Zoznam kultúrnych pamiatok v Malackách

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v Malackách v okrese Malacky v Bratislavskom kraji.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pomník Nahrať súbor Pomník Kláštorné nám. 0,
KÚ: Malacky

Poloha
106-443/1 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.+II.sv.v.

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Kláštorné nám. 0,
KÚ: Malacky

Poloha
106-443/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v II.sv.v.

Doska nápisová Nahrať súbor Doska nápisová Kláštorné nám. 0,
KÚ: Malacky

Poloha
106-443/3 Unifikovaný názov PO: doska nápisová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nápisová doska

Pilier s podstavcom Nahrať súbor Pilier s podstavcom Kláštorné nám. 0,
KÚ: Malacky

Poloha
106-445/1 Unifikovaný názov PO: pilier s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pilier s podstavcom

Socha Nahrať súbor Socha Kláštorné nám. 0,
KÚ: Malacky

Poloha
106-445/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha vojaka

Reliéf figurálny i. Nahrať súbor Reliéf figurálny i. Kláštorné nám. 0,
KÚ: Malacky

Poloha
106-445/3 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z figurálny reliéf

Reliéf figurálny ii. Nahrať súbor Reliéf figurálny ii. Kláštorné nám. 0,
KÚ: Malacky

Poloha
106-445/4 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: S figurálny reliéf

Doska nápisová i. Nahrať súbor Doska nápisová i. Kláštorné nám. 0,
KÚ: Malacky

Poloha
106-445/5 Unifikovaný názov PO: doska nápisová i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: V nápisová doska

Doska nápisová ii. Nahrať súbor Doska nápisová ii. Kláštorné nám. 0,
KÚ: Malacky

Poloha
106-445/6 Unifikovaný názov PO: doska nápisová ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J nápisová doska

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp s podstavcom Kláštorné nám. 0
KÚ: Malacky

Poloha
106-450/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Františka Xaverského

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Kláštorné nám. 0
KÚ: Malacky

Poloha
106-450/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Františka Xaverského

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia Kláštorné nám. 0
KÚ: Malacky

Poloha
106-450/3 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Františka Xaverského

Socha Nahrať súbor Socha Kláštorné nám. 0
(Park pred kostolom p)
KÚ: Malacky

Poloha
106-10668/1 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Anna

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia Kláštorné nám. 0
(Park pred kostolom p)
KÚ: Malacky

Poloha
106-10668/2 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Anny vyučújúcej Pannu Máriu

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia Kláštorné nám. 0
(Park pred kostolom p)
KÚ: Malacky

Poloha
106-10668/3 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Anny vyučújúcej Pannu Máriu

Stĺp s podstavcom Nahrať súbor Stĺp s podstavcom Kláštorné nám. 0
(na okraji parku)
KÚ: Malacky

Poloha
106-10669/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: reliéfny,nástroje umučenia

Socha Nahrať súbor Socha Kláštorné nám. 0
(na okraji parku)
KÚ: Malacky

Poloha
106-10669/1 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Anton Paduánsky; socha sv.Antona Paduánskeho

Kostol Nahrať súbor Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie Kláštorné nám. 11,
KÚ: Malacky

Poloha
106-447/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nepoškvr.počatia P.M.; františkánsky

Kláštor františkánov Nahrať súbor Kláštor františkánov Kláštorné nám. 13,
KÚ: Malacky

Poloha
106-447/1 Unifikovaný názov PO: kláštor františkánov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: františkánsky

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový Kláštorné nám. 13,
KÚ: Malacky

Poloha
106-447/3 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta i. Kláštorné nám. 13,
KÚ: Malacky

Poloha
106-447/4 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie

Bašta ii. Nahrať súbor Bašta ii. Kláštorné nám. 13,
KÚ: Malacky

Poloha
106-447/5 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie

Bašta iii. Nahrať súbor Bašta iii. Kláštorné nám. 13,
KÚ: Malacky

Poloha
106-447/6 Unifikovaný názov PO: bašta iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta iv. Kláštorné nám. 13,
KÚ: Malacky

Poloha
106-447/7 Unifikovaný názov PO: bašta iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Kláštorné nám. 13,
KÚ: Malacky

Poloha
106-447/8 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: školsky dvor,kláštorná záhrada

Synagóga
Nahrať súbor
Synagóga Na brehu ul. 2,
KÚ: Malacky

Poloha
106-10733/0 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný Sládkovičova ul. 3,
KÚ: Malacky

Poloha
106-2137/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ľudo Zúbek; Rodný dom Ľ.Zúbka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Sládkovičova ul. 3
(Na dome č.3)
KÚ: Malacky

Poloha
106-2137/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ľudo Zúbek; 1907-1969, spisovateľ

Kostol Nahrať súbor Kostol Záhorácka ul. 0,
KÚ: Malacky

Poloha
106-449/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Trojice; Farský kostol

Kaštieľ
Nahrať súbor
Pálfiovský kaštieľ Zámocká ul. 18,
KÚ: Malacky

Poloha
106-444/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pálffyovský kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Zámocká ul. 18,
KÚ: Malacky

Poloha
106-444/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP; PT umučeným účastníkom SNP

Park Nahrať súbor Park Zámocká ul. ,
KÚ: Malacky

Poloha
106-444/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaštieľsky park

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty