Zámutovský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zámutovský potok
prameň
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Vranov nad Topľou
Obce Zámutov, Čaklov
prameň Zámutov
 - poloha Šimonka (vrch)
 - výška 786 m
 - súradnice 48°56′14″S 21°29′07″V / 48,9372°S 21,4854°V / 48.9372; 21.4854
Ústie Topľa
 - poloha Čaklov
 - výška 126 m
 - súradnice 48°54′37″S 21°38′12″V / 48,9103°S 21,6366°V / 48.9103; 21.6366
Dĺžka 14,0 km
Rád toku VI.
Hydrologický identifikátor 4-30-09-858
Poloha ústia
Red pog.svg
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Zámutovský potok[1] je potok v regióne Horný Zemplín na území obcí Zámutov a Čaklov v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Slanské vrchy v geomorfologickom podcelku Šimonka[2]. Je pravostranným prítokom Tople a má dĺžku 14,0 km. Je vodným tokom VI. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v severnej časti územia obce Zámutov v 786 m n. m. na juhovýchodnom svahu vrchu Šimonka s 1 092 m n. m. v lesnom extraviláne.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie juhovýchodným smerom cez lesný extravilán, ľavým brehom obmýva les Holá hora, preteká cez les Brestová dolina, opakovane mení smer od južného až po východný, v 468 m n. m. priberá ľavostranný prítok Hrušovský jarok, ľavým brehom obmýva les Zámutovské skaly, pravým brehom obmýva les Rozsypaná skala, ľavým brehom obmýva les Čulkov, vteká do poľnohospodárskeho extravilánu, ďalej v 337 m n. m. vteká do intravilánu obce Zámutov, v 295 m n. m. priberá ľavostranný prítok Čaklovec, opúšťa územie obce Zámutov a vteká na územie obce Čaklov, v 161 m n. m. priberá pravostranný prítok Solianska, podteká cestu spájajúcu mesto Prešov s mestom Vranov nad Topľou a po opustení intravilánu obce Čaklov ústi v 125 m n. m. do Tople ako jej pravostranný prítok. Vodný tok Zámutovský potok má tri prítoky.[3][4][5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Zámutovský potok na území obcí Zámutov a Čaklov má pôvod v názve obce Zámutov. Motivantom pomenovania názvu obce Zámutov mohla byť poloha z pohľadu pomenovateľa za topografickým objektom vlastníka objektu alebo ináč spájanej osoby s topografickým objektom. V samotnom slovnom základe mut-, mút- sa reflektuje slovný základ mútny, kalný, často zakalený vodným tokom, pri ktorom obec vznikla. Z predĺženej predpony zá-, zo slovného základu, kombináciou s formantom -ovský a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena v podobe Zámutovský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6].

Názov vodného toku Zámutovský potok bol štandardizovaný v roku 1990[7]. V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Zámutovský potok je jedinečným hydronymom (marec 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-03-18.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-03-12]
  3. Priebeh vodného toku Zámutovský potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-03-16].
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 12, 98, 193. 079-902-87 NVA
  5. Geografické názvy okresu Vranov nad Topľou A16. Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-321/1990 zo 16.7.1990. 81 s. S. 24, 58, 59, 62-65, 73, 74, 77. ISBN 80-7103-011-2.
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  7. Geografické názvy okresu Vranov nad Topľou A16. Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-321/1990 zo 16.7.1990. 81 s. S. 17, 59, 79. ISBN 80-7103-011-2.