Veský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Veský potok
prameň
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Humenné
Obec Jabloň, Koškovce
prameň Jabloň
 - poloha Kontulov grúnik
 - výška 273 m
 - súradnice 49°03′06″S 21°59′19″V / 49,0517°S 21,9885°V / 49.0517; 21.9885
Ústie Laborec
 - poloha Koškovce
 - výška 184 m
 - súradnice 49°02′57″S 21°57′43″V / 49,0491°S 21,9620°V / 49.0491; 21.9620
Dĺžka 2,0 km
Rád toku IV.
Číslo hydronyma 4-30-03-2355
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Veský potok[1] je potok v regióne Horný Zemplín v Prešovskom kraji v okrese Humenné v marginálnom rozsahu na území obce Jabloň a vo väčšinovom rozsahu na území obce Koškovce. Je ľavostranným prítokom vodného toku Laborec. Nachádza sa v geomorfologickom celku Laborecká vrchovina.[2][3] Má dĺžku 2,0 km.[4]

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v nadmorskej výške 273 m n. m. v južnej časti územia obce Jabloň na severozápadnom svahu lesa Kontulov grúnik v lesnom extraviláne v okrese Humenné v Prešovskom kraji.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie západným smerom, po krátkom úseku cca 100 m opúšťa v 266 m n. m. územie obce Jabloň a vteká na územie obce Koškovce, bez zmeny smeru pokračuje cez les premiešaný trvalými trávnymi porastmi v juhovýchodnej časti extravilánu obce Koškovce, v 249 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok v suchšom období s nepatrným množstvom vody. Ľavým brehom obmýva les Zimná stráň, pravým brehom obmýva úpätie vrchu Baková s 340 m n. m., ľavým brehom obmýva úpätie lesa Veské, v 184 m n. m. ústi do vodného toku Laborec ako jeho ľavostranný prítok v povodí Latorice.[5][6][7] Pramení na území obce Jabloň, preteká a ústi na území obce Koškovce. Nemá dôležitejší prítok.

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku má pôvod v názve lesa Veské, ktorého úpätím potok tesne pred svojim zaústením preteká. Pôvodný význam názvu lesa bola lokalita v užívaní, vo vlastníctve vsi, osady, dediny, obce. Z toponyma Veské po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Veský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[8] Hydronymum Veský potok bolo štandardizované v roku 1990.[9] V dnešnej slovenskej štandardizovanej hydronymii hydronymum Veský potok je jedinečným názvom (december 2023).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR dátum vydania =, [cit. 2023-12-06]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [1] [cit. 2023-12-02]
  3. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 13, 133-137. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  4. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy A18. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. S. 51, 78. ISBN 80-85164-17-5.
  5. Priebeh vodného toku Veský potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [2] [cit. 2023-12-11].
  6. Geografické názvy okresu Humenné A32. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1423/1993 z 28.7.1993. Bratislava 1993. 121 s. S. 28, 35, 90, 96. ISBN 80-85672-00-6.
  7. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 7. Bratislava 1976. 79-002-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  8. Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 25, 26, 140-144.
  9. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy A18. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. S. 51, 78. ISBN 80-85164-17-5.