Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Teplička nad Váhom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Teplička nad Váhom v okrese Žilina.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mohylník
KÚ: Teplička nad Váhom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
511-2146/1 Unifikovaný názov PO: mohylník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané;Mohylník Kolianske

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka
KÚ: Teplička nad Váhom

Poloha
511-1378/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Františka z Assisi;kaplnka Františka Serafínskeho

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka
KÚ: Teplička nad Váhom

Poloha
511-1378/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Mikuláša;kaplnka sv.Mikuláša

Opevnenie kostola Nahrať súbor Opevnenie kostola
KÚ: Teplička nad Váhom

Poloha
511-1378/4 Unifikovaný názov PO: opevnenie kostola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
, č. 312-32
KÚ: Teplička nad Váhom

Poloha
511-1381/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Kostolná ul. 177
KÚ: Teplička nad Váhom

Poloha
511-1378/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Martina;kostol sv.Martina

Pomník Nahrať súbor Pomník Sv.Floriána nám.
KÚ: Teplička nad Váhom

Poloha
511-3310/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP;pomník padlým v SNP

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty