Zoznam kostolov v Prešove

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Najstarší kostol v Prešove – Kostol svätého Štefana Uhorského
Základný kameň Kostola Kráľovnej Pokoja požehnal svätý Ján Pavol II.
Kostol Krista Kráľa stojí na opačnej strane mesta ako Kostol Kráľovnej pokoja, vytvárajúc dojem, že celé mesto je pod ich ochranou
Chrám Povýšenia Svätého Kríža na Sekčove je v budove niekdajšieho kina a slúži primárne gréckokatolíkom, no konajú sa tu aj rímskokatolícke bohoslužby

Toto je zoznam sakrálnych stavieb nachádzajúcich sa na území Prešova a jeho mestských častí. Stavby sú zoradené podľa cirkví, ktoré sú zoradené podľa počtu veriacich podľa sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2011.

Rímskokatolícka cirkev[upraviť | upraviť zdroj]

Konkatedrála[upraviť | upraviť zdroj]

Kostoly[upraviť | upraviť zdroj]

Kaplnky[upraviť | upraviť zdroj]

 • Kostolík svätého Kríža[1], Mestský cintorín
 • Kaplnka svätého Ignáca[1], Pod Kalváriou č. 81
 • Kaplnka Božieho Milosrdenstva[3], poliklinika ProCare, Jurkovičova č. 19
 • Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Konštantínova č. 2
 • Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Sládkovičova č. 22
 • Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Tarasa Ševčenka č. 9
 • Kaplnka svätého Dominika Savia, Metodova č. 1
 • Kaplnka Svätého Ducha, Sládkovičova č. 24
 • Kaplnka svätého Františka z Assisi, Sabinovská č. 151
 • Kaplnka svätého Jána de La Salle, Tatranská č. 8
 • Kaplnka svätého Giuseppe Moscatiho[3], monoblok FNsP J. A. Raymana, Hollého č. 14
 • Kaplnka svätého Mikuláša, Katolícka spojená škola svätého Mikuláša, Duklianska č. 16
 • Kaplnka svätého Ondreja[1], Vydumanec
 • Kaplnka svätého Petra a svätého Pavla[1], Surdok
 • Kaplnka svätého Róchusa, Zlatobanská ul.
 • Kaplnka svätej Anny[1], Dúbrava
 • Kaplnka svätej Moniky, Gymnázium svätej Moniky, Tarasa Ševčenka č. 1
 • Kaplnka svätého Kamila[2], Volgogradská č. 5
 • Komunitno-pastoračné centrum svätého Jána Pavla II.[4], Švábska č. 22

Gréckokatolícka cirkev[upraviť | upraviť zdroj]

Katedrála[upraviť | upraviť zdroj]

Kostoly[upraviť | upraviť zdroj]

Kaplnky[upraviť | upraviť zdroj]

 • Farská kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky[5], Hlavná č.1 (súčasťou katedrálneho chrámu)
 • Kaplnka svätého Kríža[5], Hlavná č. 1 (súčasťou katedrálneho chrámu)
 • Kaplnka svätých Petra a Pavla[5], Hlavná č. 1 (súčasťou katedrálneho chrámu)
 • Kaplnka svätého Jozefa[5], Hlavná č. 1 (arcibiskupský úrad)
 • Kaplnka vzkriesenia Pána[5] na cintoríne
 • Kaplnka svätej Makríny[8], Narcisová č. 1 (Kaplnka v monastieri sestier baziliánok)
 • Kaplnka svätého Bazila Veľkého[8], Vajanského č. 31 (Kaplnka v monastieri otcov baziliánov)
 • Kaplnka Najsvätejšej Trojice[9], Sládkovičova č. 23 (Kaplnka v seminári)
 • Kaplnka blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča[10], Bernolákova č. 21 (súčasťou Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča)

Evanjelická cirkev a. v.[upraviť | upraviť zdroj]

Pravoslávna cirkev[upraviť | upraviť zdroj]

Katedrála[upraviť | upraviť zdroj]

