Závršský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Závršský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Stará Ľubovňa
Obce Údol, Malý Lipník
Prameň Ľubovnianska vrchovina
 - poloha Patria
 - výška 635 m
 - súradnice 49°18′32″S 20°48′17″V / 49,3088°S 20,8048°V / 49.3088; 20.8048
Ústie Lipník
 - poloha Malý Lipník
 - výška 470 m
 - súradnice 49°19′39″S 20°47′19″V / 49,3274°S 20,7885°V / 49.3274; 20.7885
Dĺžka 3,1 km
Rád toku V.
Hydrologický identifikátor 3-01-03-142
Poloha ústia
Red pog.svg
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Závršský potok[1] je potok v regióne Zamagurie, v obciach Údol a Malý Lipník v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji. Je pravostranným prítokom vodného toku Lipník (prítok Popradu); má dĺžku 3,1 km. Je vodným tokom V. rádu. Hydrologický identifikátor: 3-01-03-142. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologická oblasť Východné Beskydy, geomorfologický celok Ľubovnianska vrchovina[2].

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v nadmorskej výške 635 m n. m. v lesnom extraviláne premiešanom s trvalými trávnymi porastmi v území obce Údol, v lese Senečkov, na južnom svahu vrchu Patria s nadmorskou výškou 771 m n. m. v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji, v geomorfologickej oblasti Východné Beskydy, v geomorfologickom celku Ľubovnianska vrchovina.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie západným smerom územím obce Údol v lesnom extraviláne, oblúkom sa stáča na sever a tento smer si zachová až do svojho ústia, v nadmorskej výške 576 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok, naďalej preteká lesným extravilánom s primiešaným trvalým trávnym porastom, v nadmorskej výške 552 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok, v nadmorskej výške 548 m n. m. vteká na obecnú hranicu medzi obcami Údol a Malý Lipník, v nadmorskej výške 542 m n. m. opúšťa obecnú hranicu pod západnými svahmi vrchu Patria s nadmorskou výškou 771 m n. m. a vteká na územie obce Malý Lipník, tečie súbežne s lesnou cestou, v nadmorskej výške 536 m n. m. obteká božiu muku, ľavým brehom obteká les Poza vŕšok v obci Malý Lipník, pravým brehom obteká pole Lazčinský vrch v obci Malý Lipník, tesne pred svojim ústím vteká do intravilánu obce Malý Lipník a v nadmorskej výške 470 m n. m. ústi do vodného toku Lipník (prítok Popradu) ako jeho pravostranný prítok. Vodný tok Závršský potok má dva bezmenné prítoky[3][4]. Vodný tok Závršský potok vzniká, preteká a ústi do Lipníka v obciach Údol a Malý Lipník v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji, v geomorfologickej oblasti Východné Beskydy, v geomorfologickom celku Ľubovnianska vrchovina[5].

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Hydronymum Závršský potok na území obcí Údol a Malý Lipník má pôvod v svojej polohe, ktorá z pohľadu pomenúvateľa predstavovala potok s prameňom a hornou časťou toku lokalizovaný za vrchom Patria s nadmorskou výškou 771 m n. m. v obci Údol. Z toponymického apelatíva vrch rozšírením o systémovo predĺženú predponu -zá a o formant -ský a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložený z prídavného mena a z podstatného mena Závršský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6]. Nemožno úplne vylúčiť ani pôvod názvu Závršský potok z niektorého nesídelného geografického objektu, pôvodne vo význame vrch, kopec s názvom Vrch v okrese Stará Ľubovňa, ktoré sú ale vzdialenejšie od obcí Údol a Malý Lipník: Hromoš (pole), Litmanová (pasienok), Matysová (lúka), Mníšek nad Popradom (pole), Sulín (lúka). Názov potoka Závršský potok bol štandardizovaný v roku 2007.[7] V priestore slovenskej hydronymie je to jedinečné hydronymum.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy potokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-02-08.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-02-06]
  3. Priebeh vodného toku Závršský potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-02-08].
  4. Geografické názvy okresu Stará Ľubovňa A 10. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-196/1988 zo 11.7.1988. 58 s. S. 27, 40, 49, 52, 53. ISBN 80-85164-014-0.
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 12, 116, 183. 079-902-87
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 134, 141, 144.
  7. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-2144/2007 zo dňa 30.3.2007 o štandardizácii 566 názvov nesídelných geografických objektov - vodných tokov a vodných plôch. Príloha č. 1. Spravodajca ÚGKK SR, 2007, ročník 39, čiastka 2, s. 40 - 50. Dostupné online [4] [cit. 2022-02-06]