Slovenská debatná asociácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Súradnice: 48°09′25″S 17°06′18″V / 48,156814°S 17,104906°V / 48.156814; 17.104906

Sídlo na Pražskej 11 v Bratislave

Slovenská debatná asociácia (SDA) je jednou z mála vzdelávacích mimovládnych organizácií zameraných na podporu kritického myslenia a jediná, ktorá zastrešuje akademickú debatu pre stredoškolákov a vysokoškolákov na Slovensku.

Slovenská debatná asociácia je nezávislé apolitické občianske združenie, vznikla 17. novembra 1999, nadviazala na debatný program Nadácie otvorenej spoločnosti fungujúci od roku 1994, pôsobí na území celého Slovenska prostredníctvom 35 stredoškolských a 2 vysokoškolských debatných klubov, združuje viac ako 400 študentov stredných a vysokých škôl, pedagógov, trénerov a rozhodcov, je jedným zo zakladajúcich členov Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie (IDEA), aktívne pracuje na zapojení ďalších študentov a škôl do debatného programu a rozširuje debatný program o ďalšie aktivity.

Aktivity, ktoré SDA zastrešuje[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská debatná liga[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská debatná liga je základom debatného programu. Debatéri sa v nej zúčastňujú štyroch regionálnych turnajov v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom regióne. Typický turnaj v Slovenskej debatnej lige pozostáva zo štyroch súťažných kôl. Študenti v jednom kole obhajujú a v druhom vyvracajú „pripravenú“ tézu, zadávanú asi mesiac pred turnajom. Ďalšie dve kolá prebiehajú na „nepripravené“ tézy, zadané najviac hodinu pred debatou. Debatéri sa tak pripravujú na turnaj dvoma spôsobmi – s informačnými zdrojmi, aj pod časovým tlakom. Najlepšie tímy z každého regiónu postupujú koncom sezóny na Finále Slovenskej debatnej ligy. Finálová debata ligy sa od roku 2008 koná v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky pod záštitou predsedu parlamentu a za prítomnosti významných osobností.

Anglická debatná liga[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská debatná asociácia sa venuje aj debatám v anglickom jazyku, v súčasnosti v spolupráci s Britskou radou. Stredoškolskí debatéri majú možnosť zmerať si počas školského roku sily na dvoch celoslovenských turnajoch. Debatovanie v cudzom jazyku je výborným doplnkom k formálnemu vzdelávaniu. Na rozdiel od bežného vyučovania v škole musia pri debatovaní cudziu reč využívať aktívne a nemôžu sa spoliehať iba na naučené základné frázy. Atraktivita tém a snaha vyhrať napomáhajú prelomeniu strachu z rozprávania inou než materinskou rečou. Asociácia v súčasnoti pracuje na zapojení zahraničných účastníkov do Anglickej debatnej ligy, aby zvýšila jej prestíž a kvalitu.

Debatiáda[upraviť | upraviť zdroj]

SDA spúšťa debatnú súťaž pre žiakov základných škôl a stredoškolákov, ktorí sa ešte nezapojili do debatného programu. Súťaž bude mať niekoľko kategórií, v ktorých budú účastníci postupovať od školského po celoslovenské kolo, podobne ako v predmetových olympiádach. Ak bude aktivita úspešná, bude sa časom rozširovať na celé územie Slovenska.

Medzinárodné aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenskí debatéri sa každoročne zúčastňujú Mládežníckeho fóra Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie, kde sa slovenský tím už niekoľkokrát dostal do posledných vyraďovacích kôl. V roku 2002 slovenskí debatéri vyhrali turnaj na tomto podujatí, a o štyri roky neskôr boli druhí. V roku 2009 sa členovia SDA na Fóre v bosnianskom meste Jahorina dostali v silnej konkurencii do osemfinále.
V roku 2002 organizovala Mládežnícke fórum priamo SDA. Podujatia v Podbanskom vo Vysokých Tatrách sa zúčastnilo vyše 300 mladých ľudí z viac ako 30 krajín sveta. V roku 2007 sa slovenskí debatéri podieľali na organizácii Fóra v Třešti v Česku.

Od roku 1998 vysiela SDA reprezentáciu aj na Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní, najprestížnejší stredoškolský debatný turnaj na svete. Napriek obrovskej konkurencii tímov z anglicky hovoriacich krajín, v ktorých má akademická debata niekedy aj viac ako storočnú tradíciu, vyhral v roku 2000 slovenský tím polovicú debát v základných kolách a postúpil do vyraďovacích kôl. V rokoch 2008 a 2009 náš tím opäť vyhral polovicu debát, ale na postup to už nestačilo, keďže počet aj kvalita tímov za posledné roky výrazne narástli.

Od roku 2004 má Slovensko každoročne zastúpenie aj na letnom Inštitúte Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie. Jeho účastníci majú možnosť učiť sa od celosvetovo uznávaných lektorov.

Vysokoškolské aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Mnoho vysokoškolákov, ktorí boli aktívni v debatnom programe na strednej škole, debatuje ďalej aj počas štúdia na univerzite. Okrem trénovania stredoškolských klubov, rozhodovania na stredoškoslkých turnajov, lektorskej a projektovej činnosti, tak majú možnosť tiež rozvíjať svoje debatné zručnosti. Pridávajú sa k nim spolužiaci, ktorí sa s debatným programom na stredných školách nestretli. Slovenskí debatéri sa pravidelne zúčastňujú Akademických majstrovstiev Česka a Slovenska a ďalších medzinárodných turnajov v Európe, kde dosahujú dobré výsledky.

Verejné debaty[upraviť | upraviť zdroj]

Verejné debaty využívajú partneri SDA na zvýšenie povedomia o dôležitých témach, ktoré sa ich dotýkajú. Môžu slúžiť aj ako protihodnota za poskytnutie sponzorského príspevku. SDA má bohaté skúsenosti s organizovaním takýchto debát. V spolupráci so Stredoeurópskym fórom organizujedebaty vysokoškolákov na pripomenutie dvadsiateho výročia Nežnej revolúcie. Od roku 2008 je súčasťou Týždňa nových menšín, organizovaného Nadáciou Milana Šimečku, aj debata stredoškolákov. V rokoch 2007 a 2008 boli realizované debaty o multikulutralizme v rámci projektu Európskej kultúrnej nadácie Stranger Festival, o klimatických zmenách v rámci projektu Brtiskej rady ZeroCarbonCities a o európskych otázkach v rámci projektu Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie European Youth Speak.

Semináre[upraviť | upraviť zdroj]

Metodický prístup je základom všetkej práce v SDA. Na začiatku každého školského roka sa koná seminár pre trénerov, na ktorom sa preberajú najpálčivejšie otázky debatnej metodiky a práce s mladými ľuďmi v debatnom klube. Každý rok SDA školí aj začínajúcich rozhodcov. Trénerský a rozhodcovský seminár v roku 2009 podporila Nadácia Tatrabanky. SDA organizuje pre učiteľov úvody do debatovania ako vyučovacej metódy aj vzdelávacej aktivity. V roku 2009 sa štyri takéto jednodňové podujatia organizovali v spolupráci s Britskou radou. Realizovali sme aj metodické semináre o debatovaní, argumentácii a vedení diskusií pre rôzne ďalšie skupiny, pričom by v tejto činnosti rada naďalej pokračovala.

Debata vo vzdelávaní[upraviť | upraviť zdroj]

V spolupráci so školami pracujeme na integrácii debatných metód do formálneho vzdelávania. V júni 2009 sa na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci konal týždenný kurz, v rámci ktorého boli so základmi argumentácie, debaty a verejného vystupovania oboznámení všetci žiaci prvého a druhého ročníka. Na konci roka 2009 sa na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove bude konať seminár pre pedagógov o využívaní deliberatívnych metód vo vzdelávaní. SDA okrem toho úzko spolupracuje s učiteľmi akademickej debaty ako predmetu na Gymnáziu Tomáša Akvínskeho v Košiciach a Gymnáziu Malacky.

Letné aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2009 zorganizovala SDA za podpory Konta Orange prvý letný debatný inštitút. Inštitút je približne týždňové podujatie na začiatku práznin, na ktorom sa debatéri môžu vzdelávať o metodike a rozširovať svoje vedomosti nad toho, čo sa naučia vo svojich kluboch. Od roku 1998 sa počas letných prázdnin konajú letné debatné tábory. Na nich si študenti hravou formou zdokonaľujú svoje schopnosti a spoznávajú iných mladých ľudí z celého Slovenska.

Spolupráce[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenskí lektori sa v značnej miere podieľajú na obnovení debatného programu v Maďarsku. Ten zanikol pred približne desiatimi rokmi a oživiť sa ho snaží Nadácia pre demokraticú mládež (Demokratikus Ifjúságért Alapítvány - DIA). SDA a DIA zdieľajú hodnoty a vzájomná spolupráca má veľmi sľubné predpoklady.
Na jar 2009 spolupracovala Asociácia s Regionálnym európskym informačným centrom na projekte Debate Europe – Argument. Ten bol zameraný na podporu verejnej diskusie o európskych záležitostiach prostredníctvom rozhlasových a televíznych debát.
S Metodicko-pedagogickým centrom spolupracuje SDA na zvýšení kvality Modelového európskeho parlamentu a s Gymnáziom Jura Hronca v Bratislave na Bratislavskom modelovom zasadnutí OSN (BratMUN). V obidvoch projektoch študenti stredných škôl simulujú procesy tvorby mediznárodnej poltiky.

Slovenskí debatéri sa zapájajú do celosvetového programu The People Speak, konajúceho sa pod záštitou Nadácie OSN. V rámci tohto projektu naši členovia organizujú rôzne debatné podujatia na rozprúdenie verejnej diskusie o témach, ktoré sú dané organizátormi jednotlivých ročníkov projektu. V roku 2008 boli debatéri Evanjelického gymnázia v Tisovci na stretnutí najúspešnejších účastníkov projektu vo Washingtone.
Asociácia sa zapojila aj do programu Nadácie otvorenej spoločnosti Tolerancia, ktorý sa venoval témam rasizmu a diskriminácie menšín. Okrem regionálnych turnajov na súvisiace témy sa debatéri zúčastnili aj odborných prednášok o danej problematike.

V roku 2003 bola činnosť SDA ocenená Striebornou medailou Ministerstva zahraničných vecí SR za prínos k celospoločenskej debate o vstupe SR do NATO.