Kostol[upraviť | upraviť zdroj]

Kaplnka[upraviť | upraviť zdroj]

 • Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky (Kaplnka Pokrovu Presvätej Bohorodici)[11], Plzenská č.7

Zaniknuté kostoly[upraviť | upraviť zdroj]

 • Kostol Svätej Trojice – stál na konci Slovenskej ulice, zanikol v 14. storočí; dnes na jeho mieste stojí Kostol svätého Jozefa
 • Kostol svätého Ladislava – stál na Wilecovej hôrke spolu s kláštorom, zanikol v 16. storočí
 • Kostol svätého Štefana a svätého Ladislava – stál na mieste dnešného evanjelického a. v. chrámu na Hlavnej ulici, zanikol z nám nezámych príčin
 • Maďarský evanjelický kostol – drevený kostolík stál južne od Slovenskej ulice, potom čo narástlo maďarské obyvateľstvo, postavili si nový kostol (Kostol Svätej Trojice) a tento zanikol
 • Kalvínsky kostol – drevený kostolík stál na Špitálskej ulici, čo je na konci dnešnej Konštantínovej; zanikol pravdepodobne roku 1710
 • Drevený evanjelický kostol – stál na západnom predmestí mesta; zanikol v 80. rokoch 18. storočia
 • Kostol svätého Andreja, apoštola – stál v Nižnej Šebastovej; zanikol následkom zemetrasenia roku 1750
 • Kaplnka Župného domu – stála medzi bývalým Župným domom na Slovenskej ulici a starou väznicou na Konštantínovej; zbúraná bola v 60. rokoch 20. storočia
 • Kaplnka Božského Srdca – nachádzala sa v kláštore sestier Rádu svätého Bazila Veľkého na Plzenskej ulici
 • Kaplnka Svätého Kríža – nachádzala sa v paláci grófa Tomáša Sirmaia na Masarykovej č. 15 (dnešná budova Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove)
 • Ústavná kaplnka – nachádzala sa v Ústave pre starých ľudí na rohu Špitálskej a Konštantínovej ulice, zanikla v roku 1952 a jej lavice sú dnes v severnej časti Konkatedrály
 • Kaplnka Krista Kráľa – patrila Rádu svätého Bazila Veľkého, bola prerobená z kultúrneho domu na bývalej Duchnovičovej ulici, po roku 1949 bola perobená na telocvičňu a roku 1973 bola aj tá zbúraná

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • ŠVORC, Peter (zost.). Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova. 1. vyd. Prešov : UNIVERSUM, 1999. ISBN 80-967753-4-0. S. 35 až 98 a 104 až 106.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d e f g h i j Farnosť Prešov [online]. [Cit. 2020-06-13]. Dostupné online.
 2. a b Farnosť Prešov - Sídlisko III. [online]. [Cit. 2020-06-13]. Dostupné online.
 3. a b c d Farnosť Prešov - Sekčov [online]. [Cit. 2020-06-13]. Dostupné online.
 4. a b c d Farnosť Prešov - Solivar [online]. [Cit. 2020-06-13]. Dostupné online.
 5. a b c d e f Schematizmus - Farnosť: Prešov [online]. [Cit. 2019-08-25]. Dostupné online.
 6. Schematizmus - Farnosť: Prešov-Sídlisko 3 [online]. [Cit. 2019-08-25]. Dostupné online.
 7. Schematizmus - Farnosť: Prešov-Sekčov [online]. [Cit. 2019-08-25]. Dostupné online.
 8. a b Farnosť Prešov – mesto (grkat) [online]. [Cit. 2019-08-25]. Dostupné online.
 9. Patrocínium - Kaplnka Najsvätejšej a Životodárnej Trojice [online]. [Cit. 2019-08-25]. Dostupné online.
 10. Duchovné aktivity [online]. [Cit. 2019-08-25]. Dostupné online.
 11. a b Charakteristika Pravoslávneho kňazského seminára [online]. [Cit. 2019-08-25]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]