Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hajnáčka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Palác hradný
Nahrať súbor
Palác hradný
č. 17
KÚ: Hajnácka

Poloha
609-955/1 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hrad Hajnáčka,hradný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Pivnica
č. 17
KÚ: Hajnácka

Poloha
609-955/2 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tesaná pivnica

Schodisko
Nahrať súbor
Schodisko
č. 17
KÚ: Hajnácka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
609-955/3 Unifikovaný názov PO: schodisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodisko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový i.
č. 17
KÚ: Hajnácka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
609-955/4 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vnútorný hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta
č. 17
KÚ: Hajnácka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
609-955/5 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový ii.
č. 17
KÚ: Hajnácka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
609-955/6 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vonkajší hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Miesto pamätné
KÚ: Hajnácka

Poloha
609-11058/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: paleontologické výskumy

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty