Zoznam vládcov Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Vládcovia Slovenska)

Toto je zoznam vládcov Slovenska od roku 1 po Kr.

Kotíni (severné Slovensko, cca. 100 pred Kr. - cca. 179 po Kr.)[upraviť | upraviť zdroj]

Vládcovia neznámi. Pozri Kotíni

Osovia (časť južného a asi aj stredného Slovenska [1][2], cca. 1. stor. pred Kr. - 2. stor. po Kr.)[upraviť | upraviť zdroj]

Vládcovia neznámi. Pozri Osovia

Kvádi (Svébi) (západné Slovensko, cca. 1/20 po Kr. - 470/473)[upraviť | upraviť zdroj]

Skírska ríša (podľa niektorých názorov juhozápadné Slovensko[3], cca. 454 - 469)[upraviť | upraviť zdroj]

Útvary neslovanských etník zasahujúce okrajovo na územie Slovenska od 1. do 8. storočia[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje tejto kapitoly: [4][5][6][7]

Dákovia (väčšina Slovenska, neskôr len východ Slovenska, cca. 100 pred Kr. - 15 po Kr./125 po Kr.)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Dákov

Anarti (východný okraj východného Slovenska [8], cca. 1. stor. pred Kr. - 2. stor. po Kr.)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Anarti

Marobudova ríša (Záhorie, cca. 8 pred Kr. - 21 po Kr.)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Marobud (cca. 8 pred Kr. - 19 po Kr.)
 • Katvald (19. po Kr. - 21 po Kr.)

Jazygovia (časť južného Slovenska, 2. pol. 1. stor. po Kr. - ?)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Jazygov

Vandali - Hasdingovia (časť východného Slovenska, cca. 172 po Kr. – cca. 400)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Vandalov

Gepidi (východný okraj východného Slovenska, cca. 260 po Kr. - 455/472)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Gepidov

Huni (južné Slovensko, 425 - 454)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Hunov

Ostrogóti (južné Slovensko[9], cca. 456 - 471/488)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Ostrogótov

Heruli (Záhorie, cca. 471 - 526)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Herulov

Longobardi (západná Bratislava a okolie, neskôr aj Záhorie, cca. 500 - 547)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Longobardov

Avari (južné Slovensko, cca. 595 - 791/795/805 [okrem obdobia Samovej ríše])[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Avarov

Prví Slovania (cca. (?) 5. stor. - 623)[upraviť | upraviť zdroj]

Vládcovia neznámi, presné dejiny neznáme. Pozri Slovania

Samova ríša (623 - 658)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Samo (623-658) [vládca slovanského (nad)kmeňového zväzu]

658 - koniec 8. stor.[upraviť | upraviť zdroj]

Vládcovia neznámi, presné dejiny neznáme.

Nitrianske kniežatstvo (7./8. stor. - 1108/1110)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Nitrianskeho kniežatstva

Veľká Morava (833 - cca. 907)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Veľkej Moravy

Blatenské kniežatstvo (839 - 900/901)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Blatenského kniežatstva

Súčasť Uhorska (10. stor. - 1918 [okrem 1001-1018/1029], z toho integrálna súčasť 1108/1110-1918) a tým aj Habsburskej monarchie (1526-1918)[upraviť | upraviť zdroj]

Poznámka: Od 10. do 12. storočia bola len asi 1/3 Slovenska (južné Slovensko) pod nadvládou Maďarov (neskôr Uhorska), na zvyšnom území vládlo veľa slovenských regionálnych vládcov, ktorých mená nie sú známe.

Útvary vytvorené/územie dlhodobejšie dobyté v opozícii proti Uhorsku[upraviť | upraviť zdroj]

Možno (čiastočne) dočasne súčasť Česka (niekedy v 2. pol. 10. stor.)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Česka

Dočasne súčasť Poľska (1001- 1018/1029)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Poľska

Časť južného Slovenska súčasť Osmanskej ríše (1543 - 1685)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Osmanská dynastia

Časť východného Slovenska súčasť Sedmohradského vojvodstva (1547 - 1551, 1621 - 1629, 1645 - 1648)[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vládcov Sedmohradska

Kráľovstvo/kniežatstvo Horné Uhorsko (1682 - 1685)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Imrich Tököli (1682-1685) - protikráľ uhorského kráľa s podporou Osmanskej ríše, pôvodne len na východnom a strednom Slovensku a okolí, neskôr na celom Slovensku

Samostatné Slovensko (1848)[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasť Česko-Slovenska (1918-1939 a 1945-1992)[upraviť | upraviť zdroj]

Útvary vytvorené v opozícii proti Česko-Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská ľudová republika (1918)[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská republika rád (1919)[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská krajina (1928 - 1939); Slovenská socialistická republika (1969 - 1990); Slovenská republika (1990 - 1992)[upraviť | upraviť zdroj]

Samostatné Slovensko (1939-1945 a od roku 1993)[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Dejiny Slovenska I, Bratislava: Veda, S. 58
 2. Osovia. In: Encyklopédia Slovenska
 3. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. [s.l.] : Albatros Media a.s., 2007. 416 s. ISBN 978-80-7021-705-4. S. 314.
 4. KOVÁČ, D. et al. Kronika Slovenska 1, Bratislava: Fortuna Print, 1998, ISBN 807153174X S. 60-96
 5. Dejiny Slovenska I, 1986, Bratislava: Veda, S. 42-61
 6. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. [s.l.] : Albatros Media a.s., 2007. 416 s. ISBN 978-80-7021-705-4.
 7. STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo : počiatky stredovekého Slovenska : rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočia. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2004. 576 s. ISBN 80-224-0812-3. S. 11-67.
 8. [1]
 9. Góti. In: Encyklopédia Slovenska II