Sentimentalizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sentimentalizmus alebo preromantizmus bol umelecký prúd v druhej polovici 18. storočia a na začiatku 19. storočia, ktorého hlavným znakom bolo zdôrazňovanie citového vzťahu ku skutočnosti.[1][2] Vznikol ako reakcia na klasicizmus, staval sa proti racionalizmu, prísne normovaným pravidlám a napodobňovaniu antických vzorov.[1] Charakteristické pre sentimentalizmus bolo zameranie sa na city, vzťah k prírode, idylickosť.[1] V literatúre začali vznikať prvé pokusy o zachytávanie výtvorov ľudovej slovesnosti a používanie ich podnetov v literatúre, rovnako sa začali rozvíjať aj „nižšie“ žánre (sem patrili napr. prozaické alebo satirické diela.[1] Napriek tomu bola forma diel stále zväčša klasicistická, takže dochádzalo k častému napätiu medzi obsahom a formou.[1] Medzi autorov sentimentalizmu patril napr. Johann Wolfgang von Goethe, zo slovenských autorov napr. Karol Kuzmány, Samuel Godra, Anton Ottmayer a pod.[1]

Reeferencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c d e f Preromantizmus. In: FINDRA, Ján; GOMBALA, Eduard; PLINTOVIČ, Ivan. Slovník literárnovedných termínov. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 410 s. S. 227 – 229.
  2. sentimentalizmus. In: Slovník cudzích slov (akademický). Ed. Ľ. Balážová – J. Bosák. 2.. dopl. a prepac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.