Vstupné zariadenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vstupné zariadenie alebo vstupná jednotka je periférne zariadenie (hardvér) počítača, ktorá umožňuje vstup údajov alebo signálov do počítača za účelom ich ďalšieho spracovania alebo ich využitia pre riadenie počítača a k nemu pripojených zariadení. Vstupné zariadenie transformuje informácie z “vonkajšieho” sveta do formy použiteľnej pre počítač. Vstupné zariadenia často slúžia užívateľovi – človeku ktorý ich používa pre zadanie príkazov, alebo ďalších informácií spracovávaných počítačom. Počítač odpovedá užívateľovi pomocou výstupných zariadení počítača. Niektoré zariadenia sú kombinované vstupno-výstupné zariadenia.

Typickým príkladom vstupného zariadenia je klávesnica, alebo myš.

Rozdelenie[upraviť | upraviť zdroj]

Neexistuje presné delenie vstupných zariadení.

Môžeme si ich rozdeliť podľa viacerých kritérií. Príklady možného rozdelenia vstupných zariadení:

Príklady vstupných jednotiek[upraviť | upraviť zdroj]

Nie je možné vymenovať všetky používané vstupné zariadenia. Ďalej uvádzame len príklady najčastejšie používaných vstupných zariadení vo výpočtovej technike.

Staršie vstupné jednotky[upraviť | upraviť zdroj]

  • dierne štítky
  • dierna páska
  • magnetická páska

väčšinou sa už nepoužívajú

Klávesnica (Keyboard)[upraviť | upraviť zdroj]

Klávesnica je vstupné zariadenie počítača s viacerými klávesmi (tlačidlami) pomocou ktorých je možné zadávať príkazy priamo (počítač reaguje na stlačenie tlačidla), alebo nepriamo (napísaní príkazu, alebo programu).

Ovládače kurzora (pointing devices)[upraviť | upraviť zdroj]

Ovládač kurzora je vstupné zariadenie počítača ktoré ovláda tzv. kurzor zobrazovaný na obrazovke. Ukázaním kurzorom na obraz funkcie, alebo príkazu a potvrdením je možné ovládať program, resp. počítač. Veľké množstvo softvéru má implementované ovládanie pomocou kurzora. Obvykle je ovládanie kurzorom spojené s výrazom grafické používateľské rozhranie (graphical user interface).

Príklady takýchto vstupných jednotiek:

Vstupné jednotky s viacerými stupňami voľnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Niektoré vstupné jednotky majú viaceré stupne voľnosti, alebo dokážu prepnúť svoj režim práce tak, aby umožnili vstup informácií z trojrozmerného (viacrozmerného) priestoru. (Pod viacrozmernosťou nerozumieme len mechanický 3D priestor, ale aj súčasné vkladanie viacerých nadväzných veličín).

Kompozitné vstupné jednotky[upraviť | upraviť zdroj]

Vstupné jednotky bývajú často zložené z viacerých vstupných zariadení, aby umožnili čo najpohodlnejšiu a najefektívnejšiu prácu obsluhy. Najčastejšie sa kombinujú klávesnice (tlačidlá) a ovládače kurzora. Takéto ovládače sa používajú najmä pri hraní počítačových hier najmä na herné konzolách ako sú napríklad Sony PlayStationXBox alebo Nintendo Wii.

Obrazové a video vstupné jednotky[upraviť | upraviť zdroj]

Zvukové vstupné jednotky[upraviť | upraviť zdroj]

Iné[upraviť | upraviť zdroj]

Vstupnou jednotkou môže byť aj akýkoľvek snímač fyzikálnej veličiny pripojiteľný k počítaču (snímače teploty, tlaku, rýchlosti vetra, kinematické snímače (rýchlosť, zrýchlenie ...), IRC snímače ...)