Zoznam kultúrnych pamiatok v Banskej Bystrici (L – Ž)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Banská Bystrica v okrese Banská Bystrica, časť L-Ž.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Park mestský Nahrať súbor Park mestský Kráľa Janka ul.
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10781/0 Unifikovaný názov PO: park mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Kukučínova ul. 5
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-105/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Porgespalota

Hámor Nahrať súbor Hámor Laskomerská ul. 2
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2710/1 Unifikovaný názov PO: hámor

Bližšie určenie; zaužívaný názov: medený - Medený hámor

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielne Laskomerská ul. 2
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2710/2 Unifikovaný názov PO: dielne

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zlieváreň,valcovňa,sklady

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Haly výrobné Laskomerská ul. 2
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2710/3 Unifikovaný názov PO: haly výrobné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: laboratóriá,elektrolýza

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhon vodný Laskomerská ul. 2
KÚ: Banská Bystrica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
601-2710/4 Unifikovaný názov PO: náhon vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vodný náhon

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 1
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2425/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 3
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2426/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 5
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2427/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Škola židovská Nahrať súbor Škola židovská Lazovná ul. 6
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-12064/1 Unifikovaný názov PO: škola židovská

Bližšie určenie; zaužívaný názov: židovská škola

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 7
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2428/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Lazovná ul. 8
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-96/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Lazovná ul. 8
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-96/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Žiak-Somolický Izidor - 1863-1912,básnik,lit.prac

Dom župný
Nahrať súbor
Dom župný Lazovná ul. 9
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2430/1 Unifikovaný názov PO: dom župný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný - Župný dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 10
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2431/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný Lazovná ul. 11
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-95/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Botto Ján - Bottov dom

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Lazovná ul. 11
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-95/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Botto Ján - 1829-1881,básnik

Miesto pamätné Nahrať súbor Miesto pamätné Lazovná ul. 12
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-107/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Križko Pavol - 1841-1902,archivár

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 13
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2433/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 14
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2434/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 15
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2435/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 16
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2436/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 17
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2437/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 18
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2438/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 19
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10024/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 20
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2439/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 21
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2440/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 22
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2441/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 23
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10025/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sienový,solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 24
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2442/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 25
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10026/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 26
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2443/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 28
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2444/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lazovná ul. 30
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2445/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Cintorín Nahrať súbor Cintorín Lazovná ul. 46
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/1 Unifikovaný názov PO: cintorín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v. - cintorín ev.a.v.

Dom strážnika Nahrať súbor Dom strážnika Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/2 Unifikovaný názov PO: dom strážnika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dom strážcu cintorína/hrobára

Dom smútku Nahrať súbor Dom smútku Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/3 Unifikovaný názov PO: dom smútku

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dom smútku,márnica,cirk.hrobka

Hrobka Nahrať súbor Hrobka Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/4 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Holesch

Hrobka Nahrať súbor Hrobka Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/5 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Szumrák

Hrobka Nahrať súbor Hrobka Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/6 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Lakner-Kellner

Hrobka Nahrať súbor Hrobka Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/7 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Wotucsek

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/8 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vansová Terézia 1857-1942,spisovateľka

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/9 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Grossmann B.Ľ., 1818-1890,nár.kult.p

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/10 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Libay Samuel, 1782-1869,zlatník

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/11 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zipser K.A., 1783-1864,mineralóg,peda.

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/12 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Botto Ján, 1829-1881,básnik

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/13 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Matuška A., 1910-1975,lit.kritik

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/14 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Figuš-Bystrý Viliam, 1875-1937,skladateľ

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/15 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rázus Martin, 1888-1937,spisovateľ,politik

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/16 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hudec Ladislav, rod.Hudec

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/17 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stadler Teofil, 1822-1911,podnikateľ

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/18 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bakoss Ján, 1895-1945,ev.kňaz,spisovateľ

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/19 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Gwerk

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/20 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Slávik

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/21 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neidentifikovaný

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/22 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bohuš Ján, 1691/95-1759,právnik

Náhrobník s reliéfom Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/23 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Lissoveny Samuel,Kubiny Barbara, 1746-1808,lekár

Náhrobník s reliéfom Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/24 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Koch Gottfried, 1769-1824

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
601-112/25 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Cerva

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
601-112/26 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Halassy,rod.Badiny

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/27 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Barth Jolanka, 1894-1914

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
601-112/28 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Horn, rod.Kristiána Horna

Náhrobník s reliéfom Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
601-112/29 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Waloczky Samuel, 1866-1915

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/30 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Horn, rod.Horn+náhrobok

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/31 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Kollár, rod.Dr.Kamila Kollára+náhrobok

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
601-112/32 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dienesová Ira, 1875-1922

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-112/33 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Ritter

Aleja Nahrať súbor Aleja Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
601-112/34 Unifikovaný názov PO: aleja

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dvojradová,v smere JV-SZ

Úprava sadovnícka Nahrať súbor Úprava sadovnícka Lazovná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
601-112/35 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava

Kostol Nahrať súbor Kostol Lazovná ul. 46
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-98/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Fara pamätná Nahrať súbor Fara pamätná Lazovná ul. 44
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-98/2 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v. - Pôsob.K.Kuzmányho

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Lazovná ul. 44
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-98/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kuzmány Karol - 1806-1866,spisovatel

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Moyzesa Št. nám. 0
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2320/1 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Bašta Nahrať súbor Bašta Moyzesa Št. nám. 0
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2320/4 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hranatá bašta

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Moyzesa Št. nám. 1
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2335/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Moyzesa Št. nám. 2
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2336/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Moyzesa Št. nám. 3
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2337/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Moyzesa Št. nám. 4
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2338/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Moyzesa Št. nám. 5
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2339/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Moyzesa Št. nám. 6
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2340/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Moyzesa Št. nám. 7
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2341/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Dom s visutou strechou

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Moyzesa Št. nám. 9
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2342/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Moyzesa Št. nám. 10
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2343/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Moyzesa Št. nám. 15
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2344/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Moyzesa Št. nám. 16
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2345/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Moyzesa Št. nám. 17
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-3001/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Farský majer

Brána opevnenia
Nahrať súbor
Brána opevnenia Moyzesa Št. nám. 26
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2321/1 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: barbakánová

Veža barbakánu
Nahrať súbor
Veža barbakánu Moyzesa Št. nám. 26
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2321/2 Unifikovaný názov PO: veža barbakánu

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mestská veža

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Moyzesa Št. nám. 0
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2321/3 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Bašta Nahrať súbor Bašta Moyzesa Št. nám. 18
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2321/4 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Farská bašta

Bašta Nahrať súbor Bašta Moyzesa Št. nám. 21
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2321/5 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pisárska bašta

Radnica Nahrať súbor Radnica Moyzesa Št. nám. 25
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2321/6 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pretórium

Palác Nahrať súbor Palác Moyzesa Št. nám. 20
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2321/7 Unifikovaný názov PO: palác

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Matejov dom,Banícka bašta

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Moyzesa Št. nám. 28
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2321/8 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M. - Farský alebo nemecký

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Moyzesa Št. nám. 21
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2321/9 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Kríža - Slovenský kostol

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Moyzesa Št. nám. 47
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-110/1 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Egry János - 1824-1908,regenschóri

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Moyzesa Št. nám. 47
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-110/2 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dekret-Matejovie Jozef - 1774-1841,les.hosp.

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Moyzesa Št. nám. 47
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-110/3 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Žiak-Somolický Izidor - 1863-1912,básnik,lit.prac

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Moyzesa Št. nám. 47
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-110/4 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Móry Ján - 1892-1978,skladateľ

Pomník Nahrať súbor Pomník Národná ul. 0
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-109/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dekret-Matejovie, Jozef - 1774-1841,lesnícky hospodár

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Národná ul. 8
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2826/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Banka
Nahrať súbor
Banka Národná ul. 10
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10010/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Národná banka

Hotel pamätný Nahrať súbor Hotel pamätný Národná ul. 11
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-108/1 Unifikovaný názov PO: hotel pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Matica slovenská - Národný dom

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Národná ul. 11
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-108/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Matica slovenská

Internát pamätný Nahrať súbor Internát pamätný Národná ul. 12
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-104/1 Unifikovaný názov PO: internát pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: revolučný NV - Budova bývalej YMCY

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Národná ul. 12
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-104/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: revolucný NV

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka Pod Urpínom ul. 1
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10034/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Nepomuckého

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Pod Urpínom ul. 13
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-3002/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Thurzov dom

Múr parcelačný Nahrať súbor Múr parcelačný Pod Urpínom ul. 13
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-3002/2 Unifikovaný názov PO: múr parcelačný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná-kombinovaná konštrukcia

Dom spolkový Nahrať súbor Dom spolkový Robotnícka ul. 3
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-106/0 Unifikovaný názov PO: dom spolkový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dej.RH - Robotnícky dom

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Rudlovská cesta
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2992/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Skutecký Dominik - 1849-1921,maliar

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Skuteckého Dominika ul. 1
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10027/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Škola Nahrať súbor Škola Skuteckého Dominika ul. 5
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10028/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Súd pamätný Nahrať súbor Súd pamätný Skuteckého Dominika ul. 7
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-102/1 Unifikovaný názov PO: súd pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pov. SNR - sedria

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Skuteckého Dominika ul. 7
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-102/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pov. SNR

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Skuteckého Dominika ul. 10
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-101/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: býv.obchodná komora

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Skuteckého Dominika ul. 10
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-101/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNR sídlo

Škola pamätná Nahrať súbor Škola pamätná Skuteckého Dominika ul. 11
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-100/1 Unifikovaný názov PO: škola pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pov. SNR

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Skuteckého Dominika ul. 11
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-100/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pov. SNR

Vila Nahrať súbor Vila Skuteckého Dominika ul. 12
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10029/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Vila Nahrať súbor Vila Skuteckého Dominika ul. 14
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10031/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Vila Nahrať súbor Vila Skuteckého Dominika ul. 13-15
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10030/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Vila Nahrať súbor Vila Skuteckého Dominika ul. 16
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10032/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Vila Nahrať súbor Vila Skuteckého Dominika ul. 22
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10033/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Podstavec Nahrať súbor Podstavec SNP nám. 0
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2328/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec

Stĺp Nahrať súbor Stĺp SNP nám. 0
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2328/2 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp

Socha Nahrať súbor Socha SNP nám. 0
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2328/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha Panny Márie,Immaculata

Kartuša i. Nahrať súbor Kartuša i. SNP nám. 0
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2328/4 Unifikovaný názov PO: kartuša i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JZ kartuša

Kartuša ii. Nahrať súbor Kartuša ii. SNP nám. 0
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2328/5 Unifikovaný názov PO: kartuša ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JV kartuša

Kartuša iii. Nahrať súbor Kartuša iii. SNP nám. 0
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2328/6 Unifikovaný názov PO: kartuša iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SV kartuša

Pomník
Nahrať súbor
Pomník SNP nám. 0
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2734/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armáda

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 1
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2455/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Dom V.Mühlsteina

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 2
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2456/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 3
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2457/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 4
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2458/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Thurzov dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 5
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2459/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 6
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2460/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Šestka

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 7
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2461/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Budova administratívna
Nahrať súbor
Budova administratívna SNP nám. 8
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2462/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radová - Komorský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 9
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2463/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 10
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2464/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 11
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2465/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 12
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2466/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 13
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2467/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 14
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2468/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky SNP nám. 16
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2469/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Benického dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 17
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2470/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - U Wágnerov

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 18
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2471/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Palác biskupský pamätný Nahrať súbor Palác biskupský pamätný SNP nám. 19
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-97/1 Unifikovaný názov PO: palác biskupský pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Moyzes Štefan - Biskupský palác

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná SNP nám. 19
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-97/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Moyzes Štefan - 1797-1869, biskup

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 20
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2473/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný - Cisársky dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 21
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2474/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky SNP nám. 22
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2475/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Ebnerov dom s arkádou

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 23
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2476/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Veža mestská Nahrať súbor Veža mestská SNP nám. 24
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2477/0 Unifikovaný názov PO: veža mestská

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zelená veža,hodinová veža

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 25
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2478/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Mestská väznica

Kostol
Nahrať súbor
Kostol SNP nám. 26
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2327/3 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Františka Xaverského - jezuitský,kapitulský

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Strieborné nám. 5
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-12169/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Penov dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 27
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2479/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Oberhaus,Laugingerov dom

Škola Nahrať súbor Škola Štefánikovo nábr. 6
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-11297/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Základná umelecká škola

Budova administratívna pam. Nahrať súbor Budova administratívna pam. Švantnera Fr. ul. 9
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-103/1 Unifikovaný názov PO: budova administratívna pam.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: povereníctvo

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Švantnera Fr. ul. 9
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-103/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: povereníctvo

Škola Nahrať súbor Škola Tajovského ul. 10
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-12105/1 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ekonomická fakulta UMB

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Jakubská cesta 54
KÚ: Kostiviarska

Poloha
601-55/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jakuba staršieho

