Užovkovité

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Užovkovité
Natrix natrix (Marek Szczepanek).jpg
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Colubridae
Oppel, 1811
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Užovkovité (lat. Colubridae) je čeľaď hadov z taxónu Caenophidia (Colubroidea). Jej presná definícia sa v literatúre mení podľa autora a menila sa aj v priebehu času. Podrobnosti pozri nižšie.

Rozsah definície[upraviť | upraviť zdroj]

Čeľaď užovkovité (Colubridae) môže byť definovaná niektorým z nasledujúcich rôznych spôsobov (názvy taxónov v nasledujúcich odrážkach majú – kvôli porovnateľnosti – vždy len taký význam, aký majú v systéme nižšie označenom ako „Systém A”) [1]:

V súčasnosti sa najčastejšie vyskytuje možnosť d) (nižšie označená ako „Systém A“), na konci 20. stor. a začiatku 21. storočia sa najčastejšie vyskytovala možnosť e).

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Charakteristika závisí od zvolenej definície užovkovitých (pozri vyššie). Nasledujú charakteristiky pre dve hlavné definície užovkovitých:

Pre definíciu e) (bez Acrochordidae) platí nasledujúca charakteristika: Takto definovaná čeľaď zahŕňa až okolo 63 % všetkých druhov hadov [4], konkrétne asi 335 recentných a 26 vymretých rodov, resp. asi 2132 recentných a 79 vymretých druhov (čísla sa vzťahujú na definíciu bez Atractaspididae) [5]. Vyskytuje sa po celej Zemi (okrem Antarktídy), a to v jazerách, pobrežných močiaroch, mokradiach v ústiach riek, i na súši, napr. v dažďových lesoch a na púštiach. Užovkovité nemajú funkčný ľavý pľúcny lalok a pletenec zadnej končatiny, v spodnej čeľusti nemajú tzv. os coronoideum, na rozdiel od primitívnejších hadov (slepúšiky, slepániky, veľhady a pytóny) majú pružnejšiu lebku a na rozdiel od veľhadov, pytónov a väčšiny vreteníc majú niekoľko tanierovitých šupín pokrývajúcich hlavu. Spomínané tanierovité šupiny na hlave sú pomerne spoľahlivým identifikačným znakom tejto čeľade. Užovkovité môžu byť nejedovaté alebo jedovaté, pričom jedovaté druhy sú vždy opistoglyfné hady, čiže majú jedové zuby v zadnej časti ústnej dutiny (1-3 páry jedových zubov), v dôsledku čoho sú pre človeka len málo nebezpečné (s výnimkou niektorých druhov, napr. bojgy stromovej). Niektoré druhy usmrcujú korisť (aj) škrtením. Užovkovité kladú vajcia alebo rodia živé mláďatá. [6]

Pre definíciu d) platí nasledovné: Čeľaď zahŕňa okolo 260 (v závislosti od zdroja 230, 253, 263 a podobne) recentných a okolo 26 vymretých rodov, resp. okolo 1850 (v závislosti od zdroja 1649, 1809, 1910 a podobne) recentných a okolo 79 vymretých rodov [5][7][4]. Čeľaď sa vyskytuje po celej Zemi (okrem Antarktídy). Morfologicky je čeľaď charakterizovaná dobre vyvinutými calyces na hemipenisových kapsách, ďalej centrifugálnym sulcus spermaticus, ktorý sa deli na proximálnej a centrálnej oblasti telesa hemipenisu, a aglyfným chrupom (čiže zuby nemajú kanálik ani ryhu na vypúšťanie jedu). Spomínané calyces však sekundárne zanikli u podčeľade Natricinae.[4]

Na Slovensku sa (pri definícii e aj d) vyskytujú tieto druhy užovkovitých: užovka stromová (Zamenis longissimus), užovka hladká (Coronella austriaca), užovka obojková (Natrix natrix) a užovka fŕkaná (Natrix tessellata). [8]

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

Stav okolo roku 2017[upraviť | upraviť zdroj]

Najbežnejší systém ("Systém A")[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje: [9][10][11][12][13][14][15][16][2][17][18][4] Slovenské názvy podľa: [19][20] [21][22]

užovkovité (Colubridae):

Poznámky:

Alternatíva[upraviť | upraviť zdroj]

Alternatívne sa (okrem niektorých vecných zmien v systéme) všetky vyššie uvedené podčeľade klasifikujú ako samostatné čeľade. Z toho vyplýva, že Colubridae je len to, čo je vyššie uvedené pod názvom Colubrinae, a to, čo je vyššie uvedené pod názvom Colubridae, je nadčeľaď Colubroidea (v najužšom zmysle – porov. Colubroidea)[5][15][16][23]:

nadčeľaď Colubroidea:


Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Zdroje (ak nie je uvedené inak) sú uvedené nižšie v časti o Systematike
 2. a b VIDAL, N. et al. The phylogeny and classification of caenophidian snakes inferred from seven nuclear protein-coding genes. In: C. R. Biologies 330 (2007) 182–187 [1]
 3. OGUIURA, N. et al. Cytogenetics and molecular data in snakes: A phylogenetic approach. In: Cytogenet Genome Res 2009;127:128–142 (published March 10, 2010) dostupné online
 4. a b c d BURBRINK, F. T., CHROTER, B. I. Chapter 2 – Evolution and Taxonomy of Snakes . 2011. In: ALDRIDGE, Robert D.; SEVER, David M.. Reproductive Biology and Phylogeny of Snakes. [s.l.] : CRC Press, 2016. 772 s. ISBN 978-1-4398-5833-2. [2]
 5. a b c WALLACH, Van; WILLIAMS, Kenneth L.; BOUNDY, Jeff. Snakes of the World (A Catalogue of Living and Extinct Species). [s.l.] : CRC Press, 2014. 1237 s. ISBN 978-1-4822-0848-1.
 6. BURNIE, D. et al.: Zviera. Bratislava: Ikar, 2002. ISBN 80-551-0375-5. S. 385
 7. THE REPTILE DATABASE [online]. reptile-database.org, [cit. 2018-03-23]. Dostupné online.
 8. užovkovité. In: Pyramída.
 9. FIGUEROA, A. et al. A Species-Level Phylogeny of Extant Snakes with Description of a New Colubrid Subfamily and Genus. In: PLOS One, 7. 9. 2016 dostupné online
 10. ZHENG, Y. – WIENS, J. J. Y. Molecular Phylogenetics and Evolution. 94: 537–54 (citované na www.reptile-database.org: [3]
 11. UETZ, P. Higher Taxa in Extant Reptiles. Last changed 8 Mar 2018 dostupné online
 12. UETZ, P. Higher Taxa in Extant Reptiles. Last changed 2 Aug 2013 [4]
 13. HAARAMO, M.. Mikko's Phylogeny Archive [online]. Helsingin Yliopisto (University of Helsinki), [cit. 2018-03-23]. [5]
 14. Weinstein et al. 2013 citované v: MIRTSCHIN, Peter; RASMUSSEN, Arne; WEINSTEIN, Scott. Australia's Dangerous Snakes (Identification, Biology and Envenoming). [s.l.] : Csiro Publishing, 2017. 432 s. ISBN 978-0-643-10674-1. S. 45. dostupné online
 15. a b ZAHER, H., GRAZZIOTIN, F. G. et al. Molecular phylogeny of advanced snakes (Serpentes, Caenophidia) with an emphasis on South American Xenodontines: a revised classification and descriptions of new taxa. In: Pap. Avulsos Zool. (São Paulo) vol.49 no.11 São Paulo 2009 [6] alebo (prvá polovica dokumentu)
 16. a b GRAZZIOTIN, F. G. Molecular phylogeny of the New World Dipsadidae. In: Cladistics 1 (2012) 1–23 [7] alebo (druhá polovica dokumentu)
 17. TOXICOFERA (GIFTDRÜSENTRÄGER) [online]. sthco.de, [cit. 2018-03-23]. Dostupné online.
 18. OGUIURA, N. et al. Cytogenetics and molecular data in snakes: A phylogenetic approach. In: Cytogenet Genome Res 2009;127:128–142 (published March 10, 2010) dostupné online
 19. BURNIE, D. et al.: Zviera. Bratislava: Ikar, 2002. ISBN 80-551-0375-5. s. 384-390
 20. MATTISON, Chris. Hady : [celkom ojedinelý pohľad do sveta hadov]. Praha : Cesty, 2001. 192 s. ISBN 80-7181-479-2.
 21. STANĚK, V. J. Veľký obrazový atlas zvierat. Bratislava: Mladé letá, 1965. S. 314-317
 22. Svet živočíšnej ríše. Preklad: A. Gutteková, Dotlač 1. vydania. Martin: Osveta, 1984. S. 92, 99-100, 507-509, 535
 23. ZAHER, H. Phylogenetic relationships of the genus Sibynophis (Serpentes: Colubroidea). In: Pap. Avulsos Zool. (São Paulo) vol.52 no.12 São Paulo 2012 [8]