Zoznam kultúrnych pamiatok v Rajci

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Rajec v okrese Žilina.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara Hviezdoslavova ul. 8
KÚ: Rajec

Poloha
511-1365/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.;stará fara,pastoračné centrum

Kostol Nahrať súbor Kostol Kostolná ul. 11
KÚ: Rajec

Poloha
511-1364/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Ladislava;kostol sv.Ladislava

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp s architektúrou SNP nám.
KÚ: Rajec

Poloha
511-11490/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s architektúrou

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie SNP nám.
KÚ: Rajec

Poloha
511-11490/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Trojica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha SNP nám.
KÚ: Rajec

Poloha
511-11490/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Florián

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie SNP nám.
KÚ: Rajec

Poloha
511-11490/4 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kov,kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 3
KÚ: Rajec

Poloha
511-12172/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: meštiansky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pamätník SNP nám. 0
KÚ: Rajec

Poloha
511-3297/0 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: II.sv.v.;pamätník oslobodenia

Radnica Nahrať súbor Radnica SNP nám. 1
KÚ: Rajec

Poloha
511-1366/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;býv.radnica,dom kultúry

Renesančná radnica zo 16. storočia na námestí SNP. Pôvodne renesančná jednoposchodová stavba je prístupná zo všetkých strán. Otvorené arkády slúžili ako trhovisko. Na poschodí boli administratívne miestnosti mestskej rady. Po najnovšej rekonštrukcii v r. 1992 sú arkády zasklené a radnica slúži ako obradná, koncertná i výstavná sieň.
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 15
KÚ: Rajec

Poloha
511-10762/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;Mestský pivovar

Slúži ako mestské múzeum

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty