Uhliskový potok (prítok Hlinského potoka)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Uhliskový potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Prešovský kraj
Okres Vranov nad Topľou
Obec Hlinné
prameň Hlinné
 - poloha Uhliská (pasienok)
 - výška 286 m
 - súradnice 48°57′27″S 21°32′43″V / 48,9574°S 21,5454°V / 48.9574; 21.5454
Ústie Hlinský potok
 - poloha Hlinné
 - výška 146 m
 - súradnice 48°57′04″S 21°34′45″V / 48,9510°S 21,5792°V / 48.9510; 21.5792
Dĺžka 2,9 km
Rád toku VII.
Hydrologický identifikátor 4-30-09-897
Poloha ústia
Red pog.svg
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Uhliskový potok[1] je potok v regióne Horný Zemplín na území obce Hlinné v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji. Nachádza sa na pomedzí geomorfologického celku Slanské vrchy geomorfologického podcelku Šimonka z jednej strany a geomorfologického celku Východoslovenská pahorkatina geomorfologického podcelku Podslanská pahorkatina z druhej strany.[2] Je ľavostranným prítokom Hlinského potoka a má dĺžku 2,9 km. Je vodným tokom VII. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v severnej časti územia obce Hlinné v 286 m n. m. v lesnom extraviláne na južnom okraji pasienka Uhliská.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie východným smerom striedavo cez lesný a nižšie i cez poľnohospodársky extravilán, pravým brehom obmýva pole Krehelnica, ďalej pole Kopaniny, ľavým brehom obmýva pole Žliabky, v 162 m n. m. vteká do intravilánu a mení smer na juhovýchod, v 146 m n. m. ústi do Hlinského potoka ako jeho ľavostranný prítok v povodí Tople. Vodný tok Uhliskový potok nemá významnejšie prítoky.[3][4][5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Motivantom názvu vodného toku Uhliskový potok na území obce Hlinné v období pomenovacieho procesu bol pasienok Uhliská, v blízkosti prameňa vodného toku, ako pôvodná lokalita využívaná na tvorbu drevného uhlia. Produkcia drevného uhlia ako jedného z produktov rozkladu dreva za vysokých teplôt bez prístupu alebo s obmedzeným prístupom vzduchu mala na Slovensku tradíciu od stredoveku až do druhej polovice 19. storočia s hlavným odberateľom hutníctvom, keď bola nahradená výrobou v kovových peciach. Z toponyma Uhliská rozšírením o formant -ový bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložený z prídavného mena a z podstatného mena v podobe Uhliskový potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[6]

Názov vodného toku Uhliskový potok bol štandardizovaný v roku 1990.[7] V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Uhliskový potok nie je jedinečným hydronymom (marec 2022); existuje niekoľko takýchto homonymných názvov potokov.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-04-04.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-04-04]
  3. Priebeh vodného toku Uhliskový potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-04-01].
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 11, 14, 98, 147. 079-902-87 NVA
  5. Geografické názvy okresu Vranov nad Topľou A16. Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-321/1990 z 16.7.1990. 81 s. S. 24, 66, 75, 78. ISBN 80-7103-011-2.
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  7. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-425/1990 zo dňa 31.10.1990. Dostupné online [Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. ISBN 80-85164-17-5.] [cit. 2022-04-01.]