Zoznam kultúrnych pamiatok v Banskej Bystrici (0 – K)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Banská Bystrica v okrese Banská Bystrica, časť 0-K.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 13284
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2588/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. - Kalvársky kostol

Múr ohradný Nahrať súbor Múr ohradný
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2588/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Kalvária Nahrať súbor Kalvária
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2588/3 Unifikovaný názov PO: kalvária

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kalvársky vrch

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2588/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2588/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie, Kristus berie kríž

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2588/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie, 1.pád Krista pod krížom

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2588/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie, Stretnutie Krista s Pannou Máriou

Je dosť naklonená
Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2588/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie, Šimon pomáha Kristovi

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2588/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie, Kristus a Veronika

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2588/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 7.zastavenie, 2.pád Krista pod krížom

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2588/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 8.zastavenie, Kristus napomína plačúce ženy

Aleja Nahrať súbor Aleja
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2588/12 Unifikovaný názov PO: aleja

Bližšie určenie; zaužívaný názov: jednoradová lipová aleja

Aleja Nahrať súbor Aleja
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2588/13 Unifikovaný názov PO: aleja

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dvojradová zmiešaná aleja

Budova výpravná Nahrať súbor Budova výpravná 29.augusta ul. 35
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-12119/1 Unifikovaný názov PO: budova výpravná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: želez.stanica Banská Bystrica

Socha i. Nahrať súbor Socha i. 29.augusta ul.
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-12119/2 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kovorobotník,železničiar

Socha ii. Nahrať súbor Socha ii. 29.augusta ul.
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-12119/3 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevorubač

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Bakossova ul. 2
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2330/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Vodárenský domcek

Objekt bol postavený v roku 1562, prestavaný a rozšírený bol v polovici 17. storočia.

Následne prestavaný začiatkom 20. storočia v novorenesančnom slohu. V dome býval mestský vodársky majster.

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Bakossova ul. 4
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2331/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Bakossova ul. 6
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2332/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Gymnázium pamätné Nahrať súbor Gymnázium pamätné Csl.armády ul. 7
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-3467/0 Unifikovaný názov PO: gymnázium pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP - Bývalé vojenské gymnázium

Internát Nahrať súbor Internát Csl.armády ul. 25
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-11377/0 Unifikovaný názov PO: internát

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný - Notársky internát

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 1
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2346/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Walterovský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 2
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2347/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 3
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2348/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 4
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2349/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 5
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2350/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Mollerovský dom

V dome sa nachádza najstaršia bystrická lekáreň.

Prvú lekáreň tu založil Karol Otto Moller, ktorý získal dom v roku 1713.

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 6
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2351/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 7
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2352/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 8
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2353/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Bethlenovský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 9
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2354/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 10
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2355/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 11
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2356/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 12
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2357/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 13
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2358/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 14
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2359/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 15
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2360/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 16
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2361/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 17
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2362/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 18
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2363/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 19
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2364/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 20
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2365/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 21
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2366/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 22
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2367/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 23
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2368/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 25
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2369/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 26
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2370/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 27
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2371/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 28
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2372/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 29
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2373/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 30
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2374/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 31
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2375/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 32
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2376/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 33
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2377/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 34
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2378/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 35
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2379/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Botharov dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 36
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2380/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 37
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2381/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 38
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2382/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 39
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2383/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 40
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2384/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 41
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2385/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 42
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2386/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 43
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2387/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 44
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2388/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 45
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2389/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 46
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2390/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Špitál Nahrať súbor Špitál Dolná ul. 47
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-94/1 Unifikovaný názov PO: špitál

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mestský špitál

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 48
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2390/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kostol Nahrať súbor Kostol Dolná ul. 49
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-94/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Alžbety - špitálsky kostol

Tabula pamätná Nahrať súbor Tabula pamätná Dolná ul. 47
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-94/3 Unifikovaný názov PO: tabula pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bel-Funtík Matej - 1687-1749,polyhistor

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 50
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2392/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 52
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2393/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 54
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2394/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 56
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2395/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 58
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2396/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 60
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2397/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná Strieborná ul. 7
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2416/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná Strieborná ul. 25
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2416/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vežová stavba

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná Strieborná ul. 8
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2417/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná Strieborná ul. 9
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2418/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sienový,radový - archív KPÚ

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná Strieborná ul. 13
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2419/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná Strieborná ul. 15
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2420/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná Strieborná ul. 16
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2421/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná Strieborná ul. 18
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2422/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná Strieborná ul. 19
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2423/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná Strieborná ul. 21
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2424/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Zipserov dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 2
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2398/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 3
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2399/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 4
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10011/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 5
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2400/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 6
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10012/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 7
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2401/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Ondrejkovicovský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 8
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10013/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 9
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2402/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 10
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2403/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 11
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2404/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 12
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2405/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 13
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2406/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 14
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2407/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 16
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2408/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 17
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10014/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 18
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2409/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 20
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10015/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 21
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2410/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 22
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10016/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 23
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10017/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 24
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2411/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Hotel Nahrať súbor Hotel Horná ul. 25
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10018/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 26
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2412/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Beniacovský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 28
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2413/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 32
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2414/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horná ul. 34
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2415/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Chudobinec Nahrať súbor Chudobinec Horná ul. 36
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10019/0 Unifikovaný názov PO: chudobinec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Vila pamätná Nahrať súbor Vila pamätná Horná ul. 55
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2626/1 Unifikovaný názov PO: vila pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Horná ul. 55
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2626/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Skutecký Dominik - 1849-1921,maliar

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Horná ul. 55
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2626/3 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhrada vily D.Skuteckého

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Horná ul. 60
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-11376/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná - býv.Okr.nemoc.poistovna

Vila Nahrať súbor Vila Horná ul. 69
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10020/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Vila Nahrať súbor Vila Janka Kráľa ul. 7
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10021/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Vila Nahrať súbor Vila Janka Kráľa ul. 9
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10022/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Vila Nahrať súbor Vila Janka Kráľa ul. 11
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-10023/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul. 1
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2446/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kláštor jezuitov Nahrať súbor Kláštor jezuitov Kapitulská ul. 2
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2327/1 Unifikovaný názov PO: kláštor jezuitov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: jezuitský kláštor

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul. 3
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2448/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kláštor jezuitov Nahrať súbor Kláštor jezuitov Kapitulská ul. 4
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2327/2 Unifikovaný názov PO: kláštor jezuitov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: jezuitský kláštor

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul. 5
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2449/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Schwarzovský dom

Budova kapituly i. Nahrať súbor Budova kapituly i. Kapitulská ul. 6
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2451/1 Unifikovaný názov PO: budova kapituly i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Budova kapituly

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul. 7
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2450/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Budova kapituly ii. Nahrať súbor Budova kapituly ii. Kapitulská ul. 8
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2451/2 Unifikovaný názov PO: budova kapituly ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Budova kapituly

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul. 9
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2452/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Budova kapituly iii. Nahrať súbor Budova kapituly iii. Kapitulská ul. 10
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2451/3 Unifikovaný názov PO: budova kapituly iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Budova kapituly

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul. 11
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2453/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul. 13
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2454/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Pamätník Nahrať súbor Pamätník Kapitulská ul. 23
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2733/1 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

Park Nahrať súbor Park Kapitulská ul.
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2733/3 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

Bašta Nahrať súbor Bašta Kapitulská ul.
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2320/3 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mäsiarska bašta

Bašta Nahrať súbor Bašta Katovná ul. 0
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2320/2 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Bašta Nahrať súbor Bašta Kollárova ul. 0
KÚ: Banská Bystrica

Poloha
601-2320/5 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Okrúhla bašta

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty