Tetrov hoľniak

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tetrov hoľniak
Tetrao tetrix from ja.jpg
Hore samec, dole samica. Ilustrácia z 1905.
Stupeň ohrozenia
VyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozenýIUCN stupne ohrozenia
(globálne[1])
VyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozenýIUCN stupne ohrozenia
(na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Lyrurus tetrix
Linnaeus, 1758
Synonymá
Tetrao tetrix, tetrov obyčajný
Black Grouse Lyrurus tetrix distribution map.png
Mapa rozšírenia tetrova hoľniaka
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Tetrov hoľniak (iné názvy: tetrov hôľny, tetrov obyčajný, tetrov lýrochvostý, tetrov hôľniak, tetrov holniak[3]; lat. Lyrurus tetrix[4], synonymum Tetrao tetrix) je vták z čeľade bažantovité (Phasianidae). Obýva lesy a lesostepy Palearktídy.[5]

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov tetrov hoľniak patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, populácia klesá kvôli odlesňovaniu vyšších polôh a vysádzaniu monokultúrnych porastov. Miestami sú pod tlakom prílišného lovu. Stavy v Európe stúpajú.[1]

Rozšírenie[upraviť | upraviť zdroj]

Má veľmi široký areál rozšírenia. Je rozšírený takmer po celej Európe, lokálne vyhynutý v Chorvátsku, Maďarsku, Turecku (pravdepodobne aj v Čiernej Hore a Srbsku). Introdukovaný bol do Kanady a USA.

Jeho populácia je na zostupe z dôvodu straty prirodzeného prostredia a lovu.[1]

Opis[upraviť | upraviť zdroj]

Je to plachý kurovitý vták. Hniezdi na zemi. V čase párenia, na jar, samce tokajú. Ukazujú tak svoju dominanciu a lákajú samice.[6]

Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku bolo dokázané alebo pravdepodobné hniezdenie v 15,10 % mapovacích kvadrátoch v pohoriach na severe a severovýchode krajiny. Z nich 54% obýva nadmorské výšky od 800 - 900 do 1 000 m n. m., 27% od 1300 - 1400 do 1 500 m n. m. Došlo k výškovému posunu výskytu o 200 - 300 m. Lokality v nadmorskej výške medzi 1700 - 1 900 m n. m. neosídluje natrvalo. Pri Oravskej priehrade a Liptovskej Mare dosahoval jeho výskyt najnižšie hodnoty nadmorských výšok - 600 m n. m.[5] Od roku 2000 tieto nízko položené miesta výskytu a ďalších minimálne 61 lokalít zaniklo. Odhad počtu jedincov je 445 - 851, žijúcich výhradne už len nad hornou hranicou lesa.[7]

Ekosozologický status v roku 1995 V - zraniteľný. V roku 1998 VU:A1cd,B2acd - zraniteľný.[5] V roku 2001 VU - zraniteľný.[8] V roku 2014 EN* C2a(i) - silne ohrozený.[2][9][10]

Ochrana[upraviť | upraviť zdroj]

Je zákonom chránená, spoločenská hodnota je 3220 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[11]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c The IUCN Red List of Threatened Species 2020.2. Prístup 14. júla 2020.
 2. a b Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
 3. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2016-12-12]. Dostupné online.
 4. IOC World Bird List v 9.2 by Frank Gill & David Donsker (Eds). Pheasants, partridges, francolins [online]. worldbirdnames.org © 2019 IOC World Bird List, Creative Commons Attribution 3.0 Unported License, rev. 2019-06-22, [cit. 2019-08-22]. Dostupné online.
 5. a b c DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autori druhu Alfréd Trnka, Pavol Karč. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Tetrov obyčajný/Tetrov hoľniak, s. 220 - 222.
 6. The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)
 7. Program záchrany Tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix Linnaeus, 1758) na rok 2018 - 2022. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 17.5.2018.
 8. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
 9. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
 10. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
 11. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-03-19]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]