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Jakubská cesta 54
KÚ: Kostiviarska

Poloha
601-55/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Jakubská cesta
KÚ: Kostiviarska

Poloha
601-55/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Jakubská cesta
KÚ: Kostiviarska

Poloha
601-55/4 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: náhrobník Martina Krisstofa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec Jakubská cesta
KÚ: Kostiviarska

Poloha
601-55/5 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec kríža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom Jakubská cesta
KÚ: Kostiviarska

Poloha
601-55/6 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kríž pri kostole

Cintorín príkostolný Nahrať súbor Cintorín príkostolný Jakubská cesta
KÚ: Kostiviarska

Poloha
601-55/7 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zaniknutý príkostolný cintorín

Hrob Nahrať súbor Hrob
KÚ: Kremnicka

Poloha
601-152/1 Unifikovaný názov PO: hrob

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zavraždení obcania

Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Kremnička

Poloha
601-152/2 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zavraždení občania

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Radvaň

Poloha
601-175/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sládkovič A. - 1820-1872,básnik

Kostol Nahrať súbor Kostol Kalinčiakova ul.
KÚ: Radvaň

Poloha
601-71/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Narodenia P.M.

Zvonica Nahrať súbor Zvonica Kalinčiakova ul.
KÚ: Radvaň

Poloha
601-71/2 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Kalinčiakova ul.
KÚ: Radvaň

Poloha
601-71/3 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta i. Kalinčiakova ul.
KÚ: Radvaň

Poloha
601-71/4 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta ii. Kalinčiakova ul.
KÚ: Radvaň

Poloha
601-71/5 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Schodisko Nahrať súbor Schodisko Kalinčiakova ul.
KÚ: Radvaň

Poloha
601-71/7 Unifikovaný názov PO: schodisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Kríž Nahrať súbor Kríž Kalinčiakova ul.
KÚ: Radvaň

Poloha
601-71/8 Unifikovaný názov PO: kríž

Bližšie určenie; zaužívaný názov: liatina

Fara Nahrať súbor Fara Kalinčiakova ul. 2007
KÚ: Radvaň

Poloha
601-71/6 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Radvanská ul. 27
KÚ: Radvaň

Poloha
601-2709/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Tihányiovský kaštieľ

Úprava sadovnícka Nahrať súbor Úprava sadovnícka Radvanská ul. 0
KÚ: Radvaň

Poloha
601-2709/2 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Pomník Nahrať súbor Pomník Sládkovičova ul.
KÚ: Radvaň

Poloha
601-172/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sládkovič A. - 1820-1872,básnik

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Sládkovičova ul. 1
KÚ: Radvaň

Poloha
601-73/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Radvanský kaštieľ

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Sládkovičova ul. 1
KÚ: Radvaň

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
601-73/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: múr hradbový

Bastión Nahrať súbor Bastión Sládkovičova ul. 1
KÚ: Radvaň

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
601-73/3 Unifikovaný názov PO: bastión

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kruhový

Park Nahrať súbor Park Sládkovičova ul. 1
KÚ: Radvaň

Poloha
601-73/4 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Ľadovňa Nahrať súbor Ľadovňa Sládkovičova ul. 1
KÚ: Radvaň

Poloha
601-73/5 Unifikovaný názov PO: ľadovňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ruina

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Sládkovičova ul. 4
KÚ: Radvaň

Poloha
601-74/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bárczyovský kaštieľ

Brána opevnenia Nahrať súbor Brána opevnenia Sládkovičova ul. 2-4
KÚ: Radvaň

Poloha
601-74/2 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vstupná - Furmanská krčma s pekárňou

Park Nahrať súbor Park Sládkovičova ul.
KÚ: Radvaň

Poloha
601-74/3 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Sládkovičova ul. 2092
KÚ: Radvaň

Poloha
601-11116/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Kostol Nahrať súbor Kostol Sásovská cesta 60
KÚ: Sásová

Poloha
601-75/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Antona a Pavla

Opevnenie kostola Nahrať súbor Opevnenie kostola Sásovská cesta 60
KÚ: Sásová

Poloha
601-75/2 Unifikovaný názov PO: opevnenie kostola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný Senická cesta 57
KÚ: Senica

Poloha
601-176/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armáda

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Senická cesta 57
KÚ: Senica

Poloha
601-176/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armáda

Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Uľanka

Poloha
601-2829/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP - Boj pokračuje v hor.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty