Črchľový potok (prítok Osturnianskeho potoka)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Črchľový potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Kežmarok
Obec Osturňa
Prameň Spišská Magura
 - poloha Osturňa, Repisko
 - výška 1 011 m
 - súradnice 49°18′39″S 20°11′13″V / 49,3108°S 20,1869°V / 49.3108; 20.1869
Ústie Osturniansky potok
 - poloha Osturňa, Spišská Magura, Repisko
 - výška 791 m
 - súradnice 49°19′49″S 20°12′10″V / 49,3304°S 20,2029°V / 49.3304; 20.2029
Dĺžka 2,8 km
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 3-01-01-2291
Poloha ústia
Red pog.svg
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Črchľový potok[1] je potok v regióne Zamagurie pretekajúci západnou časťou územia obce Osturňa v okrese Kežmarok. Je to pravostranný prítok Osturnianskeho potoka, ktorý ústi do Dunajca; má dĺžku 2,8 km. Je vodným tokom IV. rádu. Hydrologické poradie (číslo povodia): 3-01-01-2291. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologický celok Spišská Magura, geomorfologický podcelok Repisko.[2]

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v nadmorskej výške 1 011 m n. m. v lesnom extraviláne preriedenom lúkami a pasienkami na juhovýchodnom úbočí vrchu Črchľa s nadmorskou výškou 1 042 m n. m. necelých 300 m od obecnej hranice s obcou Tatranská Javorina, v západnej časti územia obce Osturňa, v geomorfologickom celku Spišská Magura, v geomorfologickom podcelku Repisko.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Tečie severovýchodným smerom lesným extravilánom, svojim ľavým brehom na juhovýchodnom svahu vrchu Brija s nadmorskou výškou 997 m n. m. obmýva úpätie lesa Pálenica, v nadmorskej výške 837 m n. m. vyteká z lesa a cez pole Pod Západom tečie bez zmeny smeru, miestami je lemovaný pásom príbrežnej vegetácie; v nadmorskej výške 819 m n. m. priberá krátky bezmenný ľavostranný prítok, sleduje poľnú cestu, ktorú viackrát križuje brodom, na hornom konci intravilánu obce Osturňa vteká do intravilánu a po záverečných 200 m toku ústi do Osturnianskeho potoka ako jeho pravostranný prítok. Osturniansky potok ďalej ústi do Dunajca. Má jeden bezmenný prítok.[3][4][5]

Pramení, preteká a ústi v geomorfologickom celku Spišská Magura, v geomorfologickom podcelku Repisko.[6]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Vodný tok má pôvod v názve vrchu Črchľa (Repisko) s nadmorskou výškou 1 042 m n. m. na juhovýchodnom úbočí ktorého potok tečie. Z toponyma Črchľa rozšírením o formant -ový a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou zložený z prídavného mena a z podstatného mena) Črchľový potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[7]

Názov zalesneného vrchu Črchľa, ktorého lesný pokryv je aj v súčasnosti čiastočne odlesnený a transformovaný na poľnohospodárske pozemky, najmä na lúky a pasienky, má pôvod vo všeobecnom podstatnom mene črchľa vo význame časť lesa, v ktorom sa lúpala kôra zo stromov, aby vyschli, vyčrchlené miesto. Motivantom pomenovacieho procesu bol charakteristický výskyt vyčrchleného miesta v priestore vrchu v čase pomenovania. Črchlenie bol jeden zo stredovekých spôsobov odlesňovania, transformácie lesných pozemkov na kultúrnu pôdu - poľnohospodárske pozemky. Najskôr sa obsekala, olúpala kôra dookola kmeňa stromu, aby vyschol, neskôr sa očrchlené vyschnuté stromy vytínali a potom sa klčovaním získavala užitočná, kultúrna pôda. Podstatné meno črchľa je v súčasnej slovenčine vysunuté na okraj jej slovnej zásoby.[8]

Najstarší doložený písomný doklad na výskyt názvu obce Osturňa je z roka 1593. V roku 2007 bola štandardizovaná podoba hydronyma Črchľový potok.[9] Porovnaj aj hydronymá napr. Črchľový potok (prítok Kysuce), Črchľový potok (prítok Varínky), Črchľový potok (prítok Polhoranky), Črchlinský potok, Črchľa (prítok Jelenieho potoka), Črchľa (prítok Kučmanovského potoka).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] (cit. 2021-11-20).
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2021-11-21].
  3. Priebeh vodného toku Črchľový potok (prítok Osturnianskeho potoka) v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2021-11-23].
  4. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 27, 51, 103, 157. Bratislava 1976. 79-002-76.
  5. Geografické názvy okresu Žilina A38. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, GK-1049/1994 z 18.4.1994. 82 s. S. 14, 22, 93, 108. ISBN 80-85672-19-7.
  6. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 12, 119. 079-902-87 NVA.
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 66, 67.
  8. Milan Majtán. Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok 1, A-J. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1991. 535 s. ISBN 80-224-0228-1. S. 224.
  9. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-2144/2007 zo dňa 30.3.2007 o štandardizácii 566 názvov nesídelných geografických objektov - vodných tokov a vodných plôch. Príloha č. 1. Spravodajca ÚGKK SR, 2007, ročník 39, čiastka 2, s. 40 - 50. Dostupné online [4] [cit. 2021-11-20].