Scientometria

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Scientometria je veda zaoberajúca sa kvantitatívnymi rysmi a vlastnosťami vedy a vedeckého výskumu. Dôraz kladie na výskum a vývoj mechanizmov merania vedy pomocou matematicko-štatistických metód[1].

Scientometria, bibliometria a webomedia sú teda vedné disciplíny, ktoré skúmajú kvantitatívne aspekty rôznych typov informácií v procese ich tvorby, šírenia a využitia. Najčastejšie sú spájané s hodnotením vedy na rôznych úrovniach[2].

Scientometria sa zaoberá kvantitatívnymi aspektmi vedy ako disciplíny alebo ekonomickej aktivity[3]. Keďže hlavnými výstupmi vedeckých výskumov sú vedecké publikácie, stali sa predmetom skúmania scientometrie. Scientometria je často krát zamieňaná s pojmom bibliometria, to je zapríčinené tým, že vychádzajú z rovnakého metodologického aparátu. Scientometria sa však zameriava výlučne na vedecké publikácie a výsledky analýz publikácií a citácií využíva primárne na hodnotenie vedy[2]. Bibliometria a scientometria sa prekrývajú v súvislosti s vedeckými informáciami a použitými metódami. Presah scientometrie predstavuje ekonomické a sociálne charakteristiky vedy, ktoré scientometria používa[2]. Okrem odborných publikácií skúma i ďalšie kvantitatívne charakteristiky vedy, napr. človekoroky - počet rokov praxe vedcov, finančné vstupy a ďalšie[4].

Za zakladateľa scientometrie je považovaný Eugene Garfield, ktorý si v 50. rokoch 20. storočia pri vytváraní expertných systémov založené na indexovaných vedeckých informáciách a citáciách všimol, že takto indexované dáta môžu slúžiť na sledovanie evolúcie vedy samotnej. Neskôr potom stál pri základoch jednej z najrozsiahlejších scientometrických a citačných databáz súčasnosti, ISI Web of Science (Inštitút vedeckých informácií Web vedy).[5] V súčasnej dobe existuje celý ďalších databáz, ktoré môžu slúžiť ako zdroj scientometrických dát, napr. Scopus, PubMed atď. V rámci scientometrie bol vyvinutý celý rad štatistických nástrojov pre výpočet kvantitatívnych aspektov vedeckých publikácií - napr. rôzne typy indexov (citačný ohlas, impakt faktor, Hirschov index, atď.) - ktoré merajú niektoré kvantitatívne aspekty vedeckej práce jednotlivcov, tímov, vedeckých disciplín či dokonca krajín (niektoré z indexov sa tiež vzťahujú k ekonomickým ukazovateľom).

Problematikou scientometrie sa na Slovensku zaoberá napríklad Slovenská akadémia vied, taktiež sa vyučuje na Univerzite Komenského v Bratislave, napr. na Katedre knižničnej a informačnej vedy.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Scientometrics - Springer [online]. link.springer.com, [cit. 2017-04-01]. Dostupné online. (po anglicky)
  2. a b c ONDRIŠOVÁ, Miriam. Bibliometria [online]. Stimul, 2011, [cit. 2011-05-07]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
  3. TAGUE-SUTCLIFFE, J.. An introduction to informetrics. Information Processing & Management, 1992, roč. 28, čís. 1, s. 1-3. ISSN ISSN0306-4573 . ISSN0306-4573.
  4. DE BELLIS, N.. Bibliometrics and Citation Analysis: From the Science Citation Index to Cybermetrics. Lanham (Maryland) : The Scarecrow Press, 2009. ISBN 0-8108-6713-3. S. 417.
  5. BARÁT, Andrej. Tomáš Trnovec: Ako zvýšiť výkon slovenskej vedy?. Pravda (Bratislava: Perex), 2020-05-23. Dostupné online [cit. 2020-06-18]. ISSN 1336-197X.