Závodský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Súradnice: 49°23′12″S 20°45′12″V / 49,3868°S 20,7534°V / 49.3868; 20.7534
Závodský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Stará Ľubovňa
Obec Sulín, Mníšek nad Popradom
Prameň Ľubovnianska vrchovina
 - poloha Sulín, Závodie, Soľovka
 - výška 588 m
 - súradnice 49°22′55″S 20°44′42″V / 49,3819°S 20,7451°V / 49.3819; 20.7451
Ústie Poprad
 - poloha Sulín, Mníšek nad Popradom, Ľubovnianska vrchovina
 - výška 398 m
 - súradnice 49°23′12″S 20°45′12″V / 49,3868°S 20,7534°V / 49.3868; 20.7534
Dĺžka 0,9 km
Rád toku V.
Hydrologické poradie 3-01-03-90
Poloha ústia
Red pog.svg
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Závodský potok[1] je potok v regióne Spiš, na území obcí Sulín a Mníšek nad Popradom v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji. Je ľavostranným prítokom Popradu, v povodí Dunajca; má dĺžku 0,9 km. Je vodným tokom V. rádu. Hydrologické poradie (číslo povodia): 3-01-03-90. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologická oblasť Východné Beskydy, geomorfologický celok Ľubovnianska vrchovina.[2]

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v nadmorskej výške 588 m n. m. v lesnom extraviláne na severovýchodnom úbočí vrchu Soľovka s nadmorskou výškou 828 m n. m. na území Závodia, časti obce Sulín v okrese Stará Ľubovňa, v geomorfologickom celku Ľubovnianska vrchovina.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Tečie severovýchodným smerom lesným extravilánom, v nadmorskej výške 499 m n. m. vteká na obecnú hranicu medzi obcou Sulín a obcou Mníšek nad Popradom, ktorú sleduje až do svojho ústia v rieke Poprad, v nadmorskej výške 471 m n. m. priberá bezmenný pravostranný prítok, tesne pred ústím podteká cestu z časti obce Závodie v obci Sulín do vyľudnenej samoty Krendželovka a ďalej do obce Mníšek nad Popradom a v nadmorskej výške 398 m n. m. ústi do Popradu ako jeho ľavostranný prítok. Poprad ďalej ústi do Dunajca, na území Poľska. Závodský potok má jeden bezmenný prítok.[3][4]

Závodský potok pramení na území obce Sulín a väčšiu časť svojho toku sleduje obecnú hranicu v lesnom extraviláne medzi obcou Sulín a obcou Mníšek nad Popradom vrátane ústia v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji, v geomorfologickom celku Ľubovnianska vrchovina.[5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Závodský potok má pôvod v názve časti obce Závodie v obci Sulín v priestore ktorej pramení, a po západnej hranici ktorej preteká a ústi. Z toponyma Závodie rozšírením o formant -ský a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou zložený z prídavného mena a z podstatného mena) Závodský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii. Názov časti obce Závodie, ako typický predstaviteľ predponovo-príponového toponyma, má pôvod v polohe pomenúvaného geografického objektu z hľadiska pomenúvateľa vo význame objekt ležiaci za potokom, za riekou, za vodným objektom. Motivácia pomenovania je aj v súčasnej slovenčine jasná.[6]

Hydronymum Závodský potok bolo štandardizované v roku 1988.[7]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] (cit. 2021-12-08).
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2021-12-08].
  3. Priebeh vodného toku Závodský potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2021-12-08].
  4. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 117. Bratislava 1976. 79-002-76.
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 12,116. 079-902-87 NVA.
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 142.
  7. Geografické názvy okresu Stará Ľubovňa A10. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-196/1988 z 11.7.1988. 58 s. S. 29, 37, 38, 48, 53, 56. ISBN 80-85164-14-0.