Preskočiť na obsah

Wikipédia:Kritériá na rýchle zmazanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Wikipédia:CSD)
Táto stránka sa považuje za oficiálnu zásadu Wikipédie.
Jej obsah je akceptovaným štandardom, ktorý by mali dodržiavať všetci redaktori. Ak chcete upravovať túto stránku ubezpečte sa, že zmeny ktoré robíte, skutočne odrážajú konsenzus.
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj

Kritériá na rýchle zmazanie upresňujú podmienky, za ktorých môže správca zmazať stránky na Wikipédii alebo mediálne súbory aj bez diskusie. Redaktori môžu identifikovať takéto prípady a požiadať o rýchle zmazanie vložením príslušnej šablóny {{Zmazať lebo}}. Tým sa stránka vloží do: Kategória:Wikipédia:Kandidáti na rýchle zmazanie. Slovo rýchly označuje zjednodušený rozhodovací proces, nie nutnosť okamžitého zmazania. Ak je takýto článok uvedený na Wikipédia:Stránky na zmazanie, môže byť zmazaný pred uplynutím zvyčajnej čakacej doby.

Konvenciou odkazovania na konkrétne kritérium je uviesť kód kategórie dôvodu:

doplnený o konkrétne číslo dôvodu v kategórii.

Príklad
 • {{Zmazať lebo|[[WP:CSD#V1|Nezmyselný text]]}} : Rýchle zmazanie z všeobecného dôvodu č. 1 (V1: Nezmysly).

Všeobecné kritériá

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. (V1) Nezmyselný text. Nezrozumiteľné zhluky písmen a/alebo znakov bez zjavného zmyslu.
 2. (V2) Testovacie stránky. Redaktori môžu testovať stránky na pieskovisku a v obmedzenej miere aj vo vlastnom mennom priestore.
 3. (V3) Zjavný vandalizmus. Sem patria zrejmé a zjavné dezinformácie, alebo presmerovania ktoré treba zmazať pri náprave vandalizmu.
 4. (V4) Obnovenie právoplatne zmazaného obsahu. Ak niekto obnoví stránku alebo obsah stránky, ktorá bola právoplatne zmazaná napríklad po rozhodnutí komunity, môže správca stránku alebo obsah zmazať zrýchlenou procedúrou bez opakovaného hlasovania.
 5. (V5) Autor má zakázanú činnosť. Stránky alebo obsah, ktoré pridal redaktor s obmedzením alebo zákazom redaktorských úprav (napr. na základe rozhodnutia komunity alebo arbitrážnej komisie), a ktoré podstatným spôsobom neupravovali alebo k nim neprispievali iní redaktori.
 6. (V6) Technické zmazanie. Nekontroverzné mazanie pri údržbe, napríklad pri spájaní alebo presúvaní stránok.
 7. (V7) Zmazanie na žiadosť autora. Autor môže v dobrej viere požiadať o zmazanie obsahu ktorý pridal, a ktorý podstatným spôsobom neupravovali alebo k nemu podstatne neprispievali iní redaktori. Ak autor odstráni obsah stránky (blanking), môže sa to považovať za žiadosť o zmazanie na žiadosť autora, v každom prípade je však lepšie požiadať výslovne o zmazanie pomocou šablóny. (Urazené alebo ostentatívne odstraňovanie obsahu z pomsty alebo v konflikte nemožno považovať za postup „v dobrej viere“.)
 8. (V8) Osirotené diskusné stránky. Nemožno však odstrániť stránky s obsahom užitočným pre projekt, alebo stránky s diskusiou o (ne)zmazaní materskej stránky. Nie je možné mazať ani diskusie s redaktorom, ktorý nemá vytvorenú materskú redaktorskú stránku.
 9. (V9) Administratívny zásah. Tento dôvod je vyhradený na administratívny zásah Wikimedia Foundation, napríklad odstránenie nezákonného obsahu, predmetu sťažnosti na porušenie autorských práv a podobne.
 10. (V10) Defamačné stránky. To sa týka jednoduchých útočných stránok (napr. „Fero je hlupák.“) až po zámerne jednostranné a/alebo nevyvážené biografické články hlavne žijúcich osôb, bez zdrojov k uvedeným tvrdeniam, v prípade ak nie je možné obnoviť staršiu verziu s neutrálnym a/alebo vyváženým obsahom.
 11. (V11) Zjavná reklama. Stránky, ktoré slúžia na zjavnú propagáciu alebo reklamu, a ktoré by si vyžadovali značné prepracovanie, aby vznikol neutrálny encyklopedický článok. Články o komerčnom subjekte alebo o produkte nie sú principiálne zakázané alebo neencyklopedické a nekvalifikujú automaticky článok na rýchle zmazanie.
 12. (V12) Zjavné porušenie autorských práv. Textové stránky, ktoré spĺňajú všetky z nasledovných kritérií:
  • Obsah bol prevzatý z webovej stránky alebo z iného zdroja (zvážte však aj možnosť, že iný zdroj prevzal materiál z Wikipédie);
  • stránka neobsahuje v poslednej verzii alebo v minulých verziách žiadne zmysluplné informácie okrem skopírovaného obsahu;
  • obsah pridal jediný redaktor;
  • neexistuje pravdepodobná domnienka, že prevzatých obsah je pod slobodnou licenciou.

Obsahové kritériá

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. (O1) Chýbajúci kontext. Veľmi krátke príspevky, ktorým chýba kontext umožňujúci identifikovať obsah alebo účel článku.
 2. (O2) Cudzojazyčné stránky. Príspevky, ktoré sú v inom ako slovenskom jazyku. Do tejto kategórie spadajú aj príspevky písané slovenčinou bez diakritiky.
 3. (O3) Bezobsažné stránky. Stránky pozostávajúce iba z technického obsahu (kópia názvu, interwiki, kategórie, prázdne sekcie alebo osnova, diskusný alebo hodnotiaci text, šablóny a obrázky). Veľmi krátke stránky presahujúce rozsah slovníkovej definície, alebo infoboxy s netriviálnym obsahom nespadajú do tohto kritéria.
 4. (O4) rezervované
 5. (O5) Transwiki obsah. Obsah, ktorý bol po diskusii presunutý do iného projektu.
 6. (O6) rezervované
 7. (O7) Nedoložená encyklopedickosť. Články o osobe, hudobnej skupine, webovej stránke alebo podobnom obsahu, ktoré v sebe neobsahujú informácie odôvodňujúce, prečo je predmet takéhoto článku encyklopedický. Článok nemusí hneď podať dôkaz o tom, že je predmet encyklopedicky významný. Musí však obsahovať aspoň informáciu o tom, prečo ho autor za encyklopedicky významný považuje.
 8. (O8) rezervované

Presmerovania

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. (P1) Presmerovania na neexistujúci obsah. Presmerovania na vymazané, neexistujúce alebo neplatné stránky.
 2. (P2) Presmerovania z hlavného menného priestoru. Presmerovanie z názvu článku na diskusiu, redaktorskú stránku, diskusiu s redaktorom alebo podobnú stránku. Ak presmerovanie vzniklo presunom stránky, je dobré pred zmazaním niekoľko dní počkať.
 3. (P3) Presmerovania z chybných pomenovaní. Presmerovania z chybných pomenovaní, preklepov alebo zavádzajúcich názvov.

Médiá a obrázky

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. (M1) Duplicitné obrázky.
 2. (M2) Poškodené alebo prázdne súbory.
 3. (M3) Neprípustná licencia. Napríklad licencia len na nekomerčné použitie (non-commercial, NC), len v nezmenenej podobe (non-derivative, ND), len pre Wikipédiu (wikipedia-only, WO), len so súhlasom (permission-only, PO). To sa vzťahuje aj na licencie Creative Commons (CC) alebo Creative Commons International (CCi) s príznakom -nc- (non-commercial) a/alebo -nd- (non-derivative).
 4. (M4) Obsah bez licencie.
 5. (M5) Nepoužitý neslobodný obsah.
 6. (M6) Neslobodný obsah bez zdôvodnenia.
 7. (M7) Klamlivá licencia. Neslobodný obsah bez licencie, ktorý je klamlivo označený slobodnou licenciou, alebo klamlivým odôvodnením použitia.
 8. (M8) Identické kópie obsahu z Commons. Ak má kópia na Commons odlišné pomenovanie, pred zmazaním je potrebné opraviť odkazy vo všetkých článkoch tak, aby preberali obsah z Commons.
 9. (M9) Zrejmé porušenie autorských práv. (Copyvio.)
 10. (M10) Neužitočné súbory. Súbory bez zvukového, obrazového alebo video obsahu, ako napríklad textové súbory alebo súbory kancelárskych aplikácií, ktoré nie sú použité v článkoch a nemajú obsah použiteľný na skvalitnenie encyklopédie v budúcnosti.

Kategórie

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. (K1) Duplicitné/nepotrebné/neencyklopedické kategórie
 2. (K2) Premenované kategórie
 3. (K3) Kategórie odkazované z vymazaných šablón
 1. (S1) Súkromné redaktorské nálepky - po presune do menného priestoru redaktora
 2. (S2) Klamlivé alebo neschválené šablóny
 3. (S3) Nepoužité alebo duplicitné šablóny
 1. (P1) Portál splňujúci jednu z podmienok V1-V12
 2. (P2) Bezobsažný portál