Tieňový potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tieňový potok
prameň
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Humenné
Obec Ľubiša, Veľopolie
Prameň Ľubiša
 - poloha Nad Černovou
 - výška 277 m
 - súradnice 48°59′16″S 21°54′55″V / 48,9877°S 21,9154°V / 48.9877; 21.9154
Ústie Húšťava
 - poloha Ľubiša, Veľopolie
 - výška 187 m
 - súradnice 48°59′11″S 21°55′39″V / 48,9864°S 21,9274°V / 48.9864; 21.9274
Dĺžka 1,1 km
Rád toku VI.
Číslo hydronyma 4-30-03-2253
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Tieňový potok[1] je potok v regióne Horný Zemplín v Prešovskom kraji v okrese Humenné na území obcí Ľubiša a Veľopolie. Je ľavostranným prítokom Húšťavy. Nachádza sa v geomorfologickom celku Laborecká vrchovina.[2][3] Má dĺžku 1,1 km.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v nadmorskej výške 277 m n. m. v juhozápadnej časti územia obce Ľubiša v lesnom extraviláne severovýchodne od vrchu Nad Černovou s 366 m n. m. a západne od vrchu Tieň s 274 m n. m. v okrese Humenné v Prešovskom kraji.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie severovýchodoseverným smerom lesným extravilánom na území obce Ľubiša, oblúkom sa skrúca na juhovýchod, v 226 m n. m. vteká na hranicu medzi obcou Ľubiša a obcou Veľopolie. Tečie po obecnej hranici a ľavým brehom obmýva úpätie vrchu Tieň s 274 m n. m., na severovýchodnom úpätí lesa Húšťavec v 187 m n. m. ústi na obecnej hranici do potoka Húšťava ako jeho ľavostranný prítok. Húšťava je prítokom vodného toku Ľubiška v povodí Laborca.[4][5] Pramení a preteká horným tokom na území obce Ľubiša a väčšinu svojho toku preteká a ústi na obecnej hranici medzi Ľubišou a Veľopolím. Nemá prítok.

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku má pôvod v názve vrchu Tieň, úpätím ktorého potok preteká. Z toponyma Tieň rozšírením o formant -ový a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Tieňový potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[6] Hydronymum Tieňový potok bolo štandardizované v roku 1993.[7] V súčasnej slovenskej štandardizovanej hydronymii hydronymum Tieňový potok je jedinečným názvom (december 2023).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR dátum vydania =, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [1] [cit. 2023-12-12]
  3. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 13, 133-137. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  4. Priebeh vodného toku Tieňový potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [2] [cit. 2023-12-18].
  5. Geografické názvy okresu Humenné A32. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1423/1993 z 28.7.1993. Bratislava 1993. 121 s. S. 37, 38, 80, 81. ISBN 80-85672-00-6.
  6. Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 25, 26, 140-144.
  7. Geografické názvy okresu Humenné A32. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1423/1993 z 28.7.1993. Bratislava 1993. 121 s. S. 38, 81, 108. ISBN 80-85672-00-6.