Recyklácia papiera

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odpadový papier zozbieraný na recykláciu v Taliansku

Recyklácia papiera je proces obnovenia už predtým použitého papiera. Papier je možné recyklovať celkovo 5 až 8-krát. Tým, že sa recyklácia opakuje, dochádza k skracovaniu celulózových vlákien a tento papier sa môže kompostovať. Papier je druhou, hmotnostne najväčšou položkou odpadu a tvorí 14 až 20 % hmotnosti komunálneho odpadu.

Výroba papiera[upraviť | upraviť zdroj]

Všetok papier sa vyrába pomocou priemyselných strojov, zatiaľ čo ručná výroba papiera sa zachováva už iba ako špecializované remeslo. Papier sa najčastejšie vyrába z dreva stromov, ako je napríklad jedľa, smrek alebo buk, ale môžu byť použité aj iné rastlinné vláknité materiály ako bavlna, plátno a konope. Výroba prebieha v 4 krokoch:

 1. Výroba vlákien
 2. Príprava papieroviny
 3. Výroba papiera v papierenskom stroji
 4. Dodatočné povrchové úpravy[1]

Na Slovensku sa papier priemyselne vyrába v Ružomberku, Harmanci, Žiline, Štúrove a v Slavošovciach.

Triedenie papiera[upraviť | upraviť zdroj]

Nádoba na triedenie papiera

Papier a výrobky z neho všeobecne patria do modrých smetných nádob, na ktorých často býva špecifikované, ktoré typy výrobkov do nádoby patria a ktoré nie.

 • Patria sem: kancelársky papier, noviny, časopisy, katalógy, letáky, papierové tašky, kartóny, krabice, čisté papierové obaly, pohľadnice, obálky, ...
 • Nepatria sem: knihy, alobal, mokrý papier, nápojové kartóny, použité hygienické potreby, kovové alebo plastové časti papierových výrobkov, kopírovací papier, obuvnícka lepenka, ...[2]
Mondi SCP, Ružomberok

Taktiež do zbernej nádoby na papier patria výrobky označené číslami 20 (vlnitá lepenka), 21 (hladká lepenka), a 22 (papier).

Recyklácia papiera[upraviť | upraviť zdroj]

Zber použitého papiera je prvým krokom pri celom procese recyklácie. Papier určený na recykláciu musí byť zbieraný a uchovávaný oddelene od ostatného odpadu, pretože kontaminovaný papier nie je možné recyklovať.

Ďalším krokom je rozomieľanie a rozvlákňovanie v kadi s vodou, odkiaľ sa zmes dostáva cez sitá do zberných nádob. Zmes obsahuje viac ako 99% vody a postupne sa presúva po prepravníku, kde voda samovoľne odteká a neskôr sa odstraňuje pomocou podtlaku. Papier sa dosuší pomocou tlaku a teploty vyššej ako 100 °C. Vzniká recyklovaný balík papiera, ktorý je ďalej upravený podľa požiadaviek.

Papier je možné recyklovať opakovane. Pri výrobe recyklovaného papiera však majú zastúpenie aj nerecyklované vlákna pre zachovanie požadovaných vlastností produktu. Na hranici technických možností je sedemnásobná recyklácia, ktorá sa v praxi ani nedosahuje.

Dopad na životné prostredie[upraviť | upraviť zdroj]

Za posledných 40 rokov sa spotreba papiera zvýšila až o 400%, toto navýšenie má obrovský dopad na životné prostredie. Najväčší negatívny vplyv na životné prostredie má samotný výrobný proces, no nepriaznivý vplyv sa týka aj recyklácie. Problémom výroby papiera je odlesňovanie, znečistenie vody a produkcia nežiadúcich plynov ako oxid dusičitý, oxid siričitý a oxid uhličitý, ktoré prispievajú k znečisteniu ovzdušia, kyslým dažďom a klimatickým zmenám.

Čo sa týka negatívnej stránky recyklácie, najväčším problémom je vznik nebezpečného odpadu v dôsledku odstraňovania atramentu z papiera.[3]

Zaujímavosti[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Papier je jedným z najčastejšie recyklovaných výrobkov na svete.[4]
 2. Jeden strom vystačí na výrobu 810 roliek toaletného papiera.
 3. Recyklácia jedného cyklu Sunday New York Times by zachránilo 75 000 stromov.
 4. Z jedného 15 ročného stromu by sa dalo vyrobiť asi 700 papierových tašiek, ktoré by sa v supermarkete predali zhruba za 2 hodiny.
 5. 1 tona recyklovaného papiera ušetrí 17 stromov, 4 MW energie a 26 m³ vody.
 6. 17 stromov absorbuje 113 kg oxidu uhličitého každý rok, pričom spaľovanie papiera zo 17 stromov vytvorí 6 800 kg oxidu uhličitého.[5]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Výroba papiera [online]. 2010-08-29, [cit. 2022-05-23]. Dostupné online.
 2. Papier - triedenie odpadu [online]. www.triedenieodpadu.sk, [cit. 2022-04-30]. Dostupné online.
 3. Papier a životné prostredie: nie je to len kus listu [online]. [Cit. 2022-05-23]. Dostupné online.
 4. Tlač a papier Mýty a fakty [online]. [Cit. 2022-03-24]. Dostupné online.
 5. Fun Facts on [online]. [Cit. 2022-04-21]. Dostupné online.