Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Tužina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Tužina v okrese Prievidza.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp
KÚ: Tužina

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-894/1 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp so súsoším Piety

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie
KÚ: Tužina

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-894/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pieta-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie-kópia
KÚ: Tužina

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-894/3 Unifikovaný názov PO: súsošie-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia súsošia Piety

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka
č. 247
KÚ: Tužina

Poloha
307-892/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
č. 409
KÚ: Tužina

Poloha
307-891/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jakuba staršieho

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp s architektúrou
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s architektúrou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp s podstavcom-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha P.M.-Immaculaty-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Jozefa-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Jána Nepom.-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/5 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Barbory-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-fragment
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/6 Unifikovaný názov PO: socha-fragment

Bližšie určenie; zaužívaný názov: fragment J anjela-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-fragment
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/7 Unifikovaný názov PO: socha-fragment

Bližšie určenie; zaužívaný názov: fragment Z anjela-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-fragment
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/8 Unifikovaný názov PO: socha-fragment

Bližšie určenie; zaužívaný názov: fragment S anjela-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/9 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha P.M.-Immaculaty-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/10 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Jozefa-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/11 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Jána Nepom.-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/12 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Barbory-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/13 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: južný anjel-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/14 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: západný anjel-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia
KÚ: Tužina

Poloha
307-893/15 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severný anjel-kópia

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (Crystal Project Download.pngKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.