Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Lietava

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Lietava v okrese Žilina.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol
KÚ: Lietava

Poloha
511-1351/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol Povýšenia sv. Kríža

Veža hradná Nahrať súbor Veža hradná
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/1 Unifikovaný názov PO: veža hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;Lietavský hrad

Palác hradný s kaplnkou l.
Nahrať súbor
Palác hradný s kaplnkou l.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/2 Unifikovaný názov PO: palác hradný s kaplnkou l.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Múr hradbový l. Nahrať súbor Múr hradbový l.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/3 Unifikovaný názov PO: múr hradbový l.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie l.

Bašta východná l. Nahrať súbor Bašta východná l.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/4 Unifikovaný názov PO: bašta východná l.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie l.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/5 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie l.

Bašta severná ll. Nahrať súbor Bašta severná ll.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/6 Unifikovaný názov PO: bašta severná ll.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie l.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác hradný ii.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/7 Unifikovaný názov PO: palác hradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie l.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Koridor
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/8 Unifikovaný názov PO: koridor

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie l.

Bašta juhovýchodná lll. Nahrať súbor Bašta juhovýchodná lll.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/9 Unifikovaný názov PO: bašta juhovýchodná lll.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie l.

Nádvorie hradné i. Nahrať súbor Nádvorie hradné i.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/10 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie l.

Studňa hradná Nahrať súbor Studňa hradná
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/11 Unifikovaný názov PO: studňa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie l.

Múr hradbový ii. Nahrať súbor Múr hradbový ii.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/12 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie ll.

Brána hradná i. Nahrať súbor Brána hradná i.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/13 Unifikovaný názov PO: brána hradná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie ll.;objekt s 2.bránou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bastión severný i.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/14 Unifikovaný názov PO: bastión severný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie ll.

Bašta severovýchodná lv. Nahrať súbor Bašta severovýchodná lv.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/15 Unifikovaný názov PO: bašta severovýchodná lv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie ll.

Nádvorie hradné ii. Nahrať súbor Nádvorie hradné ii.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/16 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie ll.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový iii.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/17 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie Ill.

Brána hradná ii. Nahrať súbor Brána hradná ii.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/18 Unifikovaný názov PO: brána hradná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie Ill.;objekt s 1.bránou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bastión južný ii.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/19 Unifikovaný názov PO: bastión južný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie Ill.

Nádvorie hradné ill. Nahrať súbor Nádvorie hradné ill.
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/20 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ill.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie Ill.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Priekopa šijová
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/21 Unifikovaný názov PO: priekopa šijová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie Ill.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr priekopový
č. 614
KÚ: Lietava

Poloha
511-1352/22 Unifikovaný názov PO: múr priekopový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie Ill.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty