagités, staršie: Pseudo-Dionýz Areopagita[1]) (starogr. Διονύσιος ὁ Άρεοπαγίτης;[2] * koniec 5. storočia, Sýria – † začiatok 6. storočia) bol kresťanský novoplatonik pravdepodobne sýrskeho pôvodu, ktorý sa usiloval spojiť kresťanstvo s pohanskou filozofiou.

Identita[upraviť | upraviť zdroj]

Autora stotožňovali s Atéňanom Dionysiom zo Skutkov apoštolských 17,34, čo tvrdil Eusebios, neskôr ho považovali za zhodného s prvým biskupom Paríža (svätý Denis)[3].[pozn 1] Hoci prisúdenie k postave zo Skutkov apoštolov spochybnil už Hypatius z Efezu (okolo 520-540)[5] a na západe Pierre Abélard, bolo akceptované do 16. storočia[6]. Datovanie a totožnosť autora spochybnili Laurentius Valla[7] v roku 1457[8] a Erazmus Rotterdamský.[9]

Autor mohol byť:

Iný zdroj sumarizuje: [navrhované identity siahajú] „od učeníkov Prokla cez nechalcedónskych autorov po ortodoxných obrancov Chalcedonu“.[16] Otázka autorstva však doriešená stále nie je.[9][5]

Doba a miesto pôsobenia[upraviť | upraviť zdroj]

Autor pravdepodobne bol / pôsobil v rokoch / dielo vzniklo:

 • v 6. storočí (okolo 520) v Sýrii[6][15]
 • okolo 500[11]
 • koniec 5. storočia alebo neskôr, pravdepodobne mních v Sýrii[3]
 • koniec 5. začiatok 6. storočia[17][18]
 • sýrsky kresťan, ktorý žil v Aténach, diela sú z prelomu 5. - 6. storočia[5]
 • sýrsky kresťan, ktorý sa pravdepodobne zúčastnil aténskych prednášok Prokla, diela vznikli medzi 482-532[9]
 • grécky vzdelaný Sýran, prelom 5. - 6. storočia[4]
 • diela vznikli medzi 485 (Prokles ukončil svoje pôsobenie) a 518-528 (prvá citácia Pseudo-Dionýza)[8]
 • sýrsky kresťan, dielo vzniklo pod Proklovým vplyvom[19]
 • diela pochádzajú z roko 480 - 530, autor bol žiak Prokla, pravdepodobne mních, ktorý žil v Sýrii, neskôr biskup[1]

Spisy[upraviť | upraviť zdroj]

Ako jeho vlastné spisy, napísané pôvodne po grécky, platia dnes štyri traktáty[pozn 2]:

 • Περὶ τἣς οὐρανἰας ἰεραρχἰας - Peri tés uranias hierarchias, lat. De coelesti hierarchia (dosl. O nebeskej hierarchii)
 • Περὶ τἣς ὲκκλησιαστικἣς ἰεραρχἰας - Peri tés ekklésiastikés hierarchias, lat. De ecclesiastica hierarchia (dosl. O cirkevnej hierarchii)
 • Περὶ θείων ὁνομάτων - Peri theión onomatón, lat. De divinis nominibus (dosl. Božie mená)
 • Περὶ μυστικἣς θεολογίας - Peri theión mystikés theologias, lat. De mystica theologia (dosl. Mystická teológia)
 • 10 listov

V týchto dielach spomína ďalších 7 diel, ktoré sa nezachovali, resp. ich vôbec nenapísal[5]

Fiktívne diela[4][upraviť | upraviť zdroj]

 • Αἰ θεολογικαἱ ὐποτυπὠσεις - Há teologikai hypotypóseis (dosl. Náčrt teológie)
 • Ὴ συμβολικὴ θεολογἱα - Hé symboliké theologia (dosl. Symbolická teológia)
 • Περὶ δικαίον καὶ θείον δικαστηρίον - Peri dikaion kai theion dikasterion (dosl. O spravodlivom a božskom súde)
 • Περὶ νοητὣν καὶ αὶσθετὣν - Peri noétón kai aisthetón (dosl. O tom, čo je prístupné duchovnému nazeraniu a o tom, čo je vnímateľné zmyslami)
 • Περὶ τὣν άγγελικὣν ίδιοτήτων καὶ τάξεον - Peri tón aggelikón idiotétón kai taxeon (dosl. O anjelských vlastnostiach a rádoch)
 • Περὶ ψυχἢς - Peri psychés (dosl. O duši)
 • Περὶ τὣν θείον ὔμνων - Peri tón theion hymnón (dosl. O božských hymnusoch)

Preklady[upraviť | upraviť zdroj]

Do sýrčiny[upraviť | upraviť zdroj]

Sýrsky preklad diel Pseudo-dionýza vznikol iba niekoľko rokov po ich napísaní, teda asi začiatok 6. storočia,[2] res. 6. storočie[9]. Autorom bol Sargis (Sergios) z Réš΄ainá.[20][8] Jeho preklad bol dosť voľný.[21]

