Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Chrenovec-Brusno

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Chrenovec-Brusno v okrese Prievidza.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Podstavec Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Brusno

Poloha
307-11247/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec mariánskeho stĺpa

Stĺp Nahrať súbor Stĺp
KÚ: Brusno

Poloha
307-11247/2 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mariánsky stĺp,originál hlavice

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp-kópia
KÚ: Brusno

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-11247/3 Unifikovaný názov PO: stĺp-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia hlavice stĺpa

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Brusno

Poloha
307-11247/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Madona,socha Panny Márie Immaculaty s dieťaťom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia
KÚ: Brusno

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-11247/5 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia sochy Madony

Kostol
Nahrať súbor
Kostol svätého Michala archanjela
č. 660
KÚ: Chrenovec

Poloha
307-836/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Michala

Kostol svätého Michala archanjela z prvej polovice 14. storočia.
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mlyn vodný
KÚ: Chrenovec

Poloha
307-11968/1 Unifikovaný názov PO: mlyn vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,drevo - chrenovecký mlyn

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zariadenie technologické
KÚ: Chrenovec

Poloha
307-11968/2 Unifikovaný názov PO: zariadenie technologické

Bližšie určenie; zaužívaný názov: technologické zariadenie mlyna

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty