Rodinný rozpočet

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zostavovanie rodinného rozpočtu

Rodinný rozpočet je plán finančného hospodárenia domácnosti. Vytvorenie rodinného rozpočtu umožňuje získanie kontroly nad finančnou situáciou rodiny a zníženie rizika jej zbytočných výdavkov a prípadného zadlžovania.[1][2] Pomocou rodinného rozpočtu je možné nájsť zdroje pre rezervy a úspory[3] a pripraviť sa tak na nečakané výdavky.[1] Princíp tvorby rodinného rozpočtu predstavuje sumarizáciu všetkých príjmov a výdavkov rodiny usporiadaných podľa určitých kategórií. Ich vzájomné porovnanie zabezpečuje rovnováhu medzi príjmami a výdavkami a tiež umožňuje neskoršie prispôsobovanie rodinného rozpočtu aktuálnym životným skutočnostiam.[4] Zostavenie rodinného rozpočtu je teda podobné tvorbe rozpočtu firiem, ktoré tiež sumarizujú svoje náklady aj výdavky a vzájomne ich porovnávajú v snahe o tvorbu čo možno najväčšieho zisku.[5] Na spracovanie rodinného rozpočtu je možné využiť ceruzku, papier a kalkulačku, ale aj osobný počítač, prípadne internet. Aby však bol rozpočet efektívny, je po jeho vytvorení treba dôsledne dodržiavať ním nastavené pravidlá.[6][7] Vytvorenie rodinného rozpočtu je základným predpokladom finančnej zodpovednosti.[8]

Tvorba rodinného rozpočtu[upraviť | upraviť zdroj]

Zostavovanie rodinného rozpočtu možno rozčleniť do piatich fáz:[4]

 • Prehľad všetkých príjmov
 • Zoznam výdavkov
 • Porovnanie príjmov a výdavkov
 • Prehodnotenie a prispôsobenie výdavkov
 • Aktualizovanie rozpočtu

Všetky prepočty rodinného rozpočtu je potrebné tvoriť pre jednotné časové obdobie (napr. mesiac). Všetky položky sa potom budú vzťahovať k tomuto časovému obdobiu. Ak nie je frekvencia konkrétnej posudzovanej finančnej položky rovná zvolenej dĺžke časového obdobia, je nutné túto položku k zvolenému obdobiu pomerovo prispôsobiť.[4]

Pre tvorbu naozaj dôkladného rodinného rozpočtu je potrebné pristúpiť k zhodnoteniu počiatočného stavu všetkého v rodine (celej domácnosti, všetkých vecí s ich exspiračnou dobou, nie iba príjmy a výdavky). Napr. je jeseň, ale už teraz vieme, že na jar budú potrebné topánky pre dieťa. Musíme to zahrnúť do svojho rodinného rozpočtu. A to nielen ako položku k výpočtu, ale ako prehľad pre nutnú rezervu.

Prehľad všetkých príjmov[upraviť | upraviť zdroj]

V prvej fáze dochádza k evidovaniu všetkých príjmov rodiny. Tieto príjmy je nutné uvažovať ako čisté, teda až po zdanení.[1] Medzi príjmy sa radia:

 • mzdy[4][9]
 • zárobky z brigád či privyrobenie z podnikania[10]
 • príjmy zo sporenia (úroky)[9]
 • dôchodok (starobný, invalidný, sirotský, vdovský, vojenský)[9]
 • sociálne a iné dávky[9]
 • výpomoc od rodičov a priateľov[9]
 • výživné[10]
 • výnos z prenájmu (nehnuteľností atď.)[10]
 • dividendy

Prehľad všetkých výdavkov[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalšia fáza zostavovania rodinného rozpočtu spočíva v sumarizácii všetkých výdavkov rodiny. Možno ich rozdeliť na výdavky nevyhnutné a možné:[9]

 • Nevyhnutné výdavky
  • nájomné[4]
  • splátky hypotéky, spotrebných úverov, leasingu a kreditných kariet[9]
  • poistenie[9]
  • bankové poplatky[4]
  • platby na sporenie (napr. stavebné) a pripoistenie (dôchodkové, dôchodkové či životné)[2]
  • tvorba finančnej rezervy (cca 3 až 15% z čistých príjmov alebo nákladov domácnosti)[2]
  • koncesionársky poplatok za rozhlas a televíziu (i káblovú)[4][10]
  • platba za elektrinu, vodu, plyn, kúrenie, telefóny (aj mobilné) a internet[4]
  • výdavky na dopravu alebo prevádzku automobilu[4] (vrátane jeho poistenia)[9]
  • potraviny[4]
  • drogérie, kozmetika[9] a kaderníctvo[10]
  • lieky[4]
  • bežné oblečenie[4]
  • potrava a starostlivosť o domáce zvieratá[9]
  • údržba domácnosti či záhrady[9]
  • školné a školské pomôcky[9]
  • záujmové krúžky[2]
  • vreckové deťom[10]
  • oprava odevov, topánok a ďalších nevyhnutností
 • Možné výdavky
  • fajčenie[9]
  • stravovanie v reštauráciách a v podnikoch rýchleho občerstvenia[9]
  • oslavy sviatkov (Vianoce, meniny, narodeniny)[9]
  • módne oblečenie[9]
  • koníčky, šport, nákupy pre radosť, kiná a divadlá[9]
  • cestovanie[9]
  • vybavenie domácnosti[9]

Na stanovenie výdavkov môže poslúžiť presná evidencia všetkého, na čo sa za dané časové obdobie v rodine vynaložia financie (vrátane finančného vyčíslenia pomerových častí spotrebovaných ingrediencií pre varenie). Iným riešením pre zistenie vydaného objemu finančných prostriedkov je vytvorenie si denných limitov (napríklad na nákup potravín) a tieto limity potom po čase dodržiavať.[5]

Porovnanie príjmov a výdavkov[upraviť | upraviť zdroj]

V tretej fáze zostavovania rodinného rozpočtu dochádza k porovnaniu súčtu všetkých príjmov so sumárom všetkých výdavkov. Tieto dve hodnoty by sa mali rovnať. V prípade, že sú výdavky väčšie ako príjmy, je potrebné znížiť výdavky[11] alebo navýšiť príjmy, prípadne vykonať oboje.[12] V opačnom prípade, keď sú príjmy vyššie ako výdavky, je vhodné zvýšiť sumu určenú na sporenie k tvorbe finančnej rezervy.[9]

Prehodnotenie a prispôsobenie výdavkov[upraviť | upraviť zdroj]

Aj v prípade, že príjmy domácnosti sú vyššie ako jej výdavky je vhodné vykonať bilanciu výdavkov a ich prípadné úpravy. Zvažuje sa totiž, či je potrebné mať možné (ale aj nevyhnutné) výdavky v existujúcej výške, teda či by sa dali znížiť.[4]

Podľa Jána Harbáčka zo spoločnosti Partners[13] by ideálne rozdelenie finančných výdavkov malo byť nasledujúce:[14]

 • 10 % na konte finančnej slobody - dlhodobé úspory, ktoré sa budú investovať v snahe ich zhodnotenia
 • 10 % na konte pre radosť - kúpa obľúbených vecí či dovoleniek
 • 50 % na konte bežných nákupov - výdavky na bývanie, jedlo ,telefóny
 • 10 % na konte veľkých nákupov - financie na obstaranie nákladnejších vecí (práčka, chladnička alebo nábytok)
 • 10 % na vzdelávacom konte - výdavky na kurzy, školenia či vzdelávaciu literatúru)
 • 10 % na konte darčekov a charity - financie na všetky darčeky (vianočné, narodeninové, svadobné), pozornosti blízkym a ľudom v núdzi (charita).

Vykonať možno tiež zmenu využívaných bankových produktov (napríklad miesto netermínovaných účtov využiť vklady termínované) alebo voľné financie investovať[6] do fondov, ukladať ich do bánk na termínované vklady či sporiaci účet, nakupovať akcie alebo dlhopisy, stať sa spoločníkom nádejného podnikateľa, nakupovať a prenajímať nehnuteľnosti alebo financie skúšať zhodnotiť v lotériách či iných hrách.[15]

Väčšiu časť voľných príjmov sa odporúča ukladať na sporiaci účet a zostávajúcu časť investovať napríklad do podielových fondov.[16] Nie je totiž dobré investovať všetko na jeden účel, ale lepšie je rozdeliť svoje úspory do viacerých produktov.[17]

Starostlivosť o investície možno zveriť finančnému odborníkovi, alebo možno investovať osobne.[15] Počas investovania je však nutné sledovať a vážiť mieru rizika, likvidity a výnosu investícií.[17]

Výhody u všetkých troch pohľadov sa nedajú naraz zabezpečiť (nemožno mať vysoký výnos zároveň s vysokou bezpečnosťou a likviditou.[15] Napríklad stavebné sporenie síce vykazuje nízke riziko a vysoký výnos, ale má nízku likviditu.[15]).

Aktualizovanie rozpočtu[upraviť | upraviť zdroj]

Aby rozpočet zodpovedal skutočnosti, je potrebné vykonávať jeho aktualizáciu a zahŕňať do neho aktuálnej potreby či vydanie domácnosti. Kontrolu rozpočtu sa odporúča vykonávať raz za mesiac,[1][18][4] za pol roka alebo raz za rok.[9]

Nástroje na spracovanie rodinného rozpočtu[upraviť | upraviť zdroj]

Na spracovanie rodinného rozpočtu možno využiť papier, ceruzku a kalkulačku alebo niektorý z počítačových programov.[18][19]

Papier, ceruzka a kalkulačka[upraviť | upraviť zdroj]

Počas tvorby rodinného rozpočtu pomocou papiera, ceruzky a kalkulačky dochádza k evidencii príjmov a výdavkov rodiny na papier alebo do zošita. Výpočty sú vykonávané ručne a hrozí pri nich nebezpečenstvo výskytu chyby.

Tabuľkový procesor[upraviť | upraviť zdroj]

Prehľady možno zostavovať v tabuľkových procesoroch, ktorými môžu byť napríklad programy Microsoft Excel alebo OpenOffice.org Calc, prípadne Libre Office Calc. Oproti zápisu rozpočtu na papier umožňujú jeho prípadné jednoduché rozširovanie či upravovanie. Navyše je možné spracovaný rozpočet uložiť a neskôr sa k nemu vrátiť. Tiež je možné skúšať rôzne ekonomické prepočty a sledovať ich prejavy.

Aby však vynikli rozdiely a výhody spracovania rodinného rozpočtu tabuľkovým procesorom oproti papiera s ceruzkou a kalkulačkou, je potrebné, aby spracovateľ rodinného rozpočtu vedel s počítačovým programom pracovať a využíval počas práce aj zabudované funkcie týchto programov (napríklad sčítanie).[19][20] Využiť však možno už pripravené súbory (formuláre) pre tabuľkové procesory, ktoré sú k dispozícii na internete.[2][21]

Počítačový program[upraviť | upraviť zdroj]

Na spracovanie rodinného rozpočtu možno využiť počítačový program, ktorý je možné získať napríklad na internete. K dispozícii je napríklad program Domáce Hospodárstvo[22] alebo RQ Money.[23] Tieto programy už majú vopred pripravené (ale modifikovateľné) kategórie príjmov a výdavkov, v rámci ktorých možno rozpočet vyhodnocovať, tvoriť jeho štatistiky či prehľady a graficky ho zobraziť. Programy možno používať nielen na klasickom počítači, ale existuju aplikácie napr. aj pre systémy, ako je Android, takže ich je možné prevádzkovať v chytrom mobilnom telefóne - napr. anMoney Budget and Finance.

Webová kalkulačka[upraviť | upraviť zdroj]

Porovnanie príjmov a výdavkov domácnosti je možné spočítať aj v kalkulačkách dostupných na webe.[24][25] Tieto kalkulačky majú vopred definované kategórie príjmov aj vydania a nemožno ich nijako upravovať. Neumožňujú tiež akúkoľvek archiváciu zadaných údajov, pretože pri zatvorení okna prehliadača so stránkou w dochádza k výmazu zadaných hodnôt.

Webová aplikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Nadstavbou webovej kalkulačky môžu byť rôzne online webové aplikácie, ktoré umožňujú použitie podobne ako počítačový program, len s rozdielom online dostupnosti, kdekoľvek s prístupom k Internetu. Napr. eUcty - http://www.eucty.cz/

Nevýhody použitia elektronických metód[upraviť | upraviť zdroj]

Ak chceme používať v dlhodobom horizonte elektronické metódy vedenia rodinného rozpočtu, treba si položiť otázku, či počítačový program, webová kalkulačka, či webová aplikácia - tu budú dostupné aj po desaťročiach ? Zatiaľ ako jediný formát, ktorý je tu už pár desaťročí je formát Excelu - XLS. Čitateľné budú pravdepodobne aj podobné formáty XLSX, alebo formát Open/Libre Office - ODT. Nič nebráni v budúcnosti takýto formát užívateľovi konvertovať na dostupnejší. Ostatné druhy evidencie nemusia byť po tejto dobe použiteľné pre nové systémy. Preto je vhodné vyberať si počítačový program, webovú kalkulačku, či webovú aplikáciu, ktoré vedia urobiť export dát do jedného z týchto formátov.

Alternatívne spôsoby rodinného hospodárenia[upraviť | upraviť zdroj]

Rodinné financie možno spravovať aj iným spôsobom. Príjmy možno rozdeliť do obálok či hrnčekov, pričom každá z takto separovaných častí bude určená na iný účel finančných výdavkov (napríklad na bývanie, energie, prevádzku automobilu). Z jednotlivých skupín sa potom podľa charakteru vydania odoberajú vydávané finančné čiastky.[7][18]

V prípade, že rodinné finančné transakcie sa uskutočňujú najmä bezhotovostne, je možné si v banke založiť (niekedy i bezplatne) viac účtov. Tie potom podľa jednotlivých druhov výdajov vzájomne odlíšiť (napríklad ich pomenovaním) a finančné čiastky na jednotlivé účty prevádzať pomocou nastavených bezhotovostných prevodov. Výdavky budú potom uskutočňované z príslušných účtov+ je tak možné sledovať množstvo vydaných finančných prostriedkov na ten ktorý účel.[7]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d Plánování rozpočtu [online]. Praha: GE Money, [cit. 2012-10-15]. Dostupné online. Archivované 2013-12-11 z originálu. (po česky)
 2. a b c d e Rodinný rozpočet [online]. Smečno: CSR Consult, 2010, [cit. 2012-10-15]. Dostupné online. Archivované 2012-09-11 z originálu.
 3. 7 krokov od finančného pekla [online]. Trend.sk, [cit. 2013-11-05]. Dostupné online. Archivované 2013-09-15 z originálu.
 4. a b c d e f g h i j k l m n NOVOTNÝ, Radovan. Rodinný rozpočet: Jak vytvořit svůj rozpočet? [online]. 2007-03-30, [cit. 2012-10-15]. Dostupné online.
 5. a b VICHNAROVÁ, Lenka. Jak sestavit rodinný rozpočet [online]. 2002-02-21, [cit. 2012-10-15]. Dostupné online.
 6. a b Jak na rodinný rozpočet?. Praha : NetWebs. [Cit. 2012-10-15]. Dostupné online. (po česky)
 7. a b c NOVOTNÝ, Radovan. Autopilot rodinného rozpočtu [online]. 2009-06-18, [cit. 2012-10-18]. Dostupné online.
 8. Rodinný rozpočet a plánovanie financií. [s.l.] : [s.n.]. [Cit. 2013-11-05]. Dostupné online.
 9. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v NOVOTNÝ, Radovan. Jak zvládnout rodinný rozpočet? [online]. 2009-06-03, [cit. 2012-10-15]. Dostupné online.
 10. a b c d e f HORÁČKOVÁ, Lucie. Sejděte se nad rodinným rozpočtem a dohodněte se, kde ušetřit [online]. 2011-02-05, [cit. 2012-10-15]. Dostupné online.
 11. Ako si pripraviť rodinný rozpočet [online]. 2013-09-04, [cit. 2013-10-23]. Dostupné online. Archivované 2013-01-07 z originálu.
 12. FINEMON, Šimon. Samotné spoření nestačí [online]. 2010-11-22, [cit. 2012-10-19]. Dostupné online.
 13. Jan Harbáček [online]. Praha: Klub podnikatelů Horní Počernice, [cit. 2012-10-19]. Dostupné online. Archivované 2013-10-19 z originálu. (po česky)
 14. Krotitelé dluhů [online]. Praha: Česká televize, [cit. 2012-10-19]. Dostupné online. (po česky)
 15. a b c d SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet: Co dělat s finančními přebytky [online]. 2009-08-05, [cit. 2012-10-19]. Dostupné online.
 16. Spořit na penzi zvládnou jedině bezdětní, spočítal čtenář [online]. 2012-10-18, [cit. 2012-10-20]. Kapitola Finanční přebytky rozložte šikovně. Dostupné online.
 17. a b SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet: Sedm rad pro rodinné ministry financí [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.
 18. a b c MORAVEC, Julius. Rodinný rozpočet krok za krokem [online]. Praha: Vydavatelství Business Media CZ, 2010, [cit. 2012-10-15]. Dostupné online.
 19. a b FINEMON, Šimon. Rozpočet je základ pro každého [online]. 2011-01-27, [cit. 2012-10-18]. Dostupné online.
 20. POLZER, Jan. Vytvořte si rodinný rozpočet v Excelu 2007 [online]. 2008-07-11, [cit. 2012-10-20]. Dostupné online. Archivované 2013-10-19 z originálu.
 21. LASÁK, Pavel. Rodinný rozpočet v Excelu [online]. Brno: Pavel Lasák, 2011-10-19, [cit. 2012-10-20]. Dostupné online.
 22. HLAVAČKA, Peter. Domácí Hospodářství 11.0 [online]. Praha: Slunečnice.cz, [cit. 2012-10-20]. Dostupné online.
 23. KRAUS, Josef. RQ Money: Elektronický rozpočet domácnosti [online]. 2009-01-08, [cit. 2012-10-20]. Dostupné online.
 24. Kolik utrácíte a kolik byste mohli spořit [online]. [Cit. 2012-10-20]. Dostupné online.
 25. Kalkulačka rodinného rozpočtu [online]. Praha: Půjčky peněz.info, [cit. 2012-10-20]. Dostupné online. Archivované 2013-10-19 z originálu.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet a společnost spotřeby. Praha : Professional Publishing, 2008. 314 s. ISBN 978-80-86946-78-8.
 • VYBÍHAL, Václav. Slabikář finanční gramotnosti. Praha : Cofet, 2011. 416 s. ISBN 978-80-9043-96-1-0.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Rodinný rozpočet na českej Wikipédii.