Servius Tullius

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Servius Tullius

Servius Tullius bol podľa legiend šiesty etruský kráľ Starovekého Ríma v rokoch 578 pred Kr. – 534 pred Kr.

Podľa tradície bol veľkým reformátorom. Podľa niektorých názorov zriadil aj senát, ktorý bol vlastne poradným orgánom pre kráľov (bol súčasťou štátnej moci), ale ten v skutočnosti existoval už pred príchodom Etruskov do Ríma.

Rozšíril mesto Rím o Kvirinál, Viminál a Eskvilín a postavil múry a priekopy. Rozdelil mesto na 5 regiónov a krajinu na okresy (tribui).

Bojoval s Etruskami (hlavne s Vejanmi (podľa mesta Veje/Veii)). Spolu s Latinmi dal postaviľ svätyňu Diany na vrchu Aventin v Ríme, čím bol Rím uznaný za vodcu Zväzu Latinov.

Nový politický systém (tzv. nová "ústava")[upraviť | upraviť zdroj]

Je známy predovšetkým ako údajný autor novej, tzv. timokratickej, „ústavy“, ktorou sa odstránilo rodové zriadenie a vznikla triedna spoločnosť. Vplyv (rodovej) aristokracie nahradil vplyv majetných občanov („podnikateľov“, majiteľov nehnuteľností) bez ohľadu na pôvod. Podobná významná zmena sa v dejinách udiala na rôznych miestach ešte mnohokrát až do 20. stor.

Podľa ústavy existoval centuriálny snem (tiež: stotinový snem) a 5/6 majetkových tried obyvateľstva (I až V + proletári) podľa majetku. Rozdelenie obyvateľstva podľa majetku sa nazýva majetkový cenzus. Každá trieda mala iné práva a povinnosti podľa svojho majetku. Každá trieda mala toľko hlasov v sneme, koľko vojenských stotín (centúrií) musela postaviť. Stotina bola vojenská jednotka zložená zo 100 vojakov. Napríklad trieda I (najbohatší), musela postaviť 80+18 stotín jazdy. Keďže patricijovia vytvorili väčšinu centúrií, moc naďalej ostala v rukách najbohatších. Systém vychádzal pri tom zo Solónovej ústavy. Hovoríme, že Servius Tullius zaviedol cenzus a centuriálne zriadenie.

Servius Tullius aj administratívno-právne rozdelil štát na 4 mestské a 17 vidieckych obvodov, na tzv. tribus a zahrnul do nich všetkých obyvateľov, ktorí sa stali základnou jednotkou zhromaždení comitia tributa. Reforma Servia Tullia umožnila plebejcom zúčastňovať sa na ľudových zhromaždeniach.

Treba poznamenať, že podľa viacerých autorov však centuriálny snem vznikol až v čase republiky.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]


Servius Tullius
Vladárske tituly
Predchodca
Lucius Tarquinius Priscus
kráľ
cca 579 pred Kr. – cca 535 pred Kr.
Nástupca
Lucius Tarquinius Superbus


Servius Tillius -rozdelil obyvateľstvo v Ríme do 5 skupín