Krosná (potok)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Krosná
potok
Zdrojnica Laborecká vrchovina
Ústie Laborec
Dĺžka 8,8 km
Povodie Laborec
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-30-03-060
Číslo recipienta 4-30-03-2315
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Krosná je názov potoka v Hornom Zemplíne, na území okresu Humenné. Je to pravostranný prítok Laborca, meria 8,8 km a je tokom VI. rádu.

Pramení v Laboreckej vrchovine východoseverovýchodne od kóty 543 m, západne od obce Hrabovec nad Laborcom, v nadmorskej výške približne 465 m n. m. V pramennej oblasti tečie viac-menej juhovýchodným smerom, zľava najprv priberá krátky prítok zo západného svahu Malého (500,1 m n. m.), potom sprava prítok z juhovýchodného svahu Turia (528 m n. m.) a na krátkom úseku tečie na východ. Zľava ďalej priberá prítok z východného svahu Malého a pokračuje juhojuhovýchodným smerom. Postupne priberá ďalšie prítoky: zľava krátky prítok zo západného svahu Janova (485,1 m n. m.), prítok z južného svahu Janova, zo severozápadného svahu Hrišova (446,9 m n. m.); sprava významný prítok (2,4 km) z južného svahu Turia a potok výraznejšie meandruje. Nasleduje opäť zľava ďalší prítok zo severozápadného svahu Hrišova, prítok zo západného svahu Kremenca (439,5 m n. m.), sprava prítok z oblasti Suchej doliny, zľava prítok (216,1 m n. m.) zo západného svahu Jašova (418,5 m n. m.). Následne preteká popri samote Krosná s horárňou na pravom brehu, kde z pravej strany priberá prítok (1,7 km) a pokračuje juhovýchodným smerom. Potom výraznejšie rozširuje svoje koryto, opäť meandruje a sprava priberá prítok zo severovýchodného svahu Dielu (431,3 m n. m.). Napokon sa rozvetvuje na dve ramená, obe sa stáčajú na juhojuhovýchod a hlavné koryto ústi na okraji obce Hankovce v nadmorskej výške cca 180,5 m n. m. do Laborca.