Preskočiť na obsah

Konceptuálne umenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Konceptuálne umenie je umelecký smer, ktorý vznikol v 1. polovici 60. rokov 20. storočia a ktorý v svojej najrigídnejšej polohe nevytvára hmotné umelecké diela, ale sústreďuje sa na reprezentáciu myšlienky a umelcovho myšlienkového procesu (namiesto artefaktu písaný text, štruktúra čísel, nákres, mapa). Niekedy obraz jestvuje len v mysli autora a vyžaduje zvláštny druh vnímavosti (vznik obrazu riadený telefonicky).

Dnes sa tento termín používa v širšom chápaní na označenie rôznych aktivít 60-tych a 70-tych rokov napr. land artu (umenia v krajine), performancie, eventu alebo videoumenia. (Na Slovensku napríklad tvorba Júliusa Kollera, Alexa Mlynarčíka, Stana Filka, Petra Bartoša, Rudolfa Sikoru, Milana Adamčiaka, Jany Želibskej, Vladimíra Havrillu a Michala Kerna.)

V posledných troch decéniách hovoríme o postkonceptuálnom a neokonceptuálnom umení. V svetovom umení sú to hlavne Barbara Kruger, Jenny Holzer, Robert Gober, Cindy Sherman, Christian Boltanski, Mike Kelley, Sebastian Bieniek, Damien Hirst, Trace Emin. Na Slovensku tieto rôznorodo koncipované a prelínajúce sa stratégie reprezentujú najmä Jana Želibská, Peter Rónai, Peter Meluzín, Dezider Tóth, Matej Krén.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Geržová, J.: Konceptuálne umenie. In.: Rusinová, Z. (edit.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie. SNG, Bratislava 2000, s. 170-177.
  • Geržová, J.: N(e)oklasický koncept. In: Rusinová, Z. (ed.): Na križovatke kultúr? Zborník z medzinárodného sympózia. SNG, Bratislava 2002, 107-118.
  • Geržová, J.: Mýty a realita konceptuálneho umenia na Slovensku /Myths and Reality of the Conceptual Art in Slovakia. In: Geržová, J., Tatai, E. (ed.): Conceptual Art at the Turn of the Millennium. Slovenská sekcia AICA, Maďarská sekcia AICA, Bratislava 2002, s. 22-51.
  • Hrabušický, A.: Umenie fantastického odhmotnenia. In: Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985. SNG, Bratislava 2002.
  • Gajdoš, R.: Konceptuálny text / Genéza a metamorfózy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010, ISBN 978-80-8082-355-9

Predstavitelia[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]