Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Strečno

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Strečno v okrese Žilina.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Veža obranná
Nahrať súbor
Veža obranná
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/1 Unifikovaný názov PO: veža obranná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;veľká hranolová veža,bergfrit

Múr hradbový i.
Nahrať súbor
Múr hradbový i.
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Palác hradný východný
Nahrať súbor
Palác hradný východný
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/3 Unifikovaný názov PO: palác hradný východný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Palác hradný severný
Nahrať súbor
Palác hradný severný
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/4 Unifikovaný názov PO: palác hradný severný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Kaplnka hradná
Nahrať súbor
Kaplnka hradná
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné i.
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/6 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;vnútorné horné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Cisterna
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/7 Unifikovaný názov PO: cisterna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný južný
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/8 Unifikovaný názov PO: palác hradný južný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; južný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné ii.
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/9 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;vnútorné dolné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový ii.
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/10 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.

Veža bránová i. Nahrať súbor Veža bránová i.
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/11 Unifikovaný názov PO: veža bránová i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;veľká brána

Stavba obytná
Nahrať súbor
Stavba obytná
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/12 Unifikovaný názov PO: stavba obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;severná malá veža,arkádová st.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvoria hradné iii.
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/13 Unifikovaný názov PO: nádvoria hradné iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;2.nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Studňa hradná
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/14 Unifikovaný názov PO: studňa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;nedokončená studňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový iii.
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/15 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.

Veža bránová ii.
Nahrať súbor
Veža bránová ii.
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/16 Unifikovaný názov PO: veža bránová ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;brána so strážnicou-ruina

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión i.
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/17 Unifikovaný názov PO: bastión i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;štvorhranný bastión s baštou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión ii.
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/18 Unifikovaný názov PO: bastión ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;štvorhranný bastión

Bašta delová Nahrať súbor Bašta delová
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/19 Unifikovaný názov PO: bašta delová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvoria hradné iv.
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/20 Unifikovaný názov PO: nádvoria hradné iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;malé prejazdné nádvorie+parkán

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový iv.
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/21 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie III.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Priekopa i.
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/22 Unifikovaný názov PO: priekopa i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie III.;šijová priekopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Priekopa ii.
KÚ: Strečno

Poloha
511-1370/23 Unifikovaný názov PO: priekopa ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie III.;vonkajšia šijová priekopa

Pamätník
Nahrať súbor
Pamätník francúzskym partizánom
KÚ: Strečno

Poloha
511-1433/0 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: francúzski partizáni; pamätník francúzskych partizánov

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty