Zoznam kultúrnych pamiatok v Bojniciach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Bojnice v okrese Prievidza.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-11949/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec pod Mariánskym stĺp.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-11949/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál sochy P.M.-Immaculaty

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-11949/3 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia sochy P.M.-Immaculat

Múr hradbový
Nahrať súbor
Múr hradbový
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-806/1 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka
KÚ: Bojnice

Poloha
307-809/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka Panny Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-809/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pilát odsudzuje Krista, 1.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-809/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vyzliekanie Krista, 2.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-809/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stretnutie Krista s Pannou Máriou, 3.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-809/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.pád Krista pod krížom, 4.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-809/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pribíjanie Krista na kríž, 5.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-809/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Snímanie Krista z kríža, 6.zastavenie

Veža delová
Nahrať súbor
Veža delová
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/1 Unifikovaný názov PO: veža delová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;donjon

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Krídlo juhovýchodné i.
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/2 Unifikovaný názov PO: krídlo juhovýchodné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;Spojovacie krídlo

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Krídlo západné i.
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/3 Unifikovaný názov PO: krídlo západné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;Západné krídlo

Veža schodisková
Nahrať súbor
Veža schodisková
č. 1
KÚ: Bojnice

Poloha
307-805/4 Unifikovaný názov PO: veža schodisková

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;Schodisková veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Krídlo severné i.
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/5 Unifikovaný názov PO: krídlo severné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;Archívne krídlo,terasa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné i.
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/6 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;4.nádvorie

Studňa hradná
Nahrať súbor
Studňa hradná
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/7 Unifikovaný názov PO: studňa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;Hradná studňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Krídlo východné
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/8 Unifikovaný názov PO: krídlo východné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;Kuchynské krídlo,spojovacie k.

Veža východná
Nahrať súbor
Veža východná
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/9 Unifikovaný názov PO: veža východná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;Štvorhranná veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Krídlo juhovýchodné ii.
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/10 Unifikovaný názov PO: krídlo juhovýchodné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;Grófske krídlo,apartmány

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné ii.
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/11 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;3.nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Krídlo južné
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/12 Unifikovaný názov PO: krídlo južné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;Predsieňové krídlo

Kaplnka hradná
Nahrať súbor
Kaplnka hradná
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/13 Unifikovaný názov PO: kaplnka hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;kaplnka s kryptou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Krídlo juhozápadné i.
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/14 Unifikovaný názov PO: krídlo juhozápadné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;JZ spojovacie krídlo

Krídlo juhozápadné ii.
Nahrať súbor
Krídlo juhozápadné ii.
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/15 Unifikovaný názov PO: krídlo juhozápadné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;Hunyadyho krídlo

Nádvorie hradné iii.
Nahrať súbor
Nádvorie hradné iii.
č. 1
KÚ: Bojnice

Poloha
307-805/16 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;2.nádvorie

Schodisko
Nahrať súbor
Schodisko
č. 1
KÚ: Bojnice

Poloha
307-805/17 Unifikovaný názov PO: schodisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;Jazdecké schodisko,konské sch.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža západná
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/18 Unifikovaný názov PO: veža západná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;Hunyadyho veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Krídlo západné ii.
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/19 Unifikovaný názov PO: krídlo západné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;Západné krídlo,bývalá sýpka

Krídlo severné ii.
Nahrať súbor
Krídlo severné ii.
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/20 Unifikovaný názov PO: krídlo severné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;Rotmajstrovské krídlo

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža severná
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/21 Unifikovaný názov PO: veža severná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;Päťhranná veža,avignonská

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Krídlo severovýchodné
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/22 Unifikovaný názov PO: krídlo severovýchodné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;Zimna záhrada

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné iv.
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/23 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;1.nádvorie

Krídlo vstupné
Nahrať súbor
Krídlo vstupné
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/24 Unifikovaný názov PO: krídlo vstupné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;vstpná veža,predbránie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Most hradný
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/25 Unifikovaný názov PO: most hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;vstupný kamenný most

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr parkanový
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/26 Unifikovaný názov PO: múr parkanový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie;severný parkán

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr parkanový
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/27 Unifikovaný názov PO: múr parkanový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrad vonkajší;východný parkanový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Priekopa
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/28 Unifikovaný názov PO: priekopa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradná;Hradná priekopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr priekopový
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/29 Unifikovaný názov PO: múr priekopový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priekopa hradná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Záhrada
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/32 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Park severný
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/33 Unifikovaný názov PO: park severný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park s objektami;Pri jazierku

Jazero
Nahrať súbor
Jazero
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/34 Unifikovaný názov PO: jazero

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park s objektami;Jazierko

Pavilón
Nahrať súbor
Pavilón
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/35 Unifikovaný názov PO: pavilón

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park s objektami;Pavilón na jazierku

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Park východný a južný
č. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/37 Unifikovaný názov PO: park východný a južný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park s objektami;Východ.a južný park

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Socha na podstavci
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/38 Unifikovaný názov PO: socha na podstavci

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park s objektami;Immaculata

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hurbanovo nám. 7
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-814/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky s pivnicou Nahrať súbor Dom meštiansky s pivnicou Hurbanovo nám. 40
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-10622/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky s pivnicou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;Pálffyho koniareň

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hurbanovo nám. 61
KÚ: Bojnice

Poloha
307-816/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;Pivár,bývalý pivovar

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hurbanovo nám. 68
KÚ: Bojnice

Poloha
307-817/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom záhradný Hviezdoslavova ul. 1
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/36 Unifikovaný názov PO: dom záhradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park s objektami

Dom kúpeľný Nahrať súbor Dom kúpeľný Kúpeľná ul. 1
KÚ: Bojnice

Poloha
307-813/1 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;LD Mier+nádvorie

Park Nahrať súbor Park Kúpeľná ul.
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-813/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Brána opevnenia
Nahrať súbor
Brána opevnenia Podzámocká ul.
KÚ: Bojnice

Poloha
307-806/2 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Sládkovičova ul. 10
KÚ: Bojnice

Poloha
307-808/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Martina;farský kostol sv.Martina

Kaplnka pohrebná
Nahrať súbor
Kaplnka pohrebná Sládkovičova ul.
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-808/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Michala;Michalko,pôv.kaplnka sv.Žofie

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Sládkovičova ul. 14
KÚ: Bojnice

Poloha
307-808/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Nepomuckého;cintorínska brána so zvonicou

Fara
Nahrať súbor
Fara Sládkovičova ul. 8
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-808/4 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.;katolícka fara

Budova vstupná
Nahrať súbor
Budova vstupná Sládkovičova ul. 10
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-808/5 Unifikovaný názov PO: budova vstupná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdová,nárožná;kaplánka,vstupná brána fary

Múr ohradný
Nahrať súbor
Múr ohradný Sládkovičova ul.
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-808/6 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný;cintorínsky múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Cintorín príkostolný Sládkovičova ul.
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-808/7 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané čiastočne

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fontána Zámok a okolie ul. 0
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/30 Unifikovaný názov PO: fontána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park s objektami

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reštaurácia Zámok a okolie ul.
KÚ: Bojnice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-805/31 Unifikovaný názov PO: reštaurácia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: reštaurácia;Zámocká reštaurácia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko výšinné
KÚ: Dubnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-2158/1 Unifikovaný názov PO: hradisko výšinné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané;Dubnica hradište

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty