Skleníkový plyn

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Skleníkové plynyplyny, ktoré sa vyskytujú v atmosfére Zeme a absorbujú dlhovlnné infračervené žiarenie, vďaka čomu je ohrievaná dolná vrstva atmosféry a zemský povrch.

Skleníkový plyn Koncentrácia (roky) Zmena oproti roku 1780 Prirodzené a antropogénne zdroje Ekvivalent CO2
1780 1995
vodná para 0,2 – 4 objemové percentá, priemerne 1,3 nezistené (relatívna vlhkosť je však závislá na teplote atmosféry) More, oceány, sladkovodné zdroje – hydrosféra všeobecne >10 000
CO2 280 ppm 360 ppm + 29 % spaľovanie fosílnych palív a biomasy (80 %); odlesňovanie; Aerobný rozklad organických látok; lesné požiare; vulkanická činnosť; erózia

uvoľňovanie z morí a oceánov (93 % zásob CO2 je rozpustených v morskej vode, v atmosfére len 7%)

1
CH4 0,70 ppm 1,70 ppm + 143 % Mokrade, močiare a tundra (20 %); anaerobný rozklad organických látok, termity, spaľovanie biomasy a skládky odpadov (5 %); spracovanie zemného plynu a ropy, uhoľné zdroje, úniky plynu (10 %); chov dobytka, pestovanie ryže (25 %); roztápanie permafrostu 20
N2O 280 ppb 310 ppb + 11 % Lesy; lúky; oceány; pôda; spracovanie pôdy; hnojivá; spaľovanie fosílnych palív a biomasy, zmena v užívaní pôdy 200
CFC (freóny) 0 300 – 900 ppt Chladiace zariadenia (30 %); aerosoly (30 %); plastické peny (32 %), rozpúšťadlá, počítačový priemysel, sterilanty, farmaceutický priemysel (8 %) 7 500
Ozón (O3) 82 ppb Globálne množstvo pokleslo v stratosfére a vzrástlo v blízkosti zemského povrchu Vytvára sa prirodzenou reakciou slnečného žiarenia s molekulami kyslíka a umelo ako súčasť fotochemického smogu 2000

Poznámka k vodnej pare: vodná para má podstatný vplyv na energetickú bilanciu planéty Zem nielen pre svoj vysoký vplyv na "globálne otepľovanie" ako "skleníkový plyn", ale aj na zmeny celkového albeda Zeme v dôsledku tvorby oblakov. Pritom v závislosti na globálnej a lokálnej optickej hustote oblačnosti a dennej dobe môže byť vplyv oblačnosti na tepelnú bilanciu kladný i záporný.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Skleníkový plyn na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).