Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Višňové (okres Žilina)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Višňové v okrese Žilina v Žilinskom kraji.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol svätého Mikuláša Višňové 554
(Pri hlavnej ceste)
KÚ: Višňové

Poloha
511-1391/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kostol svätého Mikuláša

Pútnický kostol bol vybudovaný v rokoch 1763-82 a s rozmermi 46 × 27 metrov patrí medzi najväčšie na severozápadnom Slovensku. Veže pristavili v rokoch 1816 – 1820 a vnútornú výmaľbu realizoval v rokoch 1901 – 1902 slovenský maliar Jozef Hanula.
Kúria Nahrať súbor Kúria Višňové 70
KÚ: Višňové

Poloha
511-1392 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kúria

Klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia, v minulosti slúžila ako fara, dnes nevyužívaná.


Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty