Záhorský potok (prítok Osturnianskeho potoka)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Záhorský potok
prameň
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Kežmarok
Obec Veľká Franková
prameň Veľká Franková
 - poloha Hora
 - výška 779 m
 - súradnice 49°20′41″S 20°18′27″V / 49,3446°S 20,3075°V / 49.3446; 20.3075
Ústie Kacwinianka
 - poloha Veľká Franková
 - výška 619 m
 - súradnice 49°21′06″S 20°17′34″V / 49,3516°S 20,2928°V / 49.3516; 20.2928
Dĺžka 1,6 (na území Slovenska) km
Rád toku III.
Hydrologický identifikátor 3-01-01-2234
Poloha ústia
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Záhorský potok[pozn 1] je potok v regióne Zamagurie na území obce Veľká Franková[2] v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji. Je ľavostranným prítokom Kacwinianky a na Slovensku má dĺžku 1,6 km. Je vodným tokom III. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení pri štátnej slovensko-poľskej hranici, v severovýchodnej časti územia obce Veľká Franková, v zmiešanom poľnohospodárskom a lesnom extraviláne na severovýchodných svahoch vrchu Hora (862 m n. m.). Patrí do okresu Kežmarok v Prešovskom kraji a nachádza sa v geomorfologickom celku Spišská Magura v geomorfologickom podcelku Repisko.[3]

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie severozápadným smerom lesným a poľnohospodárskym extravilánom územia obce Veľká Franková, sleduje priebeh slovensko-poľskej štátnej hranice. Následne mení smer na severozápad a pokračuje územím Poľska, kde ústi do Kacwinianky ako jej pravostranný prítok. Vodný tok nemá významnejší prítok.[4][5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Záhorský potok má pôvod názvu v toponyme lesa Za Horou, v priestore ktorého preteká. Z toponyma Za Horou rozšírením o formant -ský a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložený z prídavného mena a z podstatného mena v podobe Záhorský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii. Nemožno vylúčiť ani pôvod názvu podľa polohy potoka z pohľadu pomenúvateľa, čiže obyvateľa Veľkej Frankovej, a to potok lokalizovaný za geografickým objektom - vrchom Hora s 858 m n. m. s rovnakou motiváciou tvorby hydronyma. Výskum ešte pokračuje.[6].

Názov vodného toku Záhorský potok bol štandardizovaný v roku 1988[7]. V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Záhorský potok nie je jedinečným hydronymom (február 2022); existujú štyri takéto homonymné názvy potokov.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Pôvodná štandardizovaná podoba názvu potoka v období 4.2.1988 – redakčná uzávierka 1988 bola Hraničný potok; táto bola v rámci errát č. 2 v 1988 presunutá do kategórie historických štandardizovaných názvov a nahradená podobou Záhorský potok[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Geografické názvy okresu Poprad A8. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-42/1988 zo 4.2.1988. 146 s. 79-901-88 GNO. Erráta č. 2. S. 17, 114.
  2. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-04]. Dostupné online.
  3. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2022-03-05]. Dostupné online.
  4. Priebeh vodného toku Záhorský potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [1] [cit. 2022-03-05].
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 12, 119, 162. 079-902-87
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  7. Geografické názvy okresu Poprad A8. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-42/1988 zo 4.2.1988. 146 s. 79-901-88 GNO. Erráta č. 2. S. 17, 114.