Rodina písiem

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rodina písiem/písem/písma (z angl. script family) alebo okruh písiem/písem/písma (z nem. Schriftenkreis) je zoskupenie jednotlivých písem (písmových systémov) podľa príbuznosti inej než príbuznosti založenej na type písma, teda najmä podľa geografickej a/alebo genealogickej príbuznosti a/alebo podľa podobného výzoru znakov.[1]

Technická poznámka: V texte pod prvými dvoma nadpismi tohto článku odrážka znamená "patrí pod", v texte pod posledným nadpisom odrážka naopak znamená "vyvinulo sa z".

Z geografického hľadiska[upraviť | upraviť kód]

Napríklad delenie podľa Scriptscource [2]:


Z geografického a vývojového hľadiska[upraviť | upraviť kód]

Ako príklad uvádzame delenie podľa knihy Krupa, Genzor: Písma sveta 1989.

Nesledujúci prehľad je zostavený podľa textovej časti knihy (plus podľa schémy „západosemitské jazyky“ napísanej autormi). Kniha okrem toho uvádza schémy vývoja písiem prebraté od druhých autorov:

 • najprv uvádza schému podľa Gelba (pozri tu nižšie)
 • v ďalšej časti knihy uvádza (prakticky ako alternatívu ku Gelbovej schéme a k textovej časti knihy):
  • v zásade schémy podľa Istrina (pozri tu nižšie) prebraté len s drobnými odchýlkami
  • schémy pre vývoj písiem pochádzajúcich z aramejskej a gréckej abecedy sú však prebraté z Boľšoj sovetskej enciklopedie 1979 (pri schéme písem pochádzajúcich z gréckej abecedy text omylom tvrdí, že pochádza z Istrina).

Poznámky:

 • Značka A, B atď. (okrem pri krétskom písme) je dolu použitá ako pomocná na rozlíšenie rovnakých názvov s rôznym významom.
 • V okrúhlych zátvorkách sú synonymá
 • V hranatých zátvorkách sú poznámky neuvedené v pôvodnom texte.

Autori písma delia na niekoľko okruhov:

Mezopotámsko-maloázijský okruh[upraviť | upraviť kód]

Egyptský okruh[upraviť | upraviť kód]

Egejský okruh (egejské písma)[upraviť | upraviť kód]

Západosemitský okruh (západosemitské písma)/písmo v širšom zmysle)[upraviť | upraviť kód]

Stredoázijský okruh[upraviť | upraviť kód]

Indický okruh[upraviť | upraviť kód]

Grécko-latinský okruh[upraviť | upraviť kód]

Kaukazský okruh[upraviť | upraviť kód]

Ďalekovýchodný okruh[upraviť | upraviť kód]

Americký okruh (písma Nového sveta)[upraviť | upraviť kód]

Písmo Veľkonočného ostrova[upraviť | upraviť kód]

Písmo Veľkonočného ostrova (rongorongo)

Postkontaktové písma mimoeurópskych národov[upraviť | upraviť kód]

Amerika:

Afrika:

Ostatné:

Ďalšie (polo-)písma[upraviť | upraviť kód]

Špeciálne druhy zápisu[upraviť | upraviť kód]

Z vývojového hľadiska[upraviť | upraviť kód]

Pozri aj článok Dejiny písma.

V nasledujúcich prehľadoch odrážka znamená „vyvinulo sa z“ (a nie ako obyčajne a vyššie v tomto článku „patrí pod“), čiže napríklad:
A

 • B

znamená: „z A sa vyvinulo B“.

Značka (n) znamená, že vývojový vzťah je neistý.

Ak sa niektoré písma (napr. fenické) sa v týchto deleniach opakujú na viacerých miestach, je to preto, lebo buď niektoré zo vzťahov sú neisté (značka n) a/alebo mali viacero vplyvov.

Istrin[upraviť | upraviť kód]

Toto je delenie podľa knihy Istrin: Razvitije pisma, 1961

Vývoj hlavných klinopisných systémov[upraviť | upraviť kód]

sumerské lineárne písmo


elamské lineárne písmo

Vývoj egyptského písma a súvisiacich písiem[upraviť | upraviť kód]

egyptské piktografické písmo (preddynastické)

Vývoj západosemitských písmen podľa protokanaanskej hypotézy[upraviť | upraviť kód]

egyptské písmo


babylonské písmo


krétske písmo


fenické písmo

Vývoj písem vzniknutých z aramejského písma[upraviť | upraviť kód]

aramejské písmo

Vývoj indických písiem[upraviť | upraviť kód]

bráhmí


ásamské písmo

 • guptovské písmo (n) – v knihe je to nakreslené, ako keby sa z ásamského písma vyvinulo guptovské, ale je možné, že sa myslí, že sa z guptovského vyvinulo ásamské
 • tagalogské písmo


tibetské písmo

Vývoj hlavných písiem vzniknutých z gréckeho[upraviť | upraviť kód]

grécke archaické písmo

Lingvističeskij enciklopedičeskij slovar[upraviť | upraviť kód]

Toto je delenie podľa Lingvističeskij enciklopedičeskij slovar - [1].

Podobné, ale mierne iné, je delenie podľa Boľšaja sovetskaja enciklopedija 1979 (anglická verzia: http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/writing)

Tento zoznam vlastne svojim spôsobom nezobrazuje rodiny písiem, ale berie všetky písma ako jednu rodinu; preto ju tu uvedený kvázi len pre úplnosť.

Toto delenie, ako vidno, ignoruje mezopotámske, krétske, egyptské, čínske, americké a postkontaktové písma.

Protoabeceda starých semitských písiem:

ásamské písmo

 • ...ako Istrin

tibetské písmo

 • ...ako Istrin

Monogenetická hypotéza I. J. Gelba[upraviť | upraviť kód]

Toto je delenie podľa knihy I. J . Gelb: A Study of Writing, 1963 (tak ako je reprodukované v knihe Krupa, Genzor: Písma sveta, 1989). Gelb bol zástancom tzv. monogenetickej hypotézy, podľa ktorej všetky písma vznikli z jedného - sumerského.

Toto delenie vlastne svojim spôsobom nezobrazuje rodiny písiem, ale berie všetky písma ako jednu rodinu; preto ju tu uvedený kvázi len pre úplnosť.

V delení sa, ako vidno, ignorujú egyptské písmo, kórejské písmo, americké písma a postkontaktové písma.

protosumerské piktografické písmo

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. porov. KRUPA, Viktor; GENZOR, Jozef. Písma sveta. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1989. 358 s. (Malá moderná encyklopédia.) ISBN 80-215-0011-5.  ; Jensen: Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart, 1969; http://www.ancientscripts.com/ws_families.html; http://scriptsource.org/cms/scripts/page.php?item_id=scr_families
 2. Script Families [online]. SIL International, [cit. 2012-04-29]. Dostupné online. (anglicky)
 3. pozri aj napr. http://meso.univie.ac.at/codices/wichtige-handschriften/