Podmagurský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Podmagurský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Stará Ľubovňa
Obec Orlov
Prameň Ľubovnianska vrchovina
 - poloha Orlov, Uhlisko (les v Orlove)
 - výška 760 m
 - súradnice 49°18′45″S 20°52′12″V / 49,3126°S 20,8700°V / 49.3126; 20.8700
Ústie Poprad
 - poloha Orlov, Ľubotínska pahorkatina
 - výška 474 m
 - súradnice 49°17′11″S 20°52′49″V / 49,2864°S 20,8804°V / 49.2864; 20.8804
Dĺžka 3,6 km
Rád toku V.
Hydrologické poradie 3-01-03-307
Poloha ústia
Red pog.svg
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Podmagurský potok[1] je potok v regióne Šariš, v strede územia obce Orlov, v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji. Je ľavostranným prítokom Popradu, ktorý je ďalej prítokom Dunajca v povodí Visly; má dĺžku 3,6 km. Je vodným tokom V. rádu. Hydrologické poradie (číslo povodia): 3-01-03-307. Geomorfologická kategorizácia: na pomedzí geomorfologického celku Ľubovnianska vrchovina a geomorfologického celku Spišsko-šarišské medzihorie, geomorfologického podcelku Ľubotínska pahorkatina.[2]

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v nadmorskej výške 760 m n. m. v lesnom extraviláne v strede územia obce Orlov v lese Uhlisko a zároveň na juhozápadnom svahu lesa Hubová v okrese Stará Ľubovňa, v geomorfologickom celku Ľubovnianska vrchovina.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Tečie južným smerom lesným extravilánom, v nadmorskej výške 679 m n. m. priberá krátky pravostranný bezmenný prítok, v nadmorskej výške 624 m n. m. priberá ľavostranný prítok pritekajúci z juhozápadného úpätia lesa Kurčínska Magura s prameňom 200 m južne od poľovníckej chaty Orlov - Orol, v nadmorskej výške 584 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok pritekajúci z lesa Stredný vrch, v nadmorskej výške 577 m n. m. priberá krátky ľavostranný bezmenný prítok z lesa Na Mláčky, v nadmorskej výške 563 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok z lesa Laz, v nadmorskej výške 539 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok prameniaci na južnom svahu lesa Kurčínska Magura, vyteká z lesa a vteká do poľnohospodárskeho extravilánu, ľavým brehom obteká pole Kostolné, ľavým brehom obteká osadu Kostolné, podteká cestu z Orlova do do jeho časti obce Andrejovka a v nadmorskej výške 474 m n. m. ústi do Popradu ako jeho ľavostranný prítok v povodí Dunajca. Podmagurský potok má šesť bezmenných prítokov.[3][4][5]

Podmagurský potok pramení na území lesného extravilánu, preteká extravilánom a ústi na území poľnohospodárskeho extravilánu obce Orlov v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji, preteká na pomedzí geomorfologickej oblasti Východné Beskydy, geomorfologického celku Ľubovnianska vrchovina pramenným úsekom a geomorfologického celku Spišsko-šarišské medzihorie, geomorfologického podcelku Ľubotínska pahorkatina úsekom ústia.[6]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Podmagurský potok má pôvod v názve lesa Kurčínska Magura v obci Orlov v okrese Stará Ľubovňa, ktorého juhozápadné a južné svahy odvodňuje. Z toponyma Kurčínska Magura rozšírením o predponu pod- a o formant -ský a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou zložený z prídavného mena a z podstatného mena) Podmagurský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii. Názov lesa Kurčínska Magura v obci Orlov rozprestierajúci sa aj v susednej obci Legnava má pôvod v charakteristickom výskyte topografického objektu magura vo význame vrch, kopec v priestore pomenúvaného lesa.[7] Najstarší listinný doklad o výskyte názvu obce v podobe Orlou je z roka 1349.[8]

Hydronymum Podmagurský potok bolo štandardizované v roku 2007.[9]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] (cit. 2021-12-25).
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2021-12-25]
  3. Priebeh vodného toku Podmagurský potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2021-12-26].
  4. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 66. Bratislava 1976. 79-002-76.
  5. Geografické názvy okresu Stará Ľubovňa A10. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-196/1988 zo 11.7.1988. 58 s. S. 32, 47, 48, 49, 50, 54. ISBN 80-85164-14-0.
  6. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 12, 116, 123. 079-902-87 NVA.
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 25, 26, 136, 142.
  8. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Diel II. Bratislava : Veda, 1977. 517 s. S. 356.
  9. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-2144/2007 zo dňa 30.3.2007 o štandardizácii 566 názvov nesídelných geografických objektov - vodných tokov a vodných plôch. Príloha č. 1. Spravodajca ÚGKK SR, 2007, ročník 39, čiastka 2, s. 40 - 47. Dostupné online [4] [cit. 2021-12-27.]