Do latinčiny[upraviť | upraviť zdroj]

Západu ich sprostredkovali opát Hilduin zo St. Denis (okolo 832), Johannes Scotus Eriugena, Iohannes Saracenus (okolo 1167), Robertus Lincolniensis a Ambrogio Traversari (1436). Z týchto textov, komentárov k nim a z ich parafráz sa zostavovali súbory, z ktorých najslávnejší a najrozšírenejší je Corpus Parisiense (Parížsky súbor), zostavený okolo 1250.[10]

Do iných jazykov[upraviť | upraviť zdroj]

Po preklade do sýrčiny nasledovali všetky kultúrne jazyky vtedajšieho kresťanského Východu,[2] teda napr. arabčina a arménčina[8] a gruzínčina. Existoval aj preklad do staroslovienčiny[15], ktorý vznikol 9. / 10. storočí.[22]

Význam[upraviť | upraviť zdroj]

Pripravoval cestu stredovekej mystike. Počas tisíc rokov bol jedným z hlavných zdrojov stredovekého myslenia, mal veľký vplyv na stredovekú teológiu[1].

Na rozdiel od Augustínovho novoplatonizmu, ktorý bol inšpirovaný hlavne Plotinom, je novoplatonizmus Pseudodionysiov viac poplatný Proklovi[23] a vystupuje v čistejšej, pôvodnejšej podobe.

Pokúšal sa začleniť bohatstvo biblickej symboliky, ktorá je vyjadrená v kresťanskej liturgií do metafyzického a kozmického pozadia.[17]

Jeho odkaz považujú za určitý gréckobyzantský prvok, prekonávajúci bariéru vybudovanú medzi kresťanským Východom a kresťanským Západom, ktorú vytvorila veľká schizma. Pseudo-Dionysius nebol síce pre západnú racionalitu nikdy celkom prijateľný, ale napriek tomu v nej pôsobil - napospol skôr pod povrchom - ako trvale znepokojujúci a oživujúci ferment a korektív.

Filozoficky najvýznamnejšie dielo je Peri theión onomatón, lat. De divinis nominibus.[8] Dionýzove diela spájali novoplatonizmus a panteizmus a rozlišujú medzi pozitívnou a negatívnou teológiou.[23]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Na Západe Dionysia zo Skutkov apoštolov stotožnili s rovnomenným prvým biskupom z Atén a prvým parížskym biskupom svätým Denisom, čo veľmi prispelo k autorite jeho domnelých spisov.[4]
 2. Zdroj pre grécke názvy[4], pre prepisy do latinky[9], pre latinské názvy[10].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c ŠPIRKO, Jozef. Patrologia: život, spisy a učenie svätých otcov. Praha : Ladislav Kuncíř, 1939. 272 s. S. 224-227.
 2. a b c DIONYSIUS AREOPAGITA. In: FARRUGIA, Edward G. Encyklopedický slovník křesťanského Východu. Preklad Adam Mackerle. 1. vyd. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2010. 1039 s. (Prameny spirituality; zv. 15.) ISBN 978-80-7412-019-0. S. 268-269. (po česky)
 3. a b St. Dionysius the Areopagite. In: The encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity / edited by John Anthony. 1st pub. Maldin, MA: Wiley-Blackwell, 2011. 833 s. ISBN 978-1-4051-8539-4. s. 519-520. (po anglicky)
 4. a b c d KARFÍK, Filip. Dionýsos Areopagités: křesťanské přetvorení antického novoplatonizmu. Orthodox Revue 4-5 (Praha: Orthodoxia - vzdělávací centrum), 2001, s. 22-37. ISSN 1212-1592. (po česky)
 5. a b c d DROBNER, Hubertus R. Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury. Preklad Monika Recinová. 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2011. 807 s. (Mathésis; zv. 4.) ISBN 978-80-7298-466-4. S. 682-687. (po česky)
 6. a b Dionysius the Pseudo-Areopagite. In: The Oxford Dictionary of the Christian Church / edited by F.L. Cross. 3rd ed. Oxford; New York: Oxford University Press, 1997. 1786 s. ISBN 0-19-211655-X. s. 485. (po anglicky)
 7. HEINZMANN, Richard. Středověká filosofie. Preklad Břetislav Horyna. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. 351 s. (Dějiny filosofie; zv. 2.) ISBN 80-7182-105-5. S. 118-124. (po česky)
 8. a b c d e Pseudo-Dionysius. In: Routledge Encyclopedia of Philosophy / general editor, Edward Craig. 1st publ. London; New York: Routledge, 1998. ISBN 0415073103. (po anglicky)
 9. a b c d e f g DIONYSOS AREIOPAGITÉS. In: BORECKÝ, Bořivoj; DOSTÁLOVÁ, Růžena, a kol. Slovník řeckých spisovatelů. 2.přeprac. a dopl. vyd. Praha : Leda, 2006. 663 s. ISBN 80-7335-066-1. S. 162-163. (po česky)
 10. a b c PSEUDO-DIONYSOS AREOPAGITA. In: KUŤÁKOVÁ, Eva; VIDMANOVÁ, Anežka, a kol. Slovník latinských spisovatelů. 2.přeprac. a dopl. vyd. Praha : Leda, 2004. 671 s. ISBN 80-7335-042-4. S. 488. (po česky)
 11. a b c d e DIONYSIOS THE AREOPAGITE, PSEUDO-. In: The Oxford Dictionary of Byzantium / edited in chief Alexander P. Kazhdan. New York : Oxford University Press, 1991. 2338 s. ISBN 978-0-19-504652-6. s. 629-630. (po anglicky)
 12. a b DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. 2. vyd. Praha : Vyšehrad, 2003. 413 s. (Kulturní historie.) ISBN 80-7021-409-0. S. 44. (po česky)
 13. PETR IBERSKÝ. In: STAROWIEYSKI, Marek. Slovník raněkřesťanské literatury Východu: Arabská, arménská, etiopská, gruzínská, koptská a syrská literatura. Preklad Walerian Bugel, Kateřina Mervartová. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012. 369 s. (Pro Oriente; zv. 7.) ISBN 978-80-7465-021-5. S. 241-242. (po česky)
 14. DIONYSIOS THE AREOPAGITE, PSEUDO-. In: ROSSER, John H. Historical dictionary of Byzantium. Lanham, Md : Scarecrow Press, 2001. 479 s. (Historical dictionaries of ancient civilizations and historical eras; zv. 4.) ISBN 0-8108-3979-2. S. 119-120. (po anglicky)
 15. a b c Pseudo-Dionysius the Areopagite. In: Encyclopedia of Medieval Philosophy: Philosophy Between 500 and 1500 / Henrik Lagerlund (ed.). Dordrecht; New York: Springer, 2011. 1423 s. ISBN 978-1-4020-9729-4. s. 1087-1089. (po anglicky)
 16. DIONYSIUS AREOPAGITA. In: Biographical dictionary of Christian theologians / edited by Patrick W. Carey and Joseph T. Lienhard. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2000. 589 s. ISBN 0-313-29649-9. s.152-154. (po anglicky)
 17. a b Rané křesťanství: počátky a vývoj církve do roku 600 / Ian Hazlett (ed.). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 315 s. ISBN 978-80-7325-159-8. s. 199 (po česky)
 18. DIONYSIUS AREOPAGITA. In: KRAFT, Heinrich. Slovník starokřesťanské literatury: život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců. Preklad Jiří Kaplan. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005. 319 s. ISBN 80-7192-516-0. S. 88-89. (po česky)
 19. NEUPAUER, Eduard. Filosofie v Byzanci: Dvě metodologické studie. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2011. 117 s. ISBN 978-80-261-0088-1. S. 76. (po česky)
 20. ŘOUTIL, Michal. Na východ od Antiochie - řecké myšlení za hranicemi Byzance, 2.-8. století - syrská tradice. In: MILKO, Pavel. Úvod do byzantské filosofie. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2009. 265 s. (Pro Oriente; zv. 9.) ISBN 978-80-87378-13-7. S. 207-237. (po česky)
 21. SERGIOS (SARGÍS) z RÉŠ΄AINÁ. In: Slovník raněkřesťanské literatury Východu: Arabská, arménská, etiopská, gruzínská, koptská a syrská literatura. s. 266-267.
 22. Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury, s.735.
 23. a b PSEUDOAREOPAGITSKÉ SPISY. In: Filozofický slovník. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1985. S. 143. (po česky)

Ďalšia literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • AREOPAGITIKI. In: Pravoslavnaja enciklopedija. Zväzok 3. Moskva : Cerkovo-naučnyj centr "Pravoslavnaja enciklopedija", 2003. 752 s. Dostupné online. ISBN 5-89572-008-0. S. 195-214. (po rusky)
 • Dionysius Areopagita. In: Slovník křesťanských mystiků. Preklad Ctirad Václav Pospíšil. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012. 767 s. ISBN 978-80-7195-198-8. S. 275-278. (po česky)
 • Pseudo-Dionysius the Areopagite. In: ZALTA, Edward N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition). Dostupné online. ISSN 1095-5054.
 • Pseudo-Dionysius the Areopagite. In: The Internet Encyclopedia of Philosophy. Dostupné online. ISSN 2161-0002.
 • IVÁNKA, Endre von. Plato christianus. Preklad Václav Němec. 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2003. 543 s. (Oikúmené; zv. 95.) ISBN 80-7298-070-X. S. 239-309. (po česky)
 • Dionysius the Areopagite, Pseudo-. In: The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage / edited by Sebastian P. Brock; edited by Aaron M. Butts; edited by George A. Kiraz; edited by Lucas van Rompay. Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011. 612 s. ISBN 978-1-59333-714-8. s. 171 - 172